Budżet Polski na 2022 rok. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Polska
Budżet Polski na 2022 rok. Sejm odrzucił poprawki Senatu
PAP/Tomasz Gzell
Większość sejmowa nie zgodziła się na senackie poprawki do ustawy budżetowej

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Trafi ona do podpisu prezydenta. Zgodnie z prawem, Andrzej Duda nie może jednak zawetować tej ustawy. Wśród pomysłów senatorów było m.in. stworzenie rezerwy finansowej dla telefonów zaufania, stworzenie rezerwy celowej dla metody in vitro, jak i zaniechanie wypłat rekompensaty dla mediów państwowych.

Przed głosowaniem w Sejmie, poseł sprawozdawca Andrzej Kosztowniak z PiS przypomniał, że wszystkie poprawki Senatu otrzymały negatywną opinię Komisji Finansów Publicznych. Taka sama opinia o tych propozycjach popłynęła z rządu.

 

Za czym opowiedział się Senat? Chciał m.in. zwiększyć dotacje do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczyć 10 mld zł na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niskoemisyjne, a także zagwarantować 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

 

ZOBACZ: Bezpłatny test w kierunku koronawirusa. Usługa dostępna w ponad stu aptekach

 

Senatorowie proponowali także poprawki mające na celu zwiększenie o 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji.

Odrzucone pomysły Senatu: rezerwa na telefon zaufania, koniec rekompensat dla TVP

Inna senacka poprawka przywróciłaby 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów, a kolejna - zwiększałaby dopłaty dla rolników na zakup nawozów o 140 mln zł oraz przeznaczała dodatkowe 100 mln zł na leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.

 

Senat chciał także m.in. wprowadzić specjalną rezerwę finansową na telefon zaufania, zwiększyć wydatki na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, a także przeznaczyć dodatkowe 50 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz za wykreśleniem przepisów, na mocy których TVP i PR w ramach rekompensaty za zwolnienie z abonamentu mają otrzymać skarbowe papiery wartościowe w kwocie 1,995 mld zł.

 

ZOBACZ: Wyniki spisu powszechnego. Ile osób mieszka w Polsce?

 

Senat rekomendował także zmianę zapisu, dotyczącego przewidywanego wskaźnika inflacji z 3,3 proc. na 7,6 proc., jak również średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.

Senat proponował dofinansowanie metody in vitro

Izba wyższa popierała też poprawki mające na celu stworzenie rezerwy celowej na leczenie bezpłodności metodą in-vitro w wysokości 100 mln zł, przeznaczenie dodatkowych 100 mln zł na rozbudowę internetu szerokopasmowego a także przeznaczenie 500 mln zł na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z upadłością podmiotu skupującego.

 

Senatorowie opowiadali się także za licznymi poprawkami dotyczącymi lokalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa dróg, obwodnic i linii kolejowych, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, remonty mostów, szpitali i obiektów zabytkowych.

 

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

wka/PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie