Dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Agro
Dotacje dla kół gospodyń wiejskich
ARiMR/Facebook/Zdjęcie ilustracyjne

Od kwietnia 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, o które mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń w ARiMR. Do kiedy można składać wnioski?

Nabór na dotacje dla kół gospodyń wiejskich trwa! Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski o dotacje unijne dla kół gospodyń wiejskich można składać w następujący sposób:

 • osobiście w powiatowych biurach ARiMR (adres właściwej placówki zależy od miejsca zarejestrowania danego koła);
 • poprzez wysłanie wypełnionych dokumentów w formie przesyłki rejestrowanej, nadanej w dowolnym urzędzie Poczty Polskiej;
 • za pomocą usługi mObywatel poprzez rządową stronę gov.pl;
 • poprzez platformę ePUAP.

Ostatni dzień przyjmowania wniosków to 30 września 2023 roku. Jak informuje ARiMR, za datę złożenia dokumentów zawierających wniosek o dotacje dla koła gospodyń wiejskich przyjmuje się datę wpłynięcia danego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie dzień wysłania wniosku.

Wyższe stawki dotacji dla kół gospodyń wiejskich

Dotacje na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich pochodzą z budżetu państwa, a tegoroczna pula wynosi aż 120 mln złotych. Dla porównania łączna suma dofinansowania w 2022 r. opiewała na kwotę 61 mln PLN.

 

ZOBACZ: Dofinansowanie do wapna – warunki, terminy i stawki


Z roku na rok takie dofinansowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego należy pamiętać, że chociaż ostateczny termin przyjmowania wniosków to 30 września 2023 r., to pula środków może się wyczerpać przed tą datą. Im szybciej złożysz dokumenty, tym większa jest szansa na uzyskanie dotacji – oczywiście przy założeniu, że spełnisz też wszystkie niezbędne wymogi, o których przeczytasz w dalszej części tekstu.

 

Wysokość dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich jest zależna od jego liczebności:

 • poniżej 30 osób będzie to 8 tys. zł;
 • od 31 do 75 osób – 9 tys. zł;
 • organizacje liczące więcej niż 75 osób mogą liczyć na wsparcie w wysokości 10 tys. złotych.

W przypadku, gdy w 2023 roku liczba członków uległa zmianie, należy to zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR, jeszcze przed złożeniem wniosku o dotację dla koła gospodyń wiejskich.

Warunki otrzymania dotacji dla kół gospodyń wiejskich

Poza wyższymi kwotami w 2023 roku pojawiło się kilka dodatkowych zmian. Przede wszystkim, zanim taka organizacja złoży wniosek o dotację, musi otrzymać tzw. numer identyfikacyjny. Wszystkie niezbędne dokumenty, które musisz w tym celu złożyć, znajdziesz w lokalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

ZOBACZ: Dofinansowanie na zakup ciągnika rolniczego – złóż wniosek i zyskaj 250 tys. zł dotacji

 

Należy również pamiętać o sprawdzeniu, czy w złożonej dokumentacji znajduje się właściwy numer rachunku bankowego danego koła, ponieważ dotacje będą przekazywane na konto umieszczone w ewidencji producentów. Jeżeli podany w ewidencji numer konta bankowego jest nieaktualny, konieczna będzie jego zmiana, zanim złożymy wniosek o dotację.

 

Jeśli koło gospodyń wiejskich chce otrzymać dotację, to poza ww. należy jeszcze pamiętać o tym, że pozyskane w ten sposób środki można
przeznaczyć tylko na te cele, które wskazuje art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256, z późn. zm.). W tym gronie można wskazać m.in. na:

 • działalność społeczno-wychowawczą oraz oświatowo-kulturalną na wsi,
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
 • rozwój kultury ludowej.

Pomoc w ramach dotacji zostanie przyznana, jeżeli koło gospodyń wiejskich starające się o dofinansowanie zobowiąże się do:

 • wykorzystania otrzymanych środków do 31 grudnia 2023 r.;
 • rozliczenia dotacji dla kół gospodyń wiejskich i okazania sprawozdania z wykorzystania dotacji do dnia 31 stycznia 2024 r.;
 • przechowywania oraz udostępnienia dokumentów (również księgowych) dotyczących wykorzystania środków z dotacji od ARiMR, jeszcze rok po rozliczeniu pomocy koła gospodyń wiejskich;
 • zwrotu pomocy, w przypadku niewykorzystania dotacji lub jeśli nie zostaną spełnione warunki regulaminu ARiMR określające dotacje na koła gospodyń wiejskich.
red / Polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie