Praca nauczycieli a odwołane zajęcia. ZNP ma wątpliwości

Polska
Praca nauczycieli a odwołane zajęcia. ZNP ma wątpliwości
Polsat News
"Nie będziemy wymagali, żeby nauczyciele przychodzili do szkoły" - zapewniał w środę na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli jest nieprecyzyjne jeśli chodzi o to, czy nauczyciele mają przychodzić od poniedziałku do pracy. Związek wystąpił do MEN o pilną nowelizację.

Od 12 do 25 marca na terenie całego kraju zawieszone są zajęcia w szkołach i przedszkolach, przy czym przez pierwsze dwa dni podstawówki i przedszkola mają obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą - wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, opublikowanego w środę wieczorem w Dzienniku Ustaw.

 

Pojawiają się wątpliwości co do interpretacji

 

Rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis podała, że rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół przedszkoli i placówek oświatowych w związku z koronawirusem jest różnie interpretowane.

 

- Okazało się bowiem, że część dyrektorów zamyka od poniedziałku szkoły i przedszkola, nauczyciele z tych placówek mają być w gotowości albo pracować zdalnie. Są też dyrektorzy, którzy nakazali nauczycielom przyjść do pracy w poniedziałek i przebywać w pustych budynkach - powiedziała Kaszulanis. - Zwróciliśmy się więc do ministra, jeśli intencją rządu była prewencja i profilaktyka, o takie doprecyzowanie przepisów, aby były one jednoznaczne i sytuacja nauczycieli w całym kraju taka sama - wyjaśniła.

 

ZOBACZ: "Koronawirus zafunduje nam jedne z lepszych rekolekcji wielkopostnych"

 

Rzeczniczka ZNP zwróciła też uwagę, że w rozporządzeniu jest mowa o zawieszeniu zajęć dydaktycznych. - Sformułowanie „zawieszenie”, według części nauczycieli i dyrektorów, uniemożliwia realizowanie podstawy programowej. Stąd pytanie, czy jeśli chcieliby realizować podstawę za pomocą różnych platform e-learningowych czy innych narzędzi dostępnych w internecie, to będzie to zgodne z prawem, czy jednak będzie naruszać zapisy rozporządzenia - wskazała Kaszulanis.

 

- Nauczyciele pytają, czy jeśli za pomocą dziennika elektronicznego proszą rodziców o to, by dzieci wypełniły konkretne ćwiczenia lub rozwiązały konkretne zadania, to jest to realizacja podstawy programowej, czy nim nie jest. Dlatego prosimy o doprecyzowanie tych kwestii - dodała.

 

Piontkowski: nie będziemy wymagali, żeby nauczyciele przychodzili do szkoły

 

Minister edukacji Dariusz Piontkowski w środę na konferencji prasowej podkreślił, że decyzja o czasowym zamknięciu placówek oświatowych ma zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

ZOBACZ: Przedszkola jednak otwarte? "W tych szczególnych wypadkach, będzie opieka"

 

- Jeśli chodzi o nauczycieli, to oni - zgodnie z Kodeksem pracy - będą w gotowości do pracy, natomiast nie będziemy wymagali, żeby przychodzili do szkoły. Będziemy natomiast apelowali o to, aby zgodnie z tym, co mówił minister zdrowia, także zapewnili uczniom pewne możliwości kształcenia - mówił Piontkowski. Wśród alternatywnych sposobów kształcenia wymienił platformy cyfrowe, e-learningowe czy prace zdalne.

 

Rzeczniczka MEN: decyzja dyrektora placówki

 

Komentując stanowisko ZNP rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska wyjaśniła, że od poniedziałku, 16 marca, choć uczniowie nie będą uczęszczać na zajęcia, to nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w gotowości do wykonywania pracy. Wskazała, że nauczycielom będzie za to przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu pracy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy).

 

- Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy - zaznaczyła Ostrowska. Dodała, że "w trakcie zawieszenia zajęć pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę" i "to dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy".

 

- Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek są obowiązani do świadczenia pracy. W tym okresie nie prowadzą zajęć dydaktycznych, lecz realizują inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska - zaznaczyła Ostrowska.

 

Rozporządzenie obejmuje większość szkół i przedszkoli

 

Zgodnie z rozporządzeniem ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty dotyczy publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół wszystkich typów, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, placówek artystycznych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Jak napisano w rozporządzeniu, jest to równoznaczne z zamknięciem przedszkola i szkoły w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

 

ZOBACZ: Zmarła z powodu koronawirusa trafiła na salę wieloosobową? Sprawę zbada prokuratura

 

Przez pierwsze dwa dni, czyli w czwartek i piątek, przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą.

 

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę. Do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy.

 

Z kolei w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego zawieszenie tych turnusów następuje na okres od 16 do 25 marca.

 

Przewidziane są wyjątki

 

Zgodnie z rozporządzeniem zawieszenie zajęć nie dotyczy: przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do placówek, w których zajęcia nie będą zawieszone, mogą zdecydować o pozostaniu dzieci w domu. Podobnie mogą zrobić rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Łącznie w Polsce od 4 marca, czyli od dnia, gdy poinformowano o pierwszym przypadku w kraju, zdiagnozowano 51 osób zarażonych SARS-CoV-2. W czwartek odnotowano jeden przypadek śmiertelny. To pacjentka, która hospitalizowana była w Poznaniu. Jej stan był ciężki, cierpiała też na inne choroby. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Warszawie.

bia/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie