Podatek od psa - ile wynosi? Kto musi go płacić?

Porady
Podatek od psa - ile wynosi? Kto musi go płacić?
Pexels
Podatek od psa - kiedy?

Jest bardzo dużo korzyści wynikających z bycia właścicielem psa. Każdy opiekun czworonoga powinien znać także swoje obowiązki. Nie chodzi jedynie o jego pielęgnację, spacery i żywienie. Mowa tu o mniej oczywistej kwestii, a mianowicie podatku od psa. Wiele osób nie jest świadomych konieczności jego uiszczania. Czym właściwie jest ten podatek i gdzie należy go zapłacić?

Kto jest, a kto nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od psa? 

Podatek od psa jest daniną, która nie obowiązuje we wszystkich gminach. Zawsze warto to wcześniej sprawdzić. Nie można więc jednoznacznie określić jego charakteru jako obowiązkowy lub nie. Jeśli w danej gminie opłata ta została wprowadzona, to obowiązuje jej mieszkańców. Czy wszystkich? Nie. Są pewne wyjątki, które wykluczają z obowiązku płacenia podatku od psa.  


Z podatku od psa zwolnione są osoby: 


- które mają orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest ich przewodnikiem, 
- które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- ukończyły 65 lat i same prowadzą gospodarstwo domowe, 
- które uiszczają podatek rolny i są właścicielami nie więcej niż dwóch psów.    

Ile wynosi podatek od psa i jak go uiścić? 

Wysokość podatku, jak i sam obowiązek jego uiszczania są ustalane przez radę gminy. Jego kwota zostaje określona w stosownej uchwale. Może być ona dowolna, ale nie może przewyższać kwoty ustanowionej przez Ministra Finansów. Maksymalna stawka jest ustalana dla każdego roku osobno. W 2021 roku wynosiła 130,30 zł. W 2022 – 135 zł. A w 2023 – 150,93 zł.  

 

ZOBACZ: Jakie psy do mieszkania? Małe rasy, pięć propozycji


Podatek od psa jest opłatą całoroczną i powinien być płacony od każdego czworonoga osobno. Można go uiścić w kasie gminy, przelewem na konto bankowe gminy lub u inkasenta, którego gmina wyznaczyła w celu zbierania tej opłaty. O terminie płatności podatku gmina informuje na początku roku. Informacja ta jest zwykle umieszczona na jej stronie internetowej. Konieczne jest dokonanie opłaty w terminie do 30 kwietnia. 

Czy są jakieś konsekwencje w przypadku niezapłacenia podatku od psa? 

To, jakie konsekwencje grożą właścicielowi psa, za nieodprowadzenie podatku, uzależnione jest od decyzji gminy. Niektóre z organów wszczynają procedurę, którą przewiduje Ordynacja podatkowa oraz Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Upraszczając, wobec takiej osoby zwykle wszczynane jest postępowanie podatkowe, a ściągnięciem należności zajmuje się komornik.  


Egzekwowanie tego typu podatku jest bardzo trudne dla gmin, z uwagi na problem z ewidencją psów na ich terenie. Skutkuje to brakiem konkretnych informacji o tym, gdzie znajdują się psy i w jakiej liczbie, a tym samym problemem z nakłonieniem do regulacji zobowiązania.   

red / polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie