Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "emerytur czerwcowych"

Polska
Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "emerytur czerwcowych"
Polsat News
Jest wyrok TK w sprawie "emerytur czerwcowych"

"Emerytury czerwcowe" niezgodne z ustawą zasadniczą - orzekł TK. Chodzi o wyraźnie niższe świadczenia, które otrzymywały osoby, przechodzące na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Próbując rozwiązać problem, ustawodawca uwzględnił wyłącznie świadczenia wypłacane od czerwca 2021 roku. Oznacza to, że teraz rząd będzie musiał wyrównać świadczenia na kwotę niemal trzech miliardów złotych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności "emerytur czerwcowych" z art. 2, art. 32 oraz 67 ust. 1 Konstytucji RP zapadł jednomyślnie. Przewodniczący obradom TK sędzia Stanisław Piotrowicz podkreślił, że decyzja jest ostateczna i powinna zostać niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "emerytur czerwcowych"

- Doszło do nieuzasadnionego zróżnicowania pobierających świadczenia. Trybunał stwierdził, że powinny zostać przyjęte jednolite warunki dla wszystkich świadczeniobiorców. W ocenie TK wprowadzenie zróżnicowania w żaden sposób nie traktuje obywateli równo i sprawiedliwie. Zagrażało to dobru wspólnemu - stwierdził w uzasadnieniu sędzia sprawozdawca Piotr Pszczółkowski.

 

ZOBACZ: "Interwencja": Walczy z ZUS o emeryturę. Od 21 lat

 

Według TK ustawodawca był świadom problemów i nie podjął stosownych kroków, by je rozwiązać, a tym samym sam doprowadził do sytuacji, w której obecnie trzeba będzie ponieść większe koszty wyrównania świadczeń.

 

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wypłata zaległych emerytur wraz z odsetkami będzie kosztować budżet państwa 2,8 mld złotych.

 

WIDEO: Wyrok TK w sprawie emerytur

Problem tzw. emerytur czerwcowych. Świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych

W maju 2022 roku wniosek o rozpatrzenie zgodności tzw. emerytur czerwcowych z Konstytucją zgłosił do TK Sąd Okręgowy w Elblągu.

 

Przez wiele lat złożenie wniosku o świadczenie w czerwcu - w porównaniu do takich wniosków złożonych w innych miesiącach - skutkowało niższą nawet o kilkaset złotych emeryturą.

 

ZOBACZ: "Państwo w Państwie". Zamknęli fabrykę. Pracownicy zostali bez pracy, wypłat i dokumentów

 

Dlaczego? W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej, nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

 

By ten problem rozwiązać rząd wziął pod uwagę jedynie świadczenia wypłacane od czerwca 2021 roku. W ocenie TK niezrozumiałe było wprowadzenie ustawowych regulacji jedynie na przyszłość.

Marta Stępień/sgo/polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie