Widziałeś ważne wydarzenie?

Przyślij zdjęcie lub film

Napisz nam, co się stało i gdzie

Twoja informacja może pojawić się w portalu oraz w telewizji Polsat News

Załącz zdjęcia lub wideo

  Chcemy Cię poznać

  Zapewniamy, że dane, które podasz wykorzystamy tylko do niezbędnego kontaktu w związku z Twoim zgłoszeniem.

  Ułatwi nam ewentualny kontakt z Tobą

  Administratorem danych osobowych użytkownika jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl.
  W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.
  Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Telewizją Polsat Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat.
  Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Telewizji Polsat oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

  Trwa wysyłanie...
  Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Dziękujemy!
  Materiał pojawi się w zakładce „Nadesłane” po pozytywnej weryfikacji przez naszą redakcję.
  Wysyłanie nie powiodło się