NIK skontrolowała wysypiska w Zgierzu. Zawiadamia prokuraturę

Polska
NIK skontrolowała wysypiska w Zgierzu. Zawiadamia prokuraturę
Polsat News/ Zdj. archiwalne
NIK zawiadamia prokuraturę po kontroli na zgierskich wysypiskach

Najwyższa Izba Kontroli skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - napisano na stronie NIK po kontroli składowisk odpadów w Zgierzu.

Po kontroli składowisk odpadów, m.in. w Zgierzu (Łódzkie), Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na swojej stronie internetowej dokument pod tytulem: "NIK o zapobieganiu zagrożeniom ze strony składowisk pozakładowych z terenu województwa łódzkiego", w którym zawarto informacje ze szczegółowym opisem stanu tych wysypisk.

 

"Najwyższa Izba Kontroli skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych" - podkreślono w komunikacie. Obydwa dotyczą zgierskich wysypisk. Dokument sporządzony przez kontrolerów NIK zawiera opis stanu składowisk.

 

ZOBACZ: Po reportażu "Państwa w Państwie" prokuratura zajmuje się sprawą trujących odpadów w Zgierzu

 

"Źle zabezpieczone składowiska odpadów, przedostawanie się toksycznych substancji do wód powierzchniowych i podziemnych, hałdy niezabezpieczonego azbestu, nieskuteczny nadzór, a w wielu przypadkach brak współpracy między administracją rządową i samorządową to główne ustalenia kontroli składowisk pozakładowych w województwie łódzkim" - wymieniono wykryte nieprawidłowości.

 

"W Zgierzu składowiska nie były regularnie kontrolowane przez Marszałka Województwa a nieegzekwowanie obowiązku rekultywacji terenu sprzyjało nielegalnemu gromadzeniu odpadów" - przekazano w dokumencie.

 

Zawiadomienia do prokuratury

 

"W dziesięcioletnim okresie objętym kontrolą, kolejni Marszałkowie Województwa Łódzkiego nie egzekwowali obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi w latach 2006, 2007 i 2013, dotyczącymi rekultywacji składowisk oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko" - napisali kontrolerzy NIK i dodali, że spółka Eko Boruta zarządzająca dwoma zgierskimi składowiskami, nie zapobiegła skażeniu środowiska.

 

Najwyższa Izba Kontroli skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z działalnością składowisk odpadów w Zgierzu.

 

"Pierwsze dotyczy pełniących funkcje Marszałka Województwa Łódzkiego, którzy nie wszczęli wobec spółki Eko-Boruta postępowania egzekucyjnego, w celu zapewnienia wykonania obowiązków wynikających z decyzji wydanych w 2006, 2007 i 2013 r., działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego" - ogłosili kontrolerzy NIK.

 

ZOBACZ: Zgierz - polski Czarnobyl. Mieszkańcy żyją nieopodal ekologicznej bomby

 

"Drugie dotyczy osób wchodzących w skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i związane jest z niedopełnieniem obowiązków poprzez niedochodzenie wierzytelności przysługujących Funduszowi od członków zarządu spółki i wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 1,6 mln zł" - napisano w dokumencie.

 

NIK skierowała też zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych poprzez niedochodzenie przez WFOŚiGW w Łodzi należności w wysokości 1,6 mln zł z tytułu zwrotu pożyczki i doprowadzenie do przedawnienia roszczeń.

 

Reportaż "Państwa w Państwie"

 

NIK zwróciła się też do ministra klimatu i środowiska o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu opracowania specustawy odnoszącej się wyłącznie do terenów składowisk pozostających w dyspozycji Eko-Boruta sp. z o.o. w likwidacji w Zgierzu.

 

Urzędnicy zainteresowali się sprawą zgierskiego składowiska po reportażu programu "Państwo w Państwie". Dziennikarze Polsat News pobrali próbki z zanieczyszczonego terenu. Okazało się, że parcela położona bardzo blisko ludzkich skupisk jest skażona trującymi chemikaliami.

 

ZOBACZ: Pilna kontrola NIK w sprawie "zgierskiego Czarnobyla" - setek tysięcy beczek z chemikaliami


prz/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie