W środę sędziowie mieli spotkać się na zgromadzeniu, ale mianowana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę prezes SO w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka dzień wcześniej je odwołała. Podobnie jak kolejne zgromadzenie zaplanowane na 17 kwietnia.


Podczas zaplanowanych wcześniej spotkań sędziowie mieli m.in. przyjąć uchwały, zawierające krytyczną ocenę działań prezes Pawełczyk-Woickiej.

"Przejaw złej organizacji pracy"

 

Sędziowie spotkali się więc na korytarzu sądu przed salą, w której odbywają się zgromadzenia.

 
Wydali też oświadczenie, w którym zwrócili uwagę, że "udział w Zgromadzeniu wymaga, zwłaszcza od sędziów sądów spoza Krakowa, skrócenia godzin rozpoznania spraw na sesjach".


Jak podkreślili, "odwoływanie Zgromadzeń w przeddzień ich terminów i bez istotnych powodów stanowi nie tylko przejaw złej organizacji pracy, braku umiejętności zarządzania sądem i lekceważenia sędziów oraz organów samorządu sędziowskiego, ale prowadzi także do obstrukcji toczących się postępowań".

 

 


"Wzywamy do zwołania zgromadzenia wcześniej"


Sędziowie oświadczyli też, że "mimo wskazanych decyzji Pani Prezes, jak i zapowiadanych przez nowo powołaną Krajową Radę Sądownictwa działań, nie zrezygnują z wyrażenia swojego stanowiska zarówno, co do sposobu sprawowania przez nią funkcji jak i w innych sprawach istotnych dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów".


"Wzywamy Panią Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie do zwołania Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego w terminie wcześniejszym, niż wyznaczony obecnie 22 czerwca 2018 r." - podkreślili sędziowie na końcu.

 

polsatnews.pl