Cudzoziemcy będą mogli przez internet składać wnioski o pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce

Polska
Cudzoziemcy będą mogli przez internet składać wnioski o pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce
Polsat News
Większość starających się o pozwolenie na pobyt w Polsce to Ukraińcy

Pracujemy nad elektronizacją wszystkich procedur, tak, aby cudzoziemiec nie musiał przychodzić do urzędu, aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt - poinformował szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner przedstawiając w Sejmie informację na temat stanu legalizacji pobytu cudzoziemców.

We wtorek Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłuchała informacji ministra SWiA na temat aktualnego stanu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz informacji NIK o wynikach kontroli przygotowania administracji publicznej do obsługi cudzoziemców.

 

Informację na temat aktualnego stanu legalizacji pobytu cudzoziemców w imieniu ministra MSWiA przedstawił szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner. Szef UdSC podkreślił, że od kilku lat obserwowany jest narastający napływ cudzoziemców do Polski spoza UE, co skutkuje wzrostem spraw o udzielenie zezwoleń pobytowych. To z kolei wpływa na znaczne wydłużanie się czasu trwania postępowań prowadzonych przez wojewodów. Chodzi głównie o zezwolenia na pobyt czasowy.

 

ZOBACZ: Sytuacja na granicy. Atak migrantów na polskich funkcjonariuszy i poszukiwania na bagnach

 

Szef UdSC zaznaczył, że w 2014 roku wprowadzone zostało nowe rozwiązanie, jakim jest pobyt jednolity, czyli jednoczesne zezwolenie na pobyt i pracę. "To rozwiązanie rodzi najwięcej problemów i sprawia, że sprawy tak długo są rozpatrywane" - mówił Szajner.

 

Dodał, że jeszcze w 2014 roku liczba wniosków złożonych do wojewodów przez cudzoziemców wynosiła 54 tys. W kolejnych latach te liczby rosły i w 2015 roku było to 92 tys. wniosków, w 2020 r. - 260 tys. wniosków, a na koniec 2021 roku - 360 tys. wniosków. "Ta skala jest bardzo duża i trudno, aby administracja natychmiast odpowiedziała na ten wzrost wniosków" - powiedział.

 

Szajner zaznaczył, że odpowiedzią na te wyzwania jest nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która zawiera szereg ułatwień dla obcokrajowców migrujących do Polski w celu podejmowania pracy. Dodał, że regulacja, która wejdzie w życie 29 stycznia wprowadza uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Poszerza także katalog okoliczności niewymagających zmiany tego zezwolenia.

 

ZOBACZ: W drodze z Maroka do Hiszpanii zatonęła łódź z migrantami. Zginęło ponad 40 osób

 

Szef UdSC poinformował również, że Urząd pracuje nad elektronizacją wszystkich procedur. "W tej chwili kończymy już prace nad modułem obsługi spraw. Cudzoziemiec będzie mógł - w całej Polsce, jeżeli chodzi o wojewodów - złożyć wniosek elektronicznie. Niestety jeszcze nie z podpisem kwalifikowanym, ale podpis kwalifikowany będziemy mieli do końca roku. Dzięki temu cudzoziemiec nie będzie musiał przychodzić do urzędu, żeby złożyć wniosek (o zezwolenie na pobyt)" - powiedział szef UdSC.

Większość składanych wniosków dotyczy pozwolenia na pracę 

Dodał, że wśród wniosków o zezwolenia na pobyt do 75 proc. stanowią wnioski obywateli Ukrainy, zaś drudzy w kolejności są obywatele Białorusi - ok. 5-6 proc. Zaznaczył, że podstawą do ubiegania się o zezwolenie na pobyt jest praca. "Tego rodzaju zezwolenia to 80 proc. obecnie wydawanych zezwoleń" - powiedział.

 

Poinformował też, że liczba osób podsiadających aktualny dokument pobytów w Polsce stale rośnie, a w 2020 roku przekroczyła 500 tys. Dodał, że dane te nie dotyczą osób pracujących w Polsce na podstawie zezwoleń na pracę lub zarejestrowanym oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 

Zaznaczył, że rośnie też liczba odwołań od decyzji wydawanych przez wojewodów. Obecnie - jak powiedział - decyzje pozytywne wynoszą 80 proc. wydawanych decyzji, 15 proc. to decyzje negatywne, zaś 5 proc. stanowią umorzenia. Rośnie też liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. W ubiegłym roku pod opieką UdSC znajdowało się ponad 3 tys. osób, a obecnie - w ramach procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej - znajduje się ponad 7 tys. osób, z czego większość stanowią obywatele Białorusi.

 

ZOBACZ: Ukraina. Protestujący w Kijowie przedsiębiorcy starli się z policją

 

Odpowiadając na pytania posłów, dotyczące m.in. wzmocnienia kadrowego w urzędach, tak, aby zmniejszyć czas oczekiwania na decyzje, zaznaczył, że od stycznia 2021 roku ma zapewnione 45 dodatkowych etatów. "Jeżeli chodzi o wspieranie urzędów wojewódzkich, to też - jeszcze w ubiegłym roku - łącznie urzędy wojewódzkie i UdSC dostały 200 etatów" - mówił.

 

29 stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która zawiera szereg ułatwień dla obcokrajowców migrujących do Polski w celu podejmowania pracy. Regulacja wprowadza m.in. zmianę, z której skorzystać mają przede wszystkim polscy pracodawcy. Dotyczy ona oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy z 6 do 24 miesięcy. Ta modyfikacja - zdaniem szefa UdSC - będzie istotna w szczególności dla obywateli Ukrainy, najliczniejszej grupy obcokrajowców na polskim rynku pracy.

 

Nowela umożliwia ponadto specjalny, uproszczony tryb zakończenia postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy.

mad/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie