PiS złożyło projekt zmian w Regulaminie Sejmu dot. postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych

Polska
PiS złożyło projekt zmian w Regulaminie Sejmu dot. postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych
Polsat News
Posiedzenie Sejmu. Zdjęcie ilustracyjne

Do Sejmu wpłynął projekt PiS zmian w regulaminie Izby; zakłada on m.in., że Sejm będzie głosował wniosek o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów, a w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu, w piątek do izby wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP. Pod projektem podpisana jest grupa posłów PiS. Projekt - jak wskazano w uzasadnieniu - ma na celu dodanie w Regulaminie Sejmu przepisów dotyczących postępowania w sprawach stanów nadzwyczajnych.

 

ZOBACZ: Wicemarszałek Senatu: PiS wprowadzi stan nadzwyczajny dzień po wyborach

 

"Konieczność dodania takich przepisów wynika z konstytucyjnej roli Sejmu w procesie wprowadzania oraz przedłużania niektórych stanów nadzwyczajnych" - napisano w uzasadnieniu.

Sejm rozpatruje rozporządzenie

W projekcie napisano, że Sejm rozpatruje: rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego; rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego; wniosek prezydenta o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego; wniosek Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu klęski żywiołowej.

 

Proponowane zmiany zakładają dodanie do Regulaminu Sejmu rozdziału 7a - Postępowanie w sprawach dotyczących stanów nadzwyczajnych.

 

ZOBACZ: Stan nadzwyczajny? Premier: nie wykluczamy żadnego scenariusza

 

W uzasadnieniu napisano, że "o wniosku o uchylenie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, zgodnie z art. 231 konstytucji, Sejm rozstrzygał będzie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów". Natomiast "w odniesieniu do wniosku o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego Sejm rozstrzygał będzie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów".

 

Wskazano również, że rozpatrzenie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego lub wniosku o przedłużenie stanu nadzwyczajnego na posiedzeniu Sejmu będzie obejmowało przedstawienie uzasadnienia przez organ, który wydał rozporządzenie albo wystąpił z wnioskiem, a następnie przeprowadzenie debaty.

Uzasadnienie projektu zmian

"Z uwagi na konieczność niezwłocznego rozpatrzenia rozporządzenia lub wniosku, w debacie wyłączona zostanie możliwość składania wniosków formalnych o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia" - głosi uzasadnienie projektu zmian w Regulaminie Sejmu.

 

Art. 230 konstytucji stanowi, że w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

 

Zgodnie z art. 231 konstytucji, rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

ZOBACZ: Senat za rozszerzeniem grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia w zw. ze stanem wyjątkowym

 

Z kolei artykuł 232 głosi, że w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

 

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów, oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad.

"Decyzja o przedłużeniu stanu wyjątkowego jeszcze nie zapadła"

Sejm na posiedzeniu 6 września zajmował się rozporządzeniem prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Rozporządzenie przedstawił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i prezydencka minister Małgorzata Paprocka. O uchylenie rozporządzenia wnioskowała Lewica, jednak Sejm się na to nie zgodził: za uchyleniem rozporządzenia głosowało 168 posłów, przeciw było 247 posłów, a 20 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu obowiązywał wymóg bezwzględnej większości głosów.

 

W czwartek szef MON Mariusz Błaszczak mówił w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że decyzja o przedłużeniu stanu wyjątkowego jeszcze nie zapadła, ale presja migracyjna na granicy nie ustała, natomiast wprowadzenie stanu wyjątkowego uspokoiło sytuację, gdyż polscy strażnicy i żołnierze nie są atakowani z terytorium naszego kraju.

 

Najbliższe trzydniowe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 29 i 30 września oraz 1 października. Okres obowiązywania stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią upływa 1 października.

aml
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie