Matura 2023. Matematyka i język francuski na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi i arkusze w Interii

Polska
Matura 2023. Matematyka i język francuski na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi i arkusze w Interii
Polsat News
Uczniowie przystąpią w piątek do egzaminu z matematyki i języka francuskiego na poziomie rozszerzonym

W piątek o godz. 9:00 około 80 tys. maturzystów przystąpiło do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędą się pisemne egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Powyższe przedmioty nie są obowiązkowe, maturzyści przystępują do tych egzaminów dobrowolnie.

Tegoroczne egzaminy maturalne odbywają się w dwóch formułach. Nowa, określana jako Formuła 2023, dotyczy absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w tym roku.

 

Natomiast absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

 

ZOBACZ: Matura 2023. Biologia i język rosyjski na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania w Interii

Matematyka na maturze

W 2023 r. chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało około 76,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

 

Matura 2023: Dzisiaj matematyka rozszerzona. Gdzie odpowiedzi?

 

Matematyka na poziomie rozszerzonym jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 49,3 tys. absolwentów LO, czyli 31,3 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na trzecim miejscu (chce ją zdawać 27,6 tys. absolwentów T i BSII, czyli 24,3 proc. z nich).

 

Co było na maturze z matematyki? Arkusze CKE i rozwiązania. Formuła 2015 i 2023

 

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00. Potrwa 180 minut.

Matura. Rozszerzony język francuski

Chęć zdawania języka francuskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 531 tegorocznych absolwentów: 525 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 62 techników i szkół branżowych II stopnia. 152 tegorocznych absolwentów zadeklarowało, że będzie zdawać egzamin z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym.

 

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

 

Matura z rozszerzonego angielskiego. Arkusz CKE z rozwiązaniami. Formuła 2015

 

Egzamin z języka francuskiego rozpocznie się o godz. 14:00. Na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym - 180 minut

Matura 2023. Egzaminy obowiązkowe

Tegoroczni maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego.

 

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

 

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Uczniowie z Ukrainy przystąpili do polskiej matury

 

Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

 

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Egzaminy z których przedmiotów są dodatkowe?

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

 

ZOBACZ: Policja trzyma kciuki za maturzystów i zachęca do podjęcia służby. "5900 zł na rękę"

 

Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.Matura 2023. Kto jest zwolniony z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym?Matura 2023. Kto jest zwolniony z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym?

 

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym przeprowadzony był w poniedziałek, 8 maja.

 

ZOBACZ: Matura 2023: Egzamin z języka polskiego

Matura 2023. Kto jest zwolniony z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym?

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w tym roku 782 maturzystów (0,7 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych) nie będzie zdawać żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Jaka część absolwentów przystąpi do tegorocznych egzaminów?

Przypomnijmy, że deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia.

 

ZOBACZ: Matura 2023. Gdzie szukać arkuszy z odpowiedziami?

 

Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

 

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Matura 2023. Wymagania dotyczące zdawania egzaminów

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

ZOBACZ: Matura 2023. Uczniowie zdawali egzamin na stadionie Legii Warszawa

 

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.

Matura 2023. Odpowiedzi z języka polskiego, angielskiego i matematyki

Arkusze maturalne wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie Interii.

 

Matura z języka polskiego:

 

Matura z języka polskiego w starej formule 2015. Arkusz CKE i odpowiedzi

 

Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego w formule 2023

 

Matura z języka angielskiego:

 

Formuła 2015 z języka angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi

 

Język angielski podstawowy. Arkusze CKE i odpowiedzi

 

Matura z matematyki:

 

Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi

 

Arkusze CKE i rozwiązania z matematyki. Matura 2023, formuła 2015

 

mak / PAP / Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie