Zamknięte cmentarze. Ile rząd zapłaci za chryzantemy?

Polska
Zamknięte cmentarze. Ile rząd zapłaci za chryzantemy?
PAP/Paweł Supernak
Jak czytamy w rozporządzeniu, stawka pomocy, wynosi w przypadku: chryzantemy doniczkowej - 20 zł za sztukę; chryzantemy ciętej - 3 zł za sztukę

20 zł za chryzantemę doniczkową i 3 zł za chryzantemę ciętą - tyle Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapłaci producentom tych kwiatów w ramach wsparcia finansowego - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Wnioski o pomoc należy złożyć do piątku.

W poniedziałek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

ZOBACZ: Miasta pomagają sprzedawcom kwiatów. Odkupują towar, zwalniają z opłat

 

"Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, (...) posiadaczowi co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku (...) lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku" - napisano w rozporządzeniu.

 

Wsparcie finansowe będzie udzielona podmiotom, które są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, "któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19".

 

Doniczka za 20 zł

 

Jak czytamy w rozporządzeniu, stawka pomocy, wynosi w przypadku: chryzantemy doniczkowej - 20 zł za sztukę; chryzantemy ciętej - 3 zł za sztukę.

 

ZOBACZ: Dzień Zaduszny bez wizyt na cmentarzach. Biskupi: módlmy się w domu

 

"Pomoc, (...) jest przyznawana na prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek posiadacza chryzantem, w którym zgłasza Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19" - czytamy. Jak dodano, kwotę wsparcia finansowego ustala się w wysokości iloczynu liczby chryzantem oddanych m.in. podmiotom lub instytucjom (np. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego) oraz stawki pomocy.

 

Pomoc będzie wypłacana posiadaczowi chryzantem do 31 grudnia 2020 r. na podstawie złożonych przez niego dokumentów.

 

Wnioski należy złożyć do piątku

 

Wnioski o pomoc należy złożyć do piątku, 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję.

 

We wniosku posiadacz chryzantem powinien podać m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę; PESEL albo NIP, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany; numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19; inne oświadczenia związane z wnioskowaną pomocą.

 

ZOBACZ: Łódź. Kilkanaście osób uwięzionych na cmentarzu. Nie zdążyły wyjść przed zamknięciem bramy

 

Jak napisano w rozporządzeniu, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać. W tym przypadku podmioty te na formularzu udostępnionym przez Agencję mają czas do 12 listopada br. by złożyć swoje zgłoszenie do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem. W przypadku zgłoszenia, kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję.

 

Jak odbywa się przekazanie?

 

Zgodnie z rozporządzeniem, chryzantemy nieodebrane w terminie do 16 listopada 2020 r. przez podmioty i instytucje, ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady. Następnie, posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie do 30 listopada br., potwierdzenia odbioru, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

 

ZOBACZ: Zamknięcie cmentarzy. "Zawsze po 1 listopada mieliśmy przyrost chorych"

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

W ubiegły piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem, od 31 października do 2 listopada cmentarze będą zamknięte. Zapowiedział też, że w związku z tą decyzją zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu.

ac/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie