Matura 2023. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie i język niemiecki na poziomie rozszerzonym

Polska
Matura 2023. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie i język niemiecki na poziomie rozszerzonym
Polsat News
Uczniowie przystąpią w środę do matury z wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

O godz. 9 rano w środę rozpoczęły się pisemne egzaminy z wiedzy o społeczeństwie. Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się po południu. Powyższe przedmioty nie są obowiązkowe, maturzyści przystępują do tych egzaminów dobrowolnie.

Tegoroczne egzaminy maturalne odbywają się w dwóch formułach. Nowa, określana jako Formuła 2023, dotyczy absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w tym roku. Natomiast absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

WOS na maturze

Do nieobowiązkowego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie według deklaracji ma przystąpić ok. 16 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. WOS jest na dziewiątym miejscu, jeśli chodzi o wybór zarówno wśród maturzystów z liceów (chce go zdawać ok. 11,8 tys. absolwentów LO, czyli 7,5 proc. z nich), jak i wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia (chce go zdawać 4,1 tys. absolwentów T i BSII, czyli 3,6 proc. z nich).

 

ARKUSZ CKE: Wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony oraz odpowiedzi (zobacz tutaj)

 

Maturzyści decydujący się na zdawanie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie rozpoczęli pisanie o godz. 9.00. Przewidziany na jego ukończenie czas to 180 minut.

Matura. Rozszerzony niemiecki

Z kolei język niemiecki na poziomie rozszerzonym zamierza zdawać ok. 3,9 tys. tegorocznych absolwentów: 2,6 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 1,3 tys. techników i szkół branżowych II stopnia. 325 tegorocznych absolwentów będzie zdawać egzamin z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym.

 

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

 

ZOBACZ: Matura 2023: Egzamin z języka polskiego

 

Egzamin z języka niemieckiego rozpocznie się o godzinie 14.00. Poziom rozszerzony zajmie abiturientom maksymalnie 150 minut. Na poziomie dwujęzycznym potrwa nieco dłużej, bo 180 minut.

Matura 2023. Egzaminy obowiązkowe

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

 

Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

 

ZOBACZ: Matura 2023. Gdzie szukać arkuszy z odpowiedziami?

 

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Egzaminy z których przedmiotów są dodatkowe?

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

 

ZOBACZ: Matura 2023. Nowe wymagania na egzaminach. Co się zmienia?

 

Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2023. Kto jest zwolniony z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym?

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

Według CKE w tym roku 782 maturzystów (0,7 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych) nie będzie zdawać w tym roku żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Jaka część absolwentów przystąpi do tegorocznych egzaminów?

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

 

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

 

ZOBACZ: Tomaszów Mazowiecki. Żaden uczeń katolickiego liceum nie zdał matury

 

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 121,3 tys., czyli 76,6 proc. Wśród tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia również najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 74,4 tys., czyli 65,3 procent.

Matura 2023. Wymagania dotyczące zdawania egzaminów

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.

Matura 2023. Odpowiedzi z języka polskiego, angielskiego i matematyki

Arkusze maturalne wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie Interii.

 

Matura z języka polskiego:

 

Matura z języka polskiego w starej formule 2015. Arkusz CKE i odpowiedzi

 

Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego w formule 2023

 

Matura z języka angielskiego:

 

Formuła 2015 z języka angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi

 

Język angielski podstawowy. Arkusze CKE i odpowiedzi

 

Matura z matematyki:

 

Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi

 

Arkusze CKE i rozwiązania z matematyki. Matura 2023, formuła 2015

map/pgo / Polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie