Sondaż Kantar Public: 71 proc. respondentów uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku

Polska
Sondaż Kantar Public: 71 proc. respondentów uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku
Polsat News
W porównaniu do wyników otrzymanych w czerwcu o 6 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków negatywnie oceniających bieg spraw w kraju

71 proc. respondentów jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku; 16 proc. pozytywnie ocenia ich kierunek, zaś 13 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z lipcowego sondażu Kantar Public. Pesymistów jest więcej o 6 punktów procentowych niż w czerwcu.

Jak podkreśla Kantar, Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. 71 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 16 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. 13 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska.

 

ZOBACZ: Premier Morawiecki: Mamy najniższe bezrobocie w historii III RP. Niech Niemcy sami zbierają szparagi

 

W porównaniu do wyników otrzymanych w czerwcu o 6 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków negatywnie oceniających bieg spraw w kraju. O 1 punkt procentowy spadł odsetek ocen pozytywnych i o 5 punktów procentowych zmalał również odsetek badanych niepotrafiących ocenić kierunku biegu spraw w Polsce.

75 proc. ankietowanych: gospodarka znajduje się w stanie kryzysu

75 proc. ankietowanych jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (43 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 32 proc. ogółu badanych.

 

Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 19 proc. ogółu. Ich zdaniem polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego (18 proc. ogółu) lub dynamicznego (1 proc. ogółu) rozwoju. 6 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

 

W stosunku do wyników z czerwca wzrósł udział odpowiedzi negatywnych (o 6 punktów procentowych), jednocześnie zmalał odsetek wskazań, że gospodarka rozwija się (o 4 punkty procentowe). Odsetek odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” również spadł (o 2 punkty procentowe).

 

ZOBACZ: "Debata dnia". Ile zapłacimy za węgiel? "Tego dokładnie nie wie nikt"

 

26 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 12 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 11 proc. z nich będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. - nastąpi wyraźna poprawa.

59 proc. ankietowanych: będzie gorzej

56 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 19 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 37 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 6 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

 

W porównaniu do wyników uzyskanych w czerwcu opinie Polaków uległy zmianie. Wzrósł odsetek osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie materialnych warunków życia (o 8 punktów procentowych), a także odsetek badanych nie mających zdania na ten temat (o 1 punkt procentowy). Zmalał natomiast odsetek badanych przewidujących brak zmian (o 9 punktów procentowych). Odsetek osób posiadających pozytywne zdanie na ten temat pozostaje na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu.

 

ZOBACZ: Inflacja i podwyżki za gaz. Właściciel piekarni: Nigdy nie wrócimy do starych cen chleba

 

Pozytywne oceny przeważają natomiast w odniesieniu do kwestii o możliwości znalezienia w Polsce pracy. 53 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 49 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 4 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę.

 

33 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 28 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 5 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 14 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedzi zależne m.in. od sympatii politycznych

"W stosunku do wyników uzyskanych w czerwcu opinie Polaków o rynku pracy uległy zmianie i są bardziej negatywne. O 8 punktów procentowych zmalał odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce, a o 5 punktów procentowych wzrósł odsetek badanych negatywnie wypowiadających się o rynku pracy" - zaznaczył Kantar. O 3 punkty procentowe wzrósł odsetek badanych nie posiadających zdania na ten temat.

 

Udzielane przez ankietowanych odpowiedzi - jak wynika z badania - są zależne m.in. od sympatii politycznych. Na przykład w odniesieniu do pytania o ocenę kierunku biegu spraw w kraju pozytywne oceny wyraziło 59 proc. zwolenników PiS, zaś negatywne 24 proc. osób z tej grupy, 17 proc. nie miało zdania. W odniesieniu do zwolenników KO negatywnie kierunek spraw w kraju oceniło 96 proc. spośród nich, 4 proc. nie miało zdania, zaś pozytywnych odpowiedzi w tej grupie nie odnotowano.

 

ZOBACZ: Inflacja, paragony grozy. Badanie: 39 proc. Polaków aktywnie szuka promocji

 

Kierunek biegu spraw w kraju pozytywnie oceniło 13 proc. wyborców Lewicy, 83 proc. - negatywnie, 4 proc. nie miało zdania. 17 proc. wyborców Koalicji Polskiej oceniło pozytywnie kierunek spraw w kraju, 83 proc. negatywnie. Jeśli chodzi o zwolenników Ruchu Polska 2050 było to odpowiednio 4 proc. pozytywnych wskazań, 89 proc. negatywnych, 7 proc. nie miało zdania. Wśród zwolenników Konfederacji było to 5 proc. pozytywnych wskazań, 93 proc. negatywnych i 2 proc. - trudno powiedzieć.

"Ocena biegu spraw w kraju nie była na tak niskim poziomie od grudnia 2013 r."

"Tak więc to osoby dotychczas wahające się w dużym stopniu przyczyniły się do tego, że wskaźniki nastrojów społecznych uzyskały bardzo niską wartość. Ocena biegu spraw w kraju nie była na tak niskim poziomie od grudnia 2013 r., a w przypadku wskaźnika prognozy sytuacji materialnej w lipcu br. odnotowaliśmy najniższy jego poziom od 2004 r." - zaznaczyła cytowana w komentarzu do badania Anna Trząsalska z Kantar Public.

 

Badanie przeprowadzono w dniach 15-20 lipca br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

grz / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie