Rusza pomoc suszowa 2023. Można już składać wnioski!

Agro
Rusza pomoc suszowa 2023. Można już składać wnioski!
Pixabay/Pexels
Pomoc suszowa dla rolników (zdjęcie ilustracyjne)

Od 20 września 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat będących następstwem suszy. Dokumenty należy przesyłać poprzez aplikację dostępną na stronach rządowych. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest złożenie udokumentowanego protokołu, który musi trafić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa maksymalnie do 15 października.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc suszowa?

Z tego typu wsparcia może skorzystać każdy rolnik (producent rolny) poszkodowany w wyniku suszy, który złoży wniosek w roku jej zaistnienia. Aby otrzymać środki finansowe, gospodarz musi posiadać Profil Zaufany, a co za tym idzie, dostęp do aplikacji suszowej. Należy podkreślić, że z takiej pomocy można skorzystać tylko raz w ciągu roku.

 

ZOBACZ: To ostatni moment, by otrzymać dotację. Można zgarnąć nawet 10 tys. PLN!


W tym roku zmieniły się zasady szacowania szkód. Różnice to między innymi:

 

- oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej
- brak możliwości anulowania wysłanego i podpisanego wniosku
- z dokumentu usunięto sekcję informacji o szkodach na stawach rybnych i uprawach trwałych
- możliwe jest załączenie do wniosku dokumentów poświadczających poniesienie dodatkowych kosztów przy produkcji zwierzęcej

 

Pojawiła się też informacja o tym, że rząd pracuje nad przepisami, które zobowiążą rolników do dołączenia do wniosku protokołu oszacowania szkód, który będzie zawierał adnotację sporządzoną przez wojewodę, który potwierdzi zaistnienie takiej sytuacji. W tej chwili nie wiadomo, kiedy te zmiany mogą wejść w życie.

Jak poprawnie wypełnić i do kiedy złożyć wniosek suszowy?

Wnioski można składać od 20 września do 15 października 2023 roku. Do wypełniania formularza potrzebny jest Profil Zaufany, a także:


- numer identyfikacyjny – nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności


- skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, powinno być ubezpieczone od ryzyka wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach


- dokumentację fotograficzną szkód, które spowodowane są wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

 

W związku ze skargami na działanie aplikacji w poprzednich latach w tym roku producenci mogą wystąpić o pomoc wcześniej, tak, aby powołana przez wojewodę komisja ds. szacowania strat mogła określić ich wielkość w opisanym terminie. 

 

ZOBACZ: Dopłaty bezpośrednie 2023 ‒ lepiej zawczasu sprawdź komu się należą!


Komisja ma na to maksymalnie dwa miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później jednak niż do momentu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. 


Po oszacowaniu szkód komisja powinna przedłożyć raport dotyczący powstałych strat w nieprzekraczalnym terminie 60 dni licząc od czasu oszacowania szkód. 


Należy pamiętać, że złożenie wniosku przez komisję nie jest tożsame z wysłaniem wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji suszowej. 

Jak wysoka będzie pomoc suszowa dla rolników w 2023 roku?

Wartość pomocy nie może przekraczać 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej oraz 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej w przypadku gospodarstw położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. 


Jak szacuje resort rolnictwa, na pomoc suszową z budżetu państwa wydać trzeba będzie 1,497 mld zł. Środki trafią na konto rolników w 2024 roku.

polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie