Jarosław Kaczyński: musimy mieć jeszcze potężniejszą armię niż Ukraina

Polska
Jarosław Kaczyński: musimy mieć jeszcze potężniejszą armię niż Ukraina
Twitter.com/PremierRP

Wysiłek dla zbudowania sił zbrojnych, w wymiarze właściwym dla aktualnej sytuacji, jest absolutnie konieczny. To podstawa prawna do takiego wysiłku. Cała reszta to zgodne działanie wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych - powiedział Jarosław Kaczyński podczas uroczystości podpisania ustawy o obronie ojczyzny.

Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony. Ukraińcy udowodnili, że nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić. Ale my musimy mieć armię o wiele potężniejszą - powiedział Kaczyński podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

 

Głównym celem ustawy o obronie ojczyzny jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

 

 

- Jesteśmy dzisiaj wszyscy w szczególnej sytuacji. Na Ukrainie toczy się wojna. Armia ukraińska, bohatersko wspierana przez społeczeństwo, wspierana przez ochotników, broni niepodległości i całości terytorialnej swojego państwa - podkreślał Kaczyński.

Stwierdził, że "ta wojna ma zasadnicze, można powiedzieć życiowe znaczenie, dla Ukrainy, ale ma także znaczenie dla Europy i dla całego świata". - Wyznacza początek nowego czasu - czasu złego, czasu, w którym sprawa bezpieczeństwa - zawsze bardzo ważna w polityce każdego odpowiedzialnego państwa, każdej odpowiedzialnej władzy - staje się sprawą absolutnie główną, całkowicie dominującą - powiedział wicepremier.

Kaczyński: Musimy mieć armię potężniejszą niż Ukraina

- Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony. Ukraińcy udowodnili, że nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić. Ale my musimy mieć armię o wiele potężniejszą - zaznaczył prezes PiS.

 

- Tylko wspólnota narodowa, co przykład Ukrainy pokazuje z całą siłą, może się bronić w sposób skuteczny - podkreślał Kaczyńśki. - Wierzę, że wszystko, co nie było dobre z tego punktu widzenia w ciągu ostatnich dziesięcioleci, odejdzie w przeszłość - dodał prezes PiS.

 

Przyznał, że mamy przed sobą "z jednej strony czas zły, ale z drugiej strony czas, z którego wyjść możemy tylko wtedy, gdy się skonsolidujemy i pokażemy, że dalsze stosowanie tego rodzaju metod przez Rosję czy inne państwa prowadzi do klęski". - Jest taki moment, w którym trzeba wznieść okrzyk: Niech żyje Ukraina! Niech żyje Polska! - podkreślił wicepremier Kaczyński.

 

ZOBACZ: Ustawa o obronie ojczyzny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

 

Podkreślał także, że sprawie bezpieczeństwa muszą być podporządkowane wszystkie inne kwestie. - Po to, by Polska żyła, by się rozwijała, by miała piękną przyszłość, musimy być przede wszystkim bezpieczni - powiedział Kaczyński. 

"Czas na czyny"

Kaczyński zaznaczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że "wysiłek dla zbudowania sił zbrojnych w wymiarze właściwym dla sytuacji, w której znaleźliśmy się, dla sytuacji państwa dziś zagrożonego jest absolutnie konieczny". Podkreślił też, że "ustawa jest podstawą prawną do takiego wysiłku.

 

- Cała reszta to - mam nadzieję, tak jak to było w przypadku uchwalania tej ustawy - zgodne działanie wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych i gotowość do różnych dalszych nowych decyzji, które będą potrzebne po to, by w ramach naszego porządku prawnego i konstytucyjnego można było szybko rozbudowywać nasza armię, doprowadzić ją do właściwego dla obecnego czasu stanu - powiedział Kaczyński.

 

ZOBACZ: Przysposobienie obronne w szkołach. Przemysław Czarnek: dziś wszyscy potrzebują tej wiedzy

 

Podziękował prezydentowi za współpracę podczas przygotowywania ustawy, szefowi MON za ogromny wkład pracy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ustawy. Podziękował też senatorom za jednomyślne głosowanie nad ustawą.

- Pierwszy krok został wykonany, teraz czas na kolejne, czas na czyny, na wiele trudnych przedsięwzięć, być może także na wiele poświęceń, ale Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony - podkreślił wicepremier.

Ustawa o obronie ojczyzny

Ustawa o obronności liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

 

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

 

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

 

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.Nat/ml / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie