Premier opowiada się za weryfikacją szczepień przez pracodawców. Projekt ustawy jest już w Sejmie

Polska
Premier opowiada się za weryfikacją szczepień przez pracodawców. Projekt ustawy jest już w Sejmie
PAP/Leszek Szymański
Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania wyniku testu bądź certyfikatu szczepienia

Jest poselski projekt pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19; sam się za nim opowiadam; to prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Projekt nowelizacji ustawy zakłada również m.in. możliwość wykonywania przez pracownika nieodpłatnych testów.

Szef rządu został zapytany o przepisy, które pozwolą przedsiębiorcom weryfikować paszporty covidowe.

 

- Jest taka inicjatywa poselska, aby wdrożyć takie rozwiązanie. Ja sam również się za nią opowiadam. Aczkolwiek tutaj nie chcemy stosować dyscypliny głosowania, tylko jeśli po stronie partii opozycyjnych pojawiają się takie głosy, to sprawdzimy, czy jest tam wola do realizacji projektów o charakterze dopuszczalności sprawdzania przez przedsiębiorcę paszportów covidowych - mówił Morawiecki.

 

Premier zaznaczył, że nie jest to prawo dla przedsiębiorcy, tylko prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników.

 

ZOBACZ: Węgry. Premier Mateusz Morawiecki: jesteśmy zaniepokojeni kształtem systemu handlu emisjami

 

- Tak samo, jak pewne ograniczenia w restauracjach są prawem dla klientów i pracowników restauracji do bezpiecznego spożycia lub przygotowania posiłku - mówił.

 

Również tak samo - pokreślił Morawiecki - obowiązek zaszczepienia kadry medycznej to prawo pacjenta do bycia leczonym przez lekarza i pielęgniarkę, którzy są zaszczepieni.

Projekt ustawy 

W projekcie zapisano także możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w nim w stosunku cywilnoprawnym okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

 

Projekt przewiduje także możliwość delegowania pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.

 

ZOBACZ: Inflacja. Morawiecki: robimy wszystko, by złagodzić jej ból

 

Projekt zawiera ponadto rozwiązanie przewidujące możliwość niepodlegania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego w przypadku świadczenia usług przez pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą i na rzecz osób mających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ozdrowieńców i zaszczepionych.

 

"Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł żądać od klienta okazania certyfikatu o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zaświadczenia o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub aktualnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Osobę, która odmawia okazania powyższych dokumentów, traktować się będzie jako osobę niezaszczepioną przeciwko COVID-19, nieposiadającą statusu ozdrowieńca lub nieposiadającą aktualnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV-2" – wskazano w uzasadnieniu.

Obowiązek szczepień dla medyków 

W projekcie założono też możliwość nałożenia przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia się w zakresie ich stanu zdrowia.

 

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zgodnie z informacjami na stronie sejmowej, projekt został we wtorek skierowany do opiniowania m.in. przez biuro analiz sejmowych. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Czesław Hoc (PiS).

 

W uzasadnieniu wskazano, że rozwiązania mają zapewnić swobodny dostęp do nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2 zarówno finansowanych ze środków publicznych, jak i zapewnianych przez pracodawców.

 

ZOBACZ: Omikron obniża skuteczność szczepionek. Pierwsze badania w Afryce

 

Minister zdrowia określał będzie – w drodze rozporządzenia – maksymalną liczbę testów, finansowanych ze środków publicznych, które będą mogły być nieodpłatnie wykonane przez daną osobę w jednostce czasu.

 

Intencją projektodawcy jest też – jak wyjaśniono – umożliwienie pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy.

 

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby, niezbędne jest – jak oceniono – wyposażenie pracodawcy w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Paszporty covidowe 

Weryfikacja tożsamości odbywać się będzie przez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19, przede wszystkim unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo certyfikatu w postaci uproszczonej, tj. uproszczonego certyfikatu, wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą, czego będzie można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia.

 

ZOBACZ: Wielka Brytania. Boris Johnson mierzy się z buntem parlamentarzystów. Powodem obostrzenia i Omikron

 

Wnioskodawcy podnoszą, że instrumentem hamującym rozprzestrzenianie się transmisji wirusa SARS-CoV-2, w który wyposażony zostanie pracodawca, jest możliwość delegowania pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą do pracy poza jego stałe miejsce pracy, a także do innego rodzaju pracy, w sytuacji gdy taki pracownik oraz osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą przekazał informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV2 lub w przypadku posiadania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV-2.

 

Autorzy akcentują, że pracodawca będzie obowiązany przechowywać dane osobowe, w sposób gwarantujący zachowanie ich poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem, zniszczeniem lub ujawnieniem osobom trzecim przez okres niezbędny do realizacji określonego w projekcie ustawy celu, jednak nie dłużej niż do upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

mad/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie