Sejm przyjął część poprawek Senatu. Porozumienie głosowało zgodnie z opozycją

Polska
Sejm przyjął część poprawek Senatu. Porozumienie głosowało zgodnie z opozycją
PAP/Mateusz Marek
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na sali obrad Sejmu w Warszawie

Sejm opowiedział się w czwartkowym głosowaniu za przyjęciem części poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Deweloperskim. Zgodził się m.in. na obniżenie maksymalnych wysokości stawek procentowych, według których wyliczana ma być składka na Fundusz. Przy głosowaniu nad jedną z poprawek Porozumienie opowiedziało się zgodnie z opozycją, uzyskując w ten sposób większość.

Chodzi o rządową ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, do której Senat zaproponował 16 poprawek. Część z nich otrzymała pozytywną rekomendację sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

ZOBACZ: Polski Ład. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. "Ma wiele wad"

 

Sejm poparł, wbrew rekomendacji Komisji Infrastruktury, poprawkę Senatu, która zmierza do obniżenia maksymalnych stawek procentowych, według których ma być wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (z 2 proc. na 1 proc. oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc.). Senat uzasadniał, że poprawka ta uwzględnia podnoszone w debacie argumenty, iż zaproponowane wcześniej w ustawie stawki są zbyt wysokie. Według wyższej izby parlamentu stawki na poziomie 1 i 0,1 proc. powinny zaspokoić potrzeby Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

"Poprawka słuszna dla środowiska"

Za odrzuceniem poprawki głosowało 219 posłów PiS i 2 niezrzeszonych. Przeciw odrzuceniu poprawki głosowało większość posłów KO (poza pięcioma, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu), wszyscy posłowie Lewicy, Koalicji Polskiej (poza jednym, który nie wziął udziału w głosowaniu) i Konfederacji (poza jednym, który nie wziął udziału w głosowaniu), Polski 2050 Szymona Hołowni, Kukiz'15 (poza jednym, który nie wziął udziału w głosowaniu) i Polskich Spraw. 

 

Za przyjęciem tej poprawki głosowało także 11 posłów Zjednoczonej Prawicy, w tym politycy Porozumienia m.in. Jarosław Gowin, Marcin Ociepa, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek czy Magdalena Sroka. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka wyjaśniła, że "Porozumienie nigdy nie było za podwyższaniem podatków i tutaj, w tym przypadku również uznaliśmy, że ta poprawka będzie słuszna dla środowiska".

 

ZOBACZ: Polski Ład. Dariusz Klimczak: nie idźmy w kierunku budowy brazylijskich faweli

 

Senat poparł, poza poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi zgłoszonymi Senatu, zapis wprowadzający obowiązek informowania nabywcy, jeśli lokal nie ma metrażu wymaganego dla mieszkań. Chodzi o to, że - według Senatu - coraz częściej na rynku nieruchomości pojawiają się oferty sprzedaży lokali niespełniających standardów lokali mieszkalnych, a nabywcy są wprowadzaniu w błąd co do ich funkcji.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu, stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) – nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje – zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej – przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę.

 

"W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - wskazali twórcy przepisów.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. Ustawa zakłada, po zmianach uchwalonych w czwartek przez Sejm, że w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 1 proc., natomiast w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - 0,1 proc. Wskazano, że faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Napisano, że składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

 

Założono, że nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Zaproponowano, by deweloper miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Zaznaczono, że dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

 

W ustawie określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera. 

msl/ sgo/polsatnews.pl/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie