Ograniczenia i zakazy z powodu koronawirusa. Do kiedy obowiązują? [PEŁNA LISTA]

Polska
Ograniczenia i zakazy z powodu koronawirusa. Do kiedy obowiązują? [PEŁNA LISTA]
PAP/Tomasz Wojtasik
Oto lista wszystkich obostrzeń w związku z koronawirusem

"Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń" - apeluje ministerstwo zdrowia. Od 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Oto pełna lista ograniczeń.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

 

Zgodnie z obecnymi rozporządzeniami do niedzieli 19 kwietnia obowiązuje m.in. zakaz przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

 

ZOBACZ: Obowiązek zasłaniania twarzy. Czy można użyć szalika? Czy trzeba nosić maseczkę w pracy?

 

Minimalna odległość między pieszymi wynosi - obowiązkowo - co najmniej 2 metry. Dotyczy to także rodzin i bliskich z wyłączeniem rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osób niepełnosprawnych niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów.

 

Zakaz wychodzenia dla nieletnich bez opieki

 

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem, czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZOBACZ: Koronawirus a opieka nad dziećmi. "Trzeba oswoić lęk przed zagrożeniem"

 

Ograniczenie obowiązuje do 19 kwietnia.

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa

 

- Od przyszłego czwartku (16 kwietnia) wprowadzamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej - mówił w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski, dodając, że nie musi być to koniecznie maseczka, ale np. "chustka, czy szalik". Dokładne regulacje zostaną przedstawione po świętach.

 

WIDEO: minister zdrowia o nowym obowiązku 

Zakrywać usta należy podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

 

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

 

Zakaz korzystania: parki, lasy, bulwary, rowery miejskie

 

Zgodnie z decyzją rządu nie można korzystać z lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

 

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 

Ograniczenie obowiązuje do 19 kwietnia.

 

Tylko połowa miejsc w autobusie zajęta

 

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Podobny zakaz dotyczy samochodów większych niż 9-osobowe i zbiorowego transportu prywatnego - maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

 

 

Ograniczenie obowiązuje do 19 kwietnia.

 

Ograniczenie dotyczące pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych oraz podróży pociągami relacji międzynarodowych obowiązuje do 26 kwietnia.

 

Zakaz zgromadzeń, nie dotyczy zakładów pracy

 

Do odwołania obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi oraz zakładów pracy.

 

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

Zamknięcie galerii, mniej osób w sklepach

 

Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw.

W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe. W weekendy są zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

 

ZOBACZ: "Wszyscy przedsiębiorcy zwolnieni ze składek ZUS". Nowa propozycja prezydenta

 

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 

Ograniczenia obowiązują do 19 kwietnia.

 

Godziny dla seniorów

 

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Z "godzin dla seniorów" wyłączone są stacje paliw.

 

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.


Ograniczenia obowiązują do 19 kwietnia.

 

Zamknięte salony fryzjerskie, urody, tatuażu

 

Do 19 kwietnia zamknięte bez wyjątków są zamknięte wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

 

 

Msze i pogrzeby do 5 osób

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

 

Ministerstwo zdrowia zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Ograniczenie obowiązuje do 19 kwietnia, obejmuje okres świąt Wielkanocnych.

 

Granice częściowo zamknięte

 

Granice Polski do 3 maja mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Transport cargo działa normalnie.

 

Szkoły, uczelnie, żłobki - zamknięte

 

Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte do 26 kwietnia. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. "Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową" - informuje MZ.


Do końca kwietnia zawieszona jest również działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

 

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 

Ministerstwo edukacji w czwartek poinformowało o nowym terminie matur i egzaminach ósmoklasisty - najwcześniej odbędą się one w czerwcu. Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.


Gastronomia na dowóz, instytucje kultury zamknięte

 

Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

 

ZOBACZ: Do kiedy zamknięte bary, restauracje i kina? Jest decyzja rządu

 

Zamknięte zostały także wszystkie instytucje kultury. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa.

 

Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 

Ograniczenia obowiązują do 19 kwietnia.

 

Kwarantanna - kogo dotyczy?

 

14-dniowej kwarantannie poddawane są osoby, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), lub mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wszedł w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

 

Osoba objęta kwarantanną:

 • w żadnym wypadku nie może opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

 

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

bas/luq/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie