Badanie CBOS. Większość Polaków w 2021 roku była zadowolona

Polska
Badanie CBOS. Większość Polaków w 2021 roku była zadowolona
Flickr/jhegyessy
Trzy czwarte Polaków (75 proc.) dostrzega głównie negatywne emocje w środowisku

53 proc. Polaków w roku 2021 często odczuwało zadowolenie; w gorszej kondycji psychicznej były kobiety niż mężczyźni, osoby w wieku 65 lat lub więcej, mieszkańcy największych miast oraz ankietowani o lewicowych poglądach politycznych - wynika z sondażu CBOS "Samopoczucie Polaków w roku 2021".

Nastroje przyjmują podobną wartość jak w roku 2014.

 

CBOS opublikował w poniedziałek wyniki badań "Samopoczucie Polaków w roku 2021". Wynika z nich, że w 2021 roku 53 proc. Polaków często lub bardzo często odczuwała zadowolenie z tego, że coś im się udało, a 47 proc. dumę ze swoich osiągnięć.

 

ZOBACZ: Badanie CBOS. Praktyki religijne w grupie 18-24 spadły z 69 proc. do 23 proc.

 

Spośród negatywnych emocji uwzględnionych w sondażu respondenci najczęściej doświadczali poczucia, że są lekceważeni przez władzę (48 proc.), a niewiele rzadziej – generalnie zdenerwowania, rozdrażnienia (45 proc.).

 

Ponad jedna trzecia badanych w roku 2021 często lub bardzo często odczuwała zniechęcenie, znużenie (37 proc.), niespełna jedna trzecia – bezradność (31 proc.). Pozostałe negatywne emocje deklarowane były rzadziej. Co piąty respondent deklarował wielokrotne doświadczanie wściekłości (20 proc.) oraz smutku, przygnębienia, depresji (19 proc.). Sporadycznie wskazywano myśli samobójcze (1 proc.).

Pogłębiają się w nas negatywne tendencje 

"Po zarejestrowanym rok temu wyraźnym pogorszeniu samopoczucia Polaków w praktycznie wszystkich monitorowanych aspektach, w 2021 roku nie zanotowano tak dużych zmian" - wskazał CBOS. Dodał, że pogłębiły się pewne negatywne tendencje.

 

Z badań wynika, że "drugi rok z kolei ubywa często lub bardzo często doświadczających zadowolenia z tego, że coś im się w życiu udało (o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego pomiaru) oraz dumnych z własnych osiągnięć (również spadek o 4 punkty)".

 

ZOBACZ: Badanie UE: młodzi Polacy i Hiszpanie z najniższym wskaźnikiem optymizmu dot. przyszłości

 

W raporcie wskazano również, że "minimalnie wzrósł odsetek czujących się lekceważonymi przez władzę w ciągu ostatniego roku (z 46 proc. do 48 proc.), osiągając tym samym najwyższy poziom od końca lat osiemdziesiątych – od kiedy monitorujemy tę kwestię". "Natomiast w ciągu ostatniego roku minimalnie ubyło często lub bardzo często doświadczających smutku, bycia nieszczęśliwym (o 2 punkty)" - podał CBOS.

 

Badania wykazały również, że "syntetyczny wskaźnik samopoczucia, mierzący stan pozytywnych i negatywnych emocji, w stosunku do poprzedniego pomiaru tylko nieznacznie się obniżył – z poziomu 2,72 do 2,70, co świadczy o minimalnym pogorszeniu kondycji psychicznej Polaków w ciągu ostatniego roku".

Kobiety w Polsce są w gorszej kondycji psychicznej niż mężczyźni 

CBOS podało, że od roku 2014 do 2019 nastroje w społeczeństwie powoli, lecz systematycznie poprawiały się, osiągając rekordowy poziom w historii naszych badań w roku 2019 (choć zaznaczyć należy, że w latach 2007–2008 syntetyczny wskaźnik samopoczucia był tylko niewiele niższy). Obecnie przyjmuje podobną wartość jak w roku 2014.

 

ZOBACZ: Badanie: ponad 25 proc. Polaków boryka się z zaburzeniami psychicznymi

 

Z analiz statystycznych CBOS wynika, że gorzej oceniający swoje warunki materialne, to osoby o niższych dochodach per capita (poniżej 1500 zł) w minionym roku. Z deklaracji badanych wynika również, że w gorszej kondycji psychicznej w roku 2021 były kobiety niż mężczyźni, osoby najstarsze – w wieku 65 lat lub więcej, mieszkańcy największych miast oraz ankietowani o lewicowych poglądach politycznych.

 

Lekceważeni przez władzę nieznacznie częściej w ciągu ostatniego roku czuli się mężczyźni niż kobiety. Kluczowe znaczenie w tym kontekście mają jednak poglądy polityczne i preferencje partyjne. Częściej niż pozostali lekceważeni przez władzę w ciągu ostatniego roku czuli się badani identyfikujący się z lewicą, a w potencjalnych elektoratach partyjnych – zwolennicy Polski 2050 Szymona Hołowni, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy

 

ZOBACZ: Niezwykłe badanie. Mózg ma swój "odcisk palca"

 

Opisując nastroje panujące w swoim środowisku, trzy czwarte Polaków (75 proc.) dostrzega głównie negatywne emocje – najczęściej lęk, obawę, co przyniesie przyszłość (45 proc.), rzadziej – apatię, rezygnację, pogodzenie się z losem (16 proc.) bądź też ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę (14 proc.).

 

Według CBOS w porównaniu z rokiem 2020 o 3 punkty proc. zmniejszył się odsetek badanych uważających, że w ich otoczeniu dominują pozytywne emocje. Natomiast o 4 punkty zwiększył obserwujących te negatywne (o 4 punkty). W stosunku do poprzedniego pomiaru ubyło dostrzegających przede wszystkim pewne odprężenie i zadowolenie, a przybyło obserwujących głównie apatię, rezygnację i pogodzenie z losem.

Wykształceni ludzie mają więcej negatywnych emocji 

CBOS zwraca uwagę, że odsetek respondentów pozytywnie oceniających nastrój panujący w swoim otoczeniu jest zbliżony do tego rejestrowanego w roku 2013. Z badań wynika, że negatywne emocje w swoim otoczeniu najczęściej dostrzegają mieszkańcy największych miast (84 proc.), absolwenci wyższych uczelni (85 proc.), respondenci o najwyższych dochodach per capita – przekraczających 3000 zł (83 proc.).

 

Zaznaczono, że istotne znaczenie mają poglądy polityczne i kwestie światopoglądowe. "Gorsze nastroje w swoim środowisku dostrzegają nieuczestniczący w praktykach religijnych (81 proc.) oraz identyfikujący się z lewicą (88 proc.). Ponadto, klimat społeczny gorzej postrzegają zwolennicy opozycji niż Prawa i Sprawiedliwości.

 

ZOBACZ: Badanie: maski na twarzy sprawiają, że ludzie wyglądają atrakcyjniej

 

Badani, opisując klimat panujący w ich otoczeniu, częściej niż rok temu dostrzegają apatię, rezygnację, pogodzenie się z losem. Natomiast w stosunku do okresu sprzed pandemii bardzo wyraźnie wzrosły obawy o przyszłość, niepewność jutra.

 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).

 

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

mad / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie