Krótsza kwarantanna dla powracających do Polski

Świat
Krótsza kwarantanna dla powracających do Polski
Pixabay
kwarantanna ma być krótsza

Kwarantanna dla podróżujących do Polski skrócona zostanie do 10 dni. Nie będzie też konieczności wykonywania testu na wykrycie SARS-CoV-2 – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanego w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie skrócenia do 10 dni czasu trwania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odstąpienia od konieczności wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2" – napisano w ocenie skutków regulacji.

Skąd ta decyzja?

Decyzja o skróceniu kwarantanny – jak wynika z uzasadnienia – oparta jest na "doświadczeniach międzynarodowych oraz dostępnej wiedzy naukowej, której przeglądu dokonał zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przy ministrze zdrowia".

 

ZOBACZ: Kwarantanna w akademiku WAT. Wykryto koronawirusa u podchorążego

 

"Takie rozwiązanie pozwoli na szybszy powrót osób poddanych kwarantannie do regularnego życia społecznego, zawodowego i rodzinnego, przy praktycznie niezmiennym ryzyku transmisji wirusa" – zaznaczono.

 

Jednocześnie w znowelizowanych przepisach założono, że warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum i do domu pomocy społecznej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

 

ZOBACZ: Koronawirus: kwarantanna i izolacja. Minister zdrowia zapowiada zmiany

 

"Proponowana regulacja ma na celu ochronę osób szczególnie podatnych na ciężki przebieg choroby z uwagi na stan zdrowia oraz choroby charakterystyczne i współistniejące u osób w podeszłym wieku lub niesamodzielnych" – uzasadniono zmianę przepisu w tej kwestii.

Pilny charakter

Projekt ma charakter pilny, dlatego na konsultacje i opiniowanie przeznaczono 3 dni. Termin upływa 31 sierpnia.

 

Przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw.

 

Zmiany w kwarantannie i izolacji

 

Minister zdrowia zapowiedział również zmiany w zasadach izolacji oraz kwarantanny. Według nowelizacji rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w czwartek późnym wieczorem lekarz osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 zwolnić może z izolacji po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

 

ZOBACZ: Wakacje Łukasza Szumowskiego. Były minister zdrowia wypoczywa na wyspie Fuerteventura

 

Dodatkowo też wykonanie testu na wykrycie koronawirusa nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez lekarza decyzji o zakończeniu izolacji.

 

WIDEO: Zmiany w kwarantannie i izolacji

  

Nowe zasady

 

Zaproponowane przepisy pozwalają jednak na to, że u osób z deficytami odporności (immunokompetentnych) czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia. Równocześnie przepisy dopuszczają możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

 

ZOBACZ: Koronawirus: kwarantanna i izolacja. Minister zdrowia zapowiada zmiany

 

"Szczególną sytuacją (...) jest przypadek, w którym pacjentowi objawowemu został pobrany wymaz przed przyjęciem do izolatorium, a wynik okazał się negatywny po przyjęciu do izolatorium. W takiej sytuacji przepis określa, że jest to przesłanka do zwolnienia danej osoby z izolacji celem leczenia w systemie ambulatoryjnym" - wynika z uzasadnienia do nowelizacji przepisów.

 

WIDEO: fragment czwartkowej konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia

  

 

Ponadto ze standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - określonego w przepisach - wynika, że wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej ramach m.in. ocenia się stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. Natomiast w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.

 

ZOBACZ: "Żółte" i "czerwone" powiaty [LISTA]

 

Kwarantanna 

 

"Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARSCoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

 

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z
obowiązku kwarantanny.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Pełną treść projektów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

kło/luq/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie