Sejm rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. zmianami podatkowymi i rekompensatami za stan wyjątkowy

Polska
Sejm rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. zmianami podatkowymi i rekompensatami za stan wyjątkowy
Polsat News
Sejm. Zdjęcie ilustracyjne

Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie; izba zajmie się m.in. nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej, zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, rekompensatami w związku ze stanem wyjątkowym oraz zmianami w Regulaminie Sejmu i w Prawie o Ruchu Drogowym.

Nie jest wykluczone, że podczas obecnego posiedzenia Sejm prawdopodobnie zajmie się też wnioskiem o wydłużenie stanu wyjątkowego. Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek wieczorem, że kiedy tylko wniosek ws. wydłużenia stanu wyjątkowego zostanie do niego skierowany, wystąpi - zgodnie z zapisami konstytucji - do Sejmu o to, aby wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego. Rada Ministrów podjęła we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

 

ZOBACZ: Przedłużenie stanu wyjątkowego. Ryszard Terlecki: możliwe na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu

 

W środę ma się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy budżetowej. Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono w projekcie o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Sejm zajmie się poprawkmi Senatu

Izba ma rozpatrywać wniesiony przez grupę posłów PiS projekt zmian w regulaminie Sejmu. Zakłada on, że Sejm będzie głosował wniosek o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów, a w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie ani zamknięcie posiedzenia.

 

Sejm ma się zająć poprawkami Senatu do ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie dwóch województw przy granicy z Białorusią. Ustawa przewiduje zapewnienie przez rząd rekompensat w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego dla firm z pasa granicznego. Rekompensaty mają być wypłacane przez wojewodów, do których trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek. Senat zaproponował poszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia, m.in. o sklepy spożywcze, działalność kulturalną i przewóz turystów.

 

ZOBACZ: Sejm. Zmiany w przedłużaniu stanów nadzwyczajnych. Komisja przyjęła projekt

 

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Przedłożona regulacja - jak głosi uzasadnienie - ma dwa zasadnicze cele: wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi.

 

Zapisy przewidują m.in. wprowadzenie renty dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych, niższe stawki OC dla osób jeżdżących bezpiecznie oraz podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi.

Zmiana zasad odliczania składki zdrowotnej

W harmonogramie posiedzenia jest także sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W ramach Polskiego Ładu rząd proponuje podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Planowana jest podwyżka progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od przyszłego roku miałby wynosić 120 tys. zł.

 

ZOBACZ: Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Poseł Lewicy chce zamkniętego posiedzenia Sejmu

 

Projekt zakłada zmianę zasad odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. W projekcie tę możliwość zlikwidowano. Wprowadzono natomiast tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

 

Poprawka zgłoszona do projektu przewiduje likwidację możliwości wspólnego rozliczania się z dziećmi przez rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zamiast niej przewidziano nową ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Izba ma też rozpatrywać projekty zmian w ustawach o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce

Sejm zajmie się także sprawozdaniem komisji z przyjętego przez rząd w sierpniu projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Według projektodawców zmiany mają się przyczynić do zapobiegania zadawaniu zwierzętom zbędnego cierpienia, w tym do minimalizacji liczby wykorzystywanych zwierząt, bez uszczerbku dla procedur badawczych. Zdaniem posłów KO i organizacji działających na rzecz praw zwierząt, nowelizacja pogorszy sytuację zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach, ograniczając kontrolę społeczną poprzez utajnienie prac komisji etycznych i uniemożliwiając organizacjom społecznym występowanie w sprawach dotyczących zgody na eksperymenty na zwierzętach.

 

Izba ma też procedować zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zajmie się także rządowym projektem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

 

ZOBACZ: PiS złożyło projekt zmian w Regulaminie Sejmu dot. postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych

 

Sejm ma również zająć się projektem dotyczącym ratyfikacji umowy między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym, a także protokołów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Niderlandami i Maltą.

 

Izba ma też w planie rozpatrzenie prezydenckiego projektu o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i poselskich projektów w sprawie ustanowienia Roku Ignacego Łukasiewicza.

aml / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie