Wakacje 2021. Jakie obostrzenia covidowe panują w poszczególnych państwach?

Polska
Wakacje 2021. Jakie obostrzenia covidowe panują w poszczególnych państwach?
Pixabay/ GregMontani
Wakacje 2021. Grecja Zakynthos/ Zdjęcie poglądowe

Jakie obowiązują obostrzenia wjazdu i wyjazdu z krajów Unii Europejskiej? Gdzie potrzebny jest unijny certyfikat? Gdzie możesz być zwolniony z kwarantanny? Szczegóły poniżej.

Wakacje 2021 z Polski za granicę. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc polecieć do kraju?

 

Od 1 lipca 27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria oznacza się - w zależności od sytuacji epidemiologicznej  - różnymi kolorami: zielonym, pomarańczowym i czerwonym.


Tu znajdziesz mapę z podziałem krajów na kolory.

 

Poniższe informacje pochodzą ze strony rządowej i mogą ulec zmianie. Przed planowanym wyjazdem zalecamy kontakt z biurem podróży lub przewoźnikiem realizującym przelot/przewóz w celu uzyskania aktualnych informacji.

Polska

Obowiązek kwarantanny (lub zwolnienie z niej) dla przybywających do Polski z państw Unii Europejskiej/strefy Schengen:


Zasady dotyczą:

 • 21 krajów UE należących do strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
 • 5 krajów UE, które nie należą do strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia,
 • 4 krajów, które należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która może ulec skróceniu po wykonaniu testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) nie później niż 48 godzin od przekroczenia granicy.

 

Zwolnione z kwarantanny są:

 • Osoby posiadające negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być w języku polskim albo w języku angielskim. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny: PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. Osoby, które przyjęły tylko pierwszą dawkę szczepionki nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów (nie dotyczy szczepionki Johnson & Johnson).
 • Osoby, które zakończyły izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia polskiej granicy.
 • Ponadto dzieci do ukończenia 12 roku są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych spełniających powyższe warunki.
 • Poświadczenie szczepienia, ujemnego wyniku testu lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.

Obowiązek kwarantanny (zwolnienie) dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen/spoza Unii Europejskiej:

 

Zasady dotyczą:

 

Podróżujący, którzy nie posiadają zwolnienia z kwarantanny wynikającego z zaszczepienia, negatywnego testu lub bycia ozdrowieńcem, kierowani są na 10-dniową kwarantannę. Przybywający spoza UE i Schengen nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Celem zwolnienia z kwarantanny należy wykonać test molekularny RT-PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

 

Z kwarantanny zwolnione są:

 • Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson).
 • Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia musi być po polsku, albo po angielsku
 • Osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS CoV 2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Trzeba mieć zaświadczenie.
 • Dzieci do ukończenia 12 roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osoby przekraczające granicę, które nie spełniają ww. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej są obowiązane zgłosić do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
 • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego czynny całodobowo: +48 222 500 115

Wielka Brytania

Od 17 maja w Wielkiej Brytanii funkcjonuje system "świateł drogowych" wprowadzający różne zasady wjazdu do tego kraju w zależności od kraju, z którego osoba przybywa.

 

ZOBACZ: Wielka Brytania: zawarł pakt z diabłem i zamordował siostry. Aby wygrać na loterii


Polska znajduje się obecnie na pomarańczowej liście. Dlatego przed przyjazdem z kraju znajdującego się na pomarańczowej liście należy:

 • wypełnić formularz lokacyjny;
 • wykupić testy na 2. i 8. dzień pobytu w Anglii;
 • wykonać test w kierunku COVID-19.

Po przyjeździe z kraju znajdującego się na pomarańczowej liście należy:

 • poddać się 10-dniowej kwarantannie;
 • wykonać wykupione wcześniej testy na 2. i 8. dzień pobytu w Anglii.

Na pomarańczowej liście znajduje się większość krajów europejskich, w tym Polska. Pełna lista krajów znajduje się na stronie brytyjskiego rządu.

 

Warunki i zasady kwarantanny:

 • W przypadku odmowy podania adresu, pod którym będziesz odbywał kwarantannę może grozić Ci mandat karny lub odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa;
 • W przypadku złamania zasad kwarantanny grożą mandaty karne w maksymalnej wysokości £ 10,000;
 • Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii udaj się bezpośrednio do miejsca, w którym będziesz przechodzić kwarantannę;
 • Jeśli nie musisz – nie korzystaj ze środków transportu publicznego;
 • Jeśli musisz użyć środków transportu publicznego podczas podróży zakryj nos oraz usta oraz zachowaj dystans co najmniej 2 metrów od pozostałych podróżnych;
 • Podczas kwarantanny pod żadnym powodem nie wychodź z domu (nawet w celu zrobienia zakupów lub spaceru z psem) i nie przyjmuj gości;
 • Osoby, z którymi mieszkasz nie muszą poddawać się samoizolacji, chyba, że wykazujesz objawy koronawirusa. Staraj się unikać bliskiego kontaktu z domownikami podczas kwarantanny, nie przebywaj wraz z nimi we wspólnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia, łazienka czy pokój dzienny;
 • Jeśli nie posiadasz adresu, pod którym możesz bezpiecznie poddać się kwarantannie, poinformuj o tym oficera Straży Granicznej podczas przekraczania granicy – zostaniesz skierowany do miejsca zakwaterowania, w którym będziesz przebywał na swój własny koszt.

Niemcy

Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Możliwe są kontrole wyrywkowe. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Niemiec, ale muszą się stosować do reguł dotyczących zgłoszenia wjazdu, wykonania testów oraz kwarantanny.

 

Zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać pod tym linkiem.

 

ZOBACZ: Niemcy. Minister zdrowia liczy, że dzieci i młodzież będą się szczepić przeciw COVID-19

 

Podane dane zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia. Jeżeli posiadasz negatywny wynik testu, jesteś zaszczepiony lub ozdrowieńcem to podczas rejestracji wjazdu możesz o tym poinformować urząd ds. zdrowia już podczas rejestracji.

 

Osoby przyjeżdżające do Niemiec z obszarów ryzyka mają co do zasady obowiązek wykonania testu.

 

W przypadku wjazdu z obszaru podwyższonego ryzyka test może być wykonany przed wjazdem lub w ciągu 48h po przyjeździe do Niemiec.

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą wykonywać testów oraz udawać się na kwarantannę przy wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka oraz o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń.

 

Wymogi dot. szczepienia:

 • 14 dni od podania ostatniej dawki;
 • szczepionka dopuszczona w UE;
 • zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (ew. wpis w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

Więcej informacji na stronie einreiseanmeldung.de oraz na stronie Instytutu Roberta Kocha

Turcja

Osoby wjeżdżające do Turcji (z wyjątkami), które przedstawiają w punktach przejść granicznych dokument wydany przez oficjalne władze stwierdzający, że zostały zaszczepione co najmniej 14 dni przed wjazdem i/lub chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego testu PCR oraz z obowiązku kwarantanny.


W przypadku osób, które nie mogą przedstawić ww. dokumentów, należy przedstawić negatywny wynik testu PCR, wykonany w ciągu 72 godzin lub negatywny wynik testu antygenowego, wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Turcji.

 

Powyższe nie dotyczy małoletnich do 6 roku życia.

 

ZOBACZ: Turcja wprowadza pełny lockdown. Zamknięte szkoły, zakaz podróży między miastami

 

Przybywający do Turcji drogą lotniczą, są zobowiązani do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja.


Formularz należy wypełnić w ciągu ostatnich 72 godzin przed podróżą.

 

Zaleca się osobom przybywającym do Turcji wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego koszty leczenia COVID19. W przypadku jego braku, podróżny sam musi pokryć koszty leczenia w szpitalu w Turcji.


Wszystkie, zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie.

Grecja

Poniższe informacje pochodzą z greckiej strony rządowej i mogą ulec zmianie. Przed przyjazdem do Grecji sugerujemy kontakt z biurem podróży lub przewoźnikiem realizującym przelot/przewóz w celu uzyskania aktualnych informacji.

 

Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu:

 • PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem);
 • testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przyjazdem).

Test należy przeprowadzić w laboratorium. Zaświadczenie o negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w j. angielskim. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 12 lat), niezależnie od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju wyjazdu.

 

Od osób zaszczepionych, które są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia wydane przez uprawniony organ publiczny, nie wymaga się zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR. Zaświadczenie powinno być wystawione w j. angielskim i/lub greckim.

 

Szczepionki, które zostały uznane przez greckie władze graniczne to: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca – Oxford, Novavax, Johnson & Johnson – Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

 

ZOBACZ: Grecja. Rząd zachęca młodzież do szczepień. 150 euro i darmowy internet

 

Osoby, które przeszły zakażenie COVID-19 mają możliwość by wjechać na teren Grecji bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu PCR przez okazanie zaświadczenia o przejściu COVID-19. Zaświadczenie uprawnia do wjazdu po 30 dniach od wykazanej w nim daty pierwszego pozytywnego wyniku testu. Zachowuje ono ważność do 180 dni o tej daty (np. Unijny Certyfikat COVID (UCC) ozdrowieńca) wykonanego w okresie 30-180 dni przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.

 

Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność koronawirusa mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji.


Podróżni i osoby im towarzyszące u których stwierdzono obecność wirusa SARS CoV2 zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych, gdzie zostaną poddani dalszym testom PCR w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy.

 

PLF i QR code - pozostaje utrzymany bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojej podróży na stronie dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form).


Formularz należy wypełnić nie później niż 24 godziny przed przyjazdem do Grecji.


W sprawach związanych funkcjonowaniem PLF i generowania kodów QR proszę kontaktować się z infolinią greckiego Ministerstwa Ochrony obywatela dzwoniąc na numer: +30 215 560 51 51.

 

Wszystkie, zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie.

Portugalia

Zgodnie z obecnymi regulacjami w Portugalii utrzymuje się "sytuacja klęski żywiołowej". Na terytorium kraju nadal obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. obostrzeń związanych z funkcjonowaniem lokali handlowych i gastronomicznych, w tym dopuszczalnej liczby osób w nich przebywających.

 

ZOBACZ: Portugalia. Rząd: pomimo kampanii szczepień nadeszła czwarta fala pandemii

 

Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych (urzędy, miejsca pracy, lokale handlowe i usługowe, środki transportu publicznego) oraz w przestrzeniach otwartych w przypadku niemożności zachowania dystansu 2 m.

 

Na terenie 8 powiatów (Odemira, Portimão, Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Paredes, Miranda do Douro e Valongo) obowiązują szczególne zasady związane z większą liczbą zachorowań na COVID-19.

 

Informacje dot. wjazdu na terytorium Portugalii dostępne są na stronie internetowej ambasady.

Bułgaria

Tymczasowe zasady wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii od 1.07 - 31.07.2021.


Polska obecnie oznaczona jest jako zielona strefa niskiego ryzyka, dlatego może wjeżdżać do Bułgarii na następujących warunkach:

 

ZOBACZ: Komisarz UE ds. zdrowia: Bułgaria opóźnia szczepienia

 

1. Po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE Covid, lub analogicznego dokumentu zawierającego te same dane co certyfikat cyfrowy UE.

 • w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów dana osoba zostaje poddana kwarantannie przez 10 dni w domu lub innym miejscu zakwaterowania;
 • kwarantanna może zostać odwołana po przedstawieniu drogą elektroniczną dokumentu o negatywnym wyniku badania przeprowadzonego w ciągu 24 godzin od wjazdu na terytorium Bułgarii.

2. Na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabetem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

 

Na terytorium Bułgarii , bez konieczności przedstawiania dokumentów dot. Covid-19 mogą wjeżdżać:

 • osoby przejeżdżające tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii, w przypadku gdy można zagwarantować natychmiastowy wyjazd z terytorium Republiki Bułgarii;
 • dzieci do 12 roku życia.

Wszystkie, zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie.

Włochy

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 30 lipca roku zobowiązane są do:

 

1. Zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione);

 

2. Przedstawienia certyfikatu w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass) zaświadczającego o:
ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do IT, szczepionką zatwierdzoną przez UE;

 • przebytej chorobie COVID-19;
 • negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia.

 

ZOBACZ: Włochy. W Lombardii zapukają do drzwi osób niezaszczepionych

 

Należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

 

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj

Hiszpania

Decyzje dotyczące obostrzeń obowiązujących w poszczególnych wspólnotach autonomicznych pozostają w gestii władz regionalnych.

 

Apelujemy o śledzenie obowiązujących obostrzeń i zaleceń w poszczególnych wspólnotach autonomicznych Hiszpanii. Nowe zasady mogą być wprowadzane bez zachowania dużego wyprzedzenia czasowego.

 

Wjazd do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską:

 

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny tutaj www.spth.gob.es lub w aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.

 

ZOBACZ: Hiszpania. Polacy nie potrzebują dokumentów potwierdzających brak COVID-19

 

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani także do poddania się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe.

 

Podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka zobowiązani będą do przedstawienia:

 • Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 - uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia;
 • Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 - uznawane będą zaświadczenia wydane w czasie 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii; uznawane będą rodzaje testów wykonywanych techniką NAAT wykrywające RNA koronawirusa (np. RT-PCR) lub testy antygenowe;
 • Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 - uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT;

UWAGA! Jeśli państwo/region, z którego podróżujesz do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską, nie znajduje się na liście ryzyka, przed wyjazdem konieczne jest tylko wypełnienie formularza sanitarnego SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

 

Na terytorium całego kraju obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej:

 • w przestrzeni publicznej zamkniętej;
 • w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami w niej przebywającymi (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym);
 • w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym;
 • podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym).
 • Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro.

 

Wszystkie, zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie.

Chorwacja

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od dnia 01.07.2021 warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych jest posiadanie certyfikatu COVID.

 

Osoby, które nie posiadają certyfikatu COVID będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą:

 • Nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania);
 • Nie starsze niż 210 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm) lub jednej dawki szczepionki Janssen lub Johnson&Johnson – pod warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni;
 • Zaświadczenie o przechorowaniu CVID-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na COVID-19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 210 dni;
 • Potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca;
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 180 dni, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.

Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami spełniającymi powyższe warunki.

 

ZOBACZ: Chorwacja może wejść do Schengen. Decyzja należy do państw UE

 

Osoby, które nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane przez Policję Graniczną na dziesięciodniową kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

 

Osoby, które w drodze do Chorwacji przejeżdżały przez kraje spoza UE/strefy Schengen mają obowiązek wykazania, że ich podróż do Chorwacji odbywała się bez zbędnego zatrzymywania się.

 

Z powyższego nie dotyczy m.in.:

 • Osób przejeżdżających przez RCh tranzytem (i dalej oboiwązuję 12-godzinny limit czasowy);
 • Osób przyjeżdżających z ważnych przyczyn biznesowych;
 • Osób przyjeżdżających z ważnych przyczyn rodzinnych.

W całym kraju nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek w obiektach handlowych, instytucjach medycznych, środkach transportu publicznego (w tym na promach i w taksówkach), instytucjach prowadzących bezpośrednią obsługę klienta (np. na pocztach i dworchach, w bankach i kantorach), punktach usługowych (np. w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, itp.).

 

Wszystkie, zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie.

Cypr

Władze cypryjskie wprowadziły cztery kategorie państw (GREEN, ORANGE, RED i GREY), z których można podróżować na Cypr. Od dnia 17.06.2021 Polska znajduje się w kategorii GREEN.


Przy przylocie na Cypr z państw zaliczonych do tej kategorii nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny (szczegóły tutaj).

 

Niezależnie od kategorii kraju przylotu, na lotniskach w Larnace i Pafos są przeprowadzone bezpłatne testy na losowo wybranych grupach pasażerów.

 

UWAGA: Niezależnie od kategorii kraju przylotu osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 48 godzin przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr (przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety). Za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300,- EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru.

 

ZOBACZ: Cypr. Ogromny pożar opanowany, władze liczą straty

 

Na Cyprze obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez osoby powyżej 12 roku życia zarówno w publicznych przestrzeniach otwartych (wyjątki: plaże, baseny, miejsca aktywności fizycznej) jak i w przestrzeniach zamkniętych, w których przebywa więcej niż 1 osoba (wyjątki: prywatne mieszkania, jazda prywatnym samochodem, spożywanie posiłku, względy zdrowotne). Nieprzestrzeganie ograniczeń grozi nałożeniem mandatu w wysokości 300,- EUR. Zaleca się utrzymywanie dystansu 2 m od innych osób.

 

W zamkniętych przestrzeniach gdzie może gromadzić się większa liczba osób (galerie handlowe, restauracje, kluby, hotele, świątynie, teatry itp.) należy zawsze mieć przy sobie tzw. Safe Pass (negatywny wynik testu PCR lub antygenowego ważny 72 godziny, zaświadczenie o przyjęciu co najmniej jednej dawki szczepionki min. 3 tygodnie wcześniej lub zaświadczenie o przejściu choroby COVID-19 w przeciągu ostatnich 6 miesięcy). W przypadku turystów rolę Safe Pass pełni wspomniany wyżej Cyprus Flight Pass (w wersji papierowej lub elektronicznej).


Wszystkie, zawsze aktualne informacje znajdują się na stronie ambasady Cypryjskiej w Warszawie.

aml/zdr/Polsat News, Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie