Komornicy powinni pracować dłużej. Bodnar: konieczna jest zmiana w przepisach

Polska
Komornicy powinni pracować dłużej. Bodnar: konieczna jest zmiana w przepisach
Komornicy powinni pracować dłużej. Bodnar: konieczna jest zmiana w przepisach

Konieczne jest uchylenie przepisu pozbawiającego komorników powyżej 65. roku życia możliwości dalszego wykonywania zawodu wyłącznie z powodu wieku - ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak dodał obecnie komornicy są gorzej traktowani niż sędziowie, czy notariusze.

Jak przypomniał RPO Adam Bodnar obecnie obowiązująca ustawa z 2018 r. o komornikach sądowych przewiduje, że minister sprawiedliwości odwołuje komornika, jeżeli ukończył on 65. rok życia.

 

Tymczasem w innych ustawach odnoszących się do zawodów prawniczych, ten limit wieku jest określony odmiennie. Na przykład według Prawa o notariacie minister odwołuje notariusza, gdy ten ukończył 70 lat. Z kolei Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że sędzia przechodzi w stan spoczynku, gdy ukończy 65 lat, chyba że oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa chęć dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie zdrowotne. Wówczas - jeśli KRS wyrazi zgodę - sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia.

 

ZOBACZ: Protest górali przeciwko obostrzeniom. "Zakończymy to szaleństwo"

 

Komornicy nierówno traktowani

W związku z tym - jak zaznaczył Bodnar w poniedziałkowym stanowisku na stronie Biura RPO - "odwołanie komornika z chwilą ukończenia 65. roku życia powoduje traktowanie komorników mniej korzystnie w porównaniu z innymi osobami wykonującymi prawniczą działalność zawodową, jak notariusze, sędziowie, czy prokuratorzy".

 

Zdaniem Rzecznika przepis ustawy o komornikach dotyczący limitu wieku budzi wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady równości. Jak dodał, z konstytucji zaś wynika, że wprowadzenie zróżnicowania wobec podobnych grup musi być racjonalnie uzasadnione.

 

 

Sąd już raz zdecydował

Bodnar zauważył, że kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia po 25 sierpnia zeszłego roku, gdy Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał odwołanie jednego z komorników od decyzji ministra o odwołaniu go ze stanowiska w związku z ukończeniem 65 lat. W wydanym orzeczeniu NSA podtrzymał wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchyleniu decyzji ministra.

 

"Należy zgodzić się ze stanowiskiem sądu pierwszej instancji, który stwierdził, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego przez komornika nie może uzasadniać jego odwołania, gdyż ani szybkość ani sprawność postępowania nie jest warunkowana wiekiem, lecz charakterem i celem czynności egzekucyjnych. Żadna z czynności egzekucyjnych nie wymaga od nich szczególnej sprawności fizycznej, która wyróżniałaby ich na tle innych zawodów prawniczych" - ocenił wówczas NSA.

 

ZOBACZ: Pies zrzucony z wiaduktu. "Zgon zwierzęcia nastąpił w wyniku upadku z wysokości"

 

Jak podkreślił Bodnar "wobec wyroku NSA brak jest podstaw do dalszego utrzymywania wobec komorników sądowych ustawowego limitu wieku wykonywania zawodu". "Konieczne jest zatem uchylenie przepisu ustawy pozbawiającego komorników powyżej 65. roku życia możliwości dalszego wykonywania zawodu wyłącznie z powodu osiągnięcia określonego wieku" - zaznaczył. Pismo w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących tej kwestii RPO skierował już do resortu sprawiedliwości.

dsk/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie