PiS chce rozszerzyć Tarczę Antykryzysową. "Wprowadzamy m.in. postulaty prezydenta"

Polska
PiS chce rozszerzyć Tarczę Antykryzysową. "Wprowadzamy m.in. postulaty prezydenta"
PAP/Marcin Obara

Złożymy w Senacie poprawki do ustawy rozszerzającej Tarczę Antykryzysową; wprowadzamy postulaty prezydenta, rozciągamy Tarczę na firmy założone od 1 lutego do 1 kwietnia - mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Po godz. 16 rozpoczęło się posiedzenie, na którym senatorowie zajmą się ustawą wsparcia wz. z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz tzw. specustawą funduszową.

Senat zajmuje się w środę m.in. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Schreiber - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów zaprezentował poprawki, które PiS zaproponuje w Senacie.

 

ZOBACZ: Polityk apelował, by ludzie masowo wyszli w Wielkanoc. Został zatrzymany

 

Senator PiS Marek Pęk przypomniał, że nad ustawą pracowały w środę trzy senackie komisje i już w trakcie tego posiedzenia zgłoszono wiele poprawek. Zapowiedział, że kolejne zostaną złożone przez senatorów PiS na posiedzeniu Senatu. Jak mówił, są to poprawki "ważne, sygnalizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale i przez opozycję".

 

Dwie poprawki

 

Schreiber podkreślił, że dwie z tych poprawek, które zostaną zgłoszone, były szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorców i zwracał na nie uwagę prezydent.

 

- Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy Tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia, to coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty także zostaną (przepisami Tarczy) objęte - mówił Schreiber.

 

ZOBACZ: Trudna sytuacja w Domach Pomocy Społecznej. Pomagają żołnierze

 

Druga poprawka - mówił Schreiber - dotyczy objęcia zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. Przypomniał, że obecnie firmy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które dziś są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, muszą spełniać pewne kryteria - "mieć 15 proc. strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15 tys. 600 zł przychodu".

 

- Otóż likwidujemy te 15 tys. 600, a więc obejmiemy wszystkich, którzy prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mogą mieć ten przychód więcej niż 15 tys. 600 - dodał.

 

"Nie zmieni się 15 proc. próg strat"

 

- W poprawkach wnoszonych pod obrady Senatu nie zmieni się 15 proc. próg strat w przychodach, przy którym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS - poinformował Schreiber pytany o m.in. o kryterium spadku przychodów miesiąc do miesiąca, żeby nie płacić składek na ZUS.

 

- To zostaje z jasnej przyczyny - jeśli ktoś nie miał 15 proc. spadku, to znaczy, że sytuacja nie pogorszyła mu się - mówił na konferencji w Sejmie. - To nie musi być spadek w lutym czy marcu, może być to w kwietniu czy maju, wtedy przysługuje mu zwolnienie - podkreślił.

 

Według senatora Marka Pęka (PiS), w Senacie zostaną uwzględnione poprawki legislatorów, którzy wygładzają każdą z ustaw.

 

- Te propozycje, które składamy są policzone, są odpowiedzialne, są z jednej strony na miarę potrzeb, na miarę też wydolności finansów publicznych - zaznaczył Pęk. Apelował o realizm i niezgłaszanie populistycznych poprawek przez opozycję.

 

Głosowanie pod koniec posiedzenia

 

Senat zajął się w środę procedowaniem tzw. specustawy funduszowej, dotyczącej wsparcia realizacji programów operacyjnych w związku z epidemią COVID-19 w 2020 r.. Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że ustawa jest bardzo oczekiwana.

 

Senat w środę po południu zajął się procedowaniem tzw. specustawy funduszowej. Chodzi o uchwaloną przez Sejm 3 kwietnia ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

 

Wcześniej, rano nad tą ustawą pracowały senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Połączone senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem jej bez poprawek.

 

Obecna na posiedzeniu Senatu minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, poprosiła senatorów o przyjęcie ustawy.

 

"Ustawa jest bardzo oczekiwana"

 

Jak mówiła, "ustawa jest bardzo oczekiwana przez instytucje wdrażające fundusze europejskie, jak również beneficjentów tych projektów, którzy znaleźli się nie ze swojej winy w trudnych sytuacjach, kiedy projekty trzeba zrealizować". 

 

- Ustawa pozwala na wprowadzenie takich regulacji, za które w przypadku nieosiągnięcia celu projektu beneficjent nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej. Przy zastosowaniu tych rozwiązań, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy, będziemy mogli elastycznie do występującej sytuacji zastosować odpowiednie rozwiązania legislacyjne - tłumaczyła Jarosińska-Jedynak.

 

ZOBACZ: Wielka Brytania: spada dobowy bilans zgonów

 

Senator sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz (KO) powiedział, że ustawa będzie miała zastosowanie wyłącznie w związku z wystąpieniem w 2020 r. COVID-19. Również on wskazał, że ustawa jest oczekiwana przez podmioty zajmujące się dystrybucją i wydatkowaniem pieniędzy unijnych. - Jak się dowiedzieliśmy od pani minister, ustawa była konsultowana z marszałkami województw i ich sugestie zostały uwzględnione w tej ustawie - powiedział senator.

 

Przekazał, że połączone komisje senackie zajmujące się ustawą jednomyślnie w głosowaniu przyjęły wniosek o głosowanie ustawy bez poprawek.

 

Głosowanie nad ustawą ma zostać przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

 

Dwudniowe posiedzenie Senatu

 

Wcześniej w środę senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami ustawy o tarczy antykryzysowej, która wprowadza m.in. wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 osób. Komisje chcą wykreślić z niej m.in. przepisy odnoszące się do Kodeksu wyborczego.

 

Nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pracowały w środę senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

ZOBACZ: Obowiązek zakrywania ust i nosa. Są zmiany w rozporządzeniu

 

Opowiedziały się za przyjęciem ustawy z poprawkami. Większość z nich (28) to wnioski senackich legislatorów, które zostały uzgodnione z rządem i pozytywnie przez rząd zaopiniowane.

 

Uznano poprawki, którym rząd się sprzeciwił

 

Komisje poparły także poprawki legislacyjne senatora Marka Pęka (PiS) odnoszące się do innych uwag legislatorów i również poparte przez rząd.

 

Uznanie komisji uzyskały także poprawki, którym przyjęciu rząd się sprzeciwił, bądź wobec których nie udzielił pozytywnej rekomendacji. Wśród takich znalazły się wnioski Bogdana Zdrojewskiego (KO) dotyczące na przykład zasiłków dla rodziców dzieci do 12. roku życia, którzy - w związku zamknięciem przedszkoli, szkół czy żłobków - muszą opiekować się dziećmi. Poparcie komisji uzyskała też poprawka wykreślająca z ustawy przepis mówiący o wyłączeniach ze stosowania Kodeksu wyborczego.

 

ZOBACZ: Komisja Europejska przedstawiła warunki zniesienia ograniczeń spowodowanych koronawirusem

 

Ponadto, komisje zaakceptowały poprawki dotyczące możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień z podatków od nieruchomości, czy umożliwiające skorzystanie z rozwiązań ustawy podmiotom prowadzącym uzdrowiska.

 

Co najmniej 11,5 mld zł wsparcia

 

Jak mówił podczas posiedzenia komisji minister w KPRM Łukasz Schreiber, ustawa przewiduje co najmniej 11,5 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców na pomoc we wsparciu zatrudnienia.

 

"Przede wszystkim wakacje składkowe, jeżeli chodzi o ZUS - do wcześniej przyjętych mikrofirm dokładamy małe firmy, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników" - tłumaczył minister. Zaznaczył, że w takiej sytuacji państwo w połowie przejmie zobowiązanie wobec ZUS.

 

ZOBACZ: Eksperci: nawet 10 razy więcej zakażonych koronawirusem we Włoszech niż oficjalne dane

 

Zmiany dotyczą też mikropożyczek, rozszerzenia na trzy miesiące tzw. postojowego w wysokości ok. 2 tys. zł, renegocjacji kredytów bankowych, wsparcia w programie BGK, zabezpieczenia przed roszczeniami komorniczymi środków pomocowych, czy wsparcia dla organizacji pozarządowych.

 

E-usługi

 

Jak informował, ważny blok rozwiązań zawartych w ustawie obejmuje e-usługi. Przewidziano też pomoc dla rolników oraz sektora rolno-spożywczego. Inne zmiany są - jak przekonywał - ważne z punktu widzenia obywateli. Dotyczą np. przesyłek listownych, aby listonosze mogli, z pewnymi wyjątkami, doręczać je do skrzynki bez konieczności udawania się na pocztę. Wydłużone zostaną także niektóre terminy administracyjne.

 

Szereg zastrzeżeń i poprawek do ustawy zgłosili senaccy legislatorzy. Jedna z ważniejszych dotyczyła zmiany w ustawie o dniach wolnych o pracy. Wskazano, że nie ma ona nic wspólnego z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom, została wprowadzona po drugim czytaniu podczas prac w Sejmie. Przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią lub epidemii, dniem wolnym od pracy może być też dzień określony w rozporządzeniu premiera.

 

ZOBACZ: W czwartek ważna informacja rządu ws. obostrzeń. Nieoficjalnie: kolejne zmiany w sklepach

 

"Rozwiązanie to związane jest zapewne ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, a w związku z tym powinno się znaleźć w specustawie dotyczącej wyborów prezydenckich w 2020 r. (...)" - ocenili prawnicy Senatu. Ich zdaniem zamieszczenie tego przepisu w ustawie o wsparciu firm budzi wątpliwości konstytucyjne oraz jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Podobne zastrzeżenia legislatorzy mieli do przepisu dotyczącego Kodeksu wyborczego.

 

Opozycja krytykuje

 

Ustawę krytykował Adam Szejnfeld (KO). Jego zdaniem "nadal nie rozwiązuje ona praktycznie żadnych problemów polskiego biznesu", wprowadza przy tym możliwość "katastrofalnej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych". Zauważył przy tym, że rocznie na fałszywe dane osobowe wyłudza się w Polsce 1-2 mld zł kredytów czy pożyczek.

 

Senator odniósł się w ten sposób do przepisu, który umożliwia Poczcie Polskiej uzyskanie danych o obywatelach z rejestru PESEL.

 

ZOBACZ: Ponad 500 nowych ofiar koronawirusa w Hiszpanii. Rząd przyznaje się do błędów i apeluje do opozycji

 

"PESEL 30 milionów ludzi ma trafić do instytucji spoza administracji rządowej" - ostrzegał senator, zapowiadając złożenie odpowiednich poprawek na posiedzeniu plenarnym.

 

Ustawa dotycząca tarczy antykryzysowej, uchwalona z poprawkami przez Sejm, przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. wakacji składkowych dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla przedsiębiorstw czy zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem.

 

ARP zaoferuje przedsiębiorcom instrumenty wspierające

 

Zasadnicza część ustawy odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

 

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

 

ZOBACZ: "Widać strach w PiS". Bosak o projekcie "Zatrzymaj aborcję"

 

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

 

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

 

Wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego

 

Zdecydowano o wprowadzeniu w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów). W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej.

 

Część rozwiązań dotyczy pomocy dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

ZOBACZ: Niemcy chcą zatrudnić 14 tys. lekarzy z Syrii

 

Ustawa zawiera też regulacje dot. funkcjonowania Poczty Polskiej. Wskazano np. na wprowadzenie oczekiwanego rozwiązania, aby przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną mogła być doręczona do skrzynki pocztowej – bez konieczności składania wniosku na poczcie.

 

Płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych

 

Z kolei tzw. specustawa funduszowa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Przewiduje ona m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

 

Nowe przepisy dają możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.(

msl/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie