Senat za rozszerzeniem grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia w zw. ze stanem wyjątkowym

Polska
Senat za rozszerzeniem grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia w zw. ze stanem wyjątkowym
PAP/Radek Pietruszka
Ustawę wraz z poprawkami senatorowie poparli jednogłośnie.

Senat zaproponował we wtorek poprawki do ustawy ws. rekompensat dla firm w związku ze stanem wyjątkowym. Poprawki rozszerzają grupę podmiotów uprawnionych do wsparcia. m.in. o sklepy spożywcze, działalność kulturalną i przewóz turystów. Ustawa trafi teraz do Sejmu.

Uchwalona w ub. tyg. przez Sejm ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki, firmom gastronomicznym na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

 

ZOBACZ: Stan wyjątkowy. Sondaż: ponad 70 proc. Polaków nie chce wpuszczać uchodźców z granicy do kraju

 

Rekompensata ma być ustalana za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Ustawę wraz z poprawkami senatorowie poparli jednogłośnie.

Propozycje Senatu

Poprawki Senatu rozszerzają krąg beneficjentów wsparcia o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek, zajmujących się przewozem turystów, kulturą, rozrywką i rekreacją; ponadto podnoszą próg wysokości rekompensaty z 65 do 80 proc. przychodu oraz skreślają obligatoryjność przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy.

 

 

W uchwalonej przez Sejm ustawie zapisano, że w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie; jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny.

 

Jedna z zaproponowanych przez Senat poprawek dodaje zapis stanowiący, że nie pobiera się opłat od pozwu o rekompensatę wniesionego przez wnioskodawcę. Senatorowie nie przychyli się natomiast do poprawki zakładającej, by w szczególnie uzasadnionych przypadkach wojewoda mógł przyznać rekompensatę innym podmiotom niż te wskazane w ustawie, „jeżeli okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności”.

 

Ustawa trafi teraz do Sejmu.

Jak zgłosić się po rekompensatę

Zgodnie z ustawą, aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu.

 

Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

 

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.

zma / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie