Jednorazowe rękawiczki leżą wszędzie. Miały chronić zdrowie, a są zagrożeniem

Polska
Jednorazowe rękawiczki leżą wszędzie. Miały chronić zdrowie, a są zagrożeniem
PAP/EPA/CJ GUNTHER/zdj. ilustracyjne
Jednorazowe rękwiczki leżą na ulicach

To wszystko przez nieodpowiednie zachowanie ludzi, którzy wyrzucają m.in. jednorazowe rękawiczki w miejscach niedozwolonych. Minister klimatu i Główny Inspektor Sanitarny przedstawili niedawno wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

"Super Express'' przedstawił sytuację opisaną przez jedną z mieszkanek Jelonek. Kobieta wybrała się w sobotę przed południem do sklepu. Na swojej drodze natrafiła na rozrzucone po chodnikach oraz trawnikach środki ochronne.

 

- Nie chodziłam dawno na piechotę, więc przyznam, że jestem w szoku po tym, co zobaczyłam. Sądziłam, że ludzie są bardziej odpowiedzialni - opowiadała kobieta. - Skoro sklepy zapewniają rękawiczki, to powinny też dać możliwość bezpiecznej ich utylizacji w koszu, z którego nic nie wywieje. Smutne i frustrujące jest to wszystko - dodała.

 

ZOBACZ: Nastolatkowie ukradli biżuterię, amunicję i... poroże łosia

 

Kobieta myślała nawet o tym, by odpowiednio przygotowana wrócić na miejsce i posprzątać bałagan. Obawiała się jednak, że w zaistniałej sytuacji, mogłaby dostać mandat, dlatego zrezygnowała z tego pomysłu.

 

"Epidemia nie zwalnia nas z obowiązku dbania o planetę"

 

Na ten sam problem zwrócił niedawno uwagę Marcin Dorociński. Aktor podzielił się w mediach społecznościowych swoją opinią na ten temat.

 

"Ulice naszych miast zaczynają tonąć w jednorazowych maseczkach i rękawiczkach. To zdjęcie z Hiszpanii, ale w Polsce jest nie lepiej - obserwuję to idąc na spacer z psem" - podkreślił.

 

 

"Epidemia nie zwalnia nas z obowiązku dbania o planetę, z elementarnej kultury i troski o dobro wspólne. Nie zaśmiecajmy chodników, skwerów, parków tymi odpadami - tylko wyrzucajmy je do miejsc, ku temu przeznaczonych" - przypomniał.

 

Minister klimatu i GIS informują, co robić z odpadami w czasie epidemii

 

W poniedziałek m.in. na stronach sanepidu pojawiły się wytyczne, są przeznaczone dla gmin, osób przebywających w izolacji, osób zdrowych objętych kwarantanną, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze (takie jak rękawiczki czy maseczki w miejscu pracy lub w trakcie zakupów).

 

ZOBACZ: WHO ostrzega przed zbyt wczesnym rozluźnianiem restrykcji

 

Jak podkreślono, opracowane wytyczne są związane z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania zachorowań na COVID-19.

 

Według przedstawionych zasad odpady wytworzone przez osoby zdrowe, np. maseczki i rękawiczki używane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, m.in. w miejscu pracy, a komunikacji miejskiej czy w trakcie zakupów, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

 

Specjalne środki ostrożności m.in. w miejscach izolacji

 

Odpady wytwarzane m.in. w miejscach izolacji wymagają określonych środków ostrożności. Wytyczne dla gmin:

 

- działanie w porozumieniu z wojewodami, policją czy ośrodkami pomocy społecznej, którzy są dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i na kwarantannie; - w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze lub oznaczonych symbolem (np. napisem C), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów; - zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni oznakowanych worków;

 

- zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania od-padów komunalnych oznakowanych worków lub do wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją; - zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

 

Dla osób zdrowych, które stosują środki zapobiegawcze

 

Wytyczne dla osób zdrowych stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa;

 

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);

 

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Dla przebywających na izolacji

 

- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru; - osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym; - worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać;

 

- po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym prze-bywa; - osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

 

ZOBACZ:Tarcza antykryzysowa. Złożono prawie 318 tys. wniosków o pomoc

 

- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w mi-arę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego; - przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce; - odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami

 

- odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stan-owić zagrożenie; - zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia; - odpady w specjalnie oznakowanych workach, od osób przebywających w izolacji lub kwarantannie, nie powinny być przetwarzane z udziałem osób sortujących - w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego od-gazowania);

 

- w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się: zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów w oznakowanych workach; - zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników; - w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej, tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

 

Dla osób, które mają bezpośredni kontakt z odpadami od osób w izolacji i kwarantannie...

 

Osobom, które mają bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach od osób w izolacji i kwarantannie, zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. W tym ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny - zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic.

 

Dodatkowo konieczne jest, jak wskazano, również regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych i kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach. Wytyczne mówią też o wyposażeniu pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

ms/ml/ se.pl, PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie