Głosowanie korespondencyjne za granicą. Do kiedy można się zgłaszać

Świat
Głosowanie korespondencyjne za granicą. Do kiedy można się zgłaszać
Polsat News
Jak oddać głos w wyborach prezydenckich przebywając za granicą?

16 czerwca mija ostatni dzień na zgłaszanie chęci głosowania korespondencyjnego za granicą. Żeby zagłosować, wyborca musi być wpisany do spisu sporządzanego przez konsula dla danego obwodu głosowania. Rozporządzenie przewiduje 169 obwodów z czego w 74 wyborcy będą mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie.

W najbliższych wyborach będzie można oddać głos na Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka.

 

ZOBACZ: Belgia oburzona słowami Dudy o LGBT. Chce reakcji UE

 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 7:00-21:00. z wyjątkiem obwodów utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosować będzie można w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7:00-21:00 czasu lokalnego.

 

Wideo: ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców 

Jak głosować za granicą?


Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne.

 

ZOBACZ: Prezydent Francji ogłosił: "zwycięstwo nad koronawirusem"


Prawo do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 


Wpis do spisu wyborców sporządzanego przez konsula

 

Jeżeli byłeś wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będziesz mógł zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli zmieniłeś miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierzasz głosować korespondencyjnie, to powinieneś najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiłeś zamiar głosowania. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli Cię ze spisu wyborców, natomiast jeżeli zgłosisz zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

 

- Mamy zarejestrowane dotąd 290 tys. osób, które chcą głosować za granicą. To ok. 100 tysięcy więcej niż było zarejestrowanych pięć lat temu na I turę - przekazał w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

 

Na konferencji prasowej w MSZ Wawrzyk poinformował, że na godz. 6 jest zarejestrowanych ponad 290 tys. Polaków mieszkających za granicą. Zaznaczył przy tym, że przyrost dzienny wynosi ok. 40 tys. osób.

 

- W roku 2015 na I turę zarejestrowanych było 196 tys., czyli ok. 100 tys. więcej jest w tym roku niż pięć lat temu. Na II turę pięć lat temu zarejestrowanych było 257 tys. - to oczywiście jeszcze nie jest miarodajne, bo nie mamy rejestracji na II turę - dodał.

 

Wideo: zobacz konferencję Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  

ZOBACZ: Unia zamrozi pomoc finansową dla Polski po słowach Dudy o LGBT?

 

Jeżeli nie wpisywałeś się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., to możesz zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

Konsul wpisze Cię do spisu wyborców na podstawie Twojego osobistego zgłoszenia (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

 

Co powinno zawierać samodzielne zgłoszenie?

 

Można także samodzielnie zgłaszać się poprzez skorzystanie z Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborów E-WYBORY. W zgłoszeniu musisz zawrzeć: nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer telefonu lub adres e-mail, numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).


Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Zgłoszenie możesz wysłać do 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

 

Na stałe mieszkasz w Polsce, ale zamierzasz głosować za granicą?


Powinieneś złożyć w urzędzie gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Jeżeli zostaniesz wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, to będziesz w nim figurować również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Dotyczy to także zadeklarowanego przez Ciebie sposobu głosowania (osobistego lub korespondencyjnego). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe. Jeżeli chcesz wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie lub zagłosować osobiście, a w pierwszym terminie głosowałeś korespondencyjnie, to zwróć się do konsula o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

 

ZOBACZ: Bosak: konserwatywny zwrot w polskim społeczeństwie ciągle możliwy

 

Jeżeli zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów), a Ty nie zgłosiłeś się do 25 czerwca 2020 r., możesz zgłosić się najpóźniej na 3 dni przed dniem ponownego głosowania (czyli do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00).

 

Na stałe mieszkasz za granicą, ale zamierzasz zmienić miejsce pobytu?


Jeżeli zgłosiłeś się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, ale zmieniasz miejsce pobytu przed dniem wyborów, to możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Otrzymasz wówczas dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia złóż bezpośrednio do konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli zgłosiłeś chęć głosowania korespondencyjnego, to po wysłaniu do Ciebie pakietu nie będzie możliwości wydania Ci zaświadczenia.

 

Utrata zaświadczenia uniemożliwia oddanie głosu

 

Zaświadczenie odbierzesz za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Pamiętaj, by nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania. Jeżeli je stracisz, to niezależnie od przyczyny nie będziesz mógł otrzymać kolejnego, ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio byłeś ujęty w spisie.

msl/luq/ polsatnews.pl, PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie