Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej

Polska
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej
Karolina Adamska/East News
Nowela znosi m.in. górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej - przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Wcześniej, we wtorek po godz. 15, Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy. Senat chciał m.in., by zakaz, który będzie mógł być wprowadzony w strefie nadgranicznej, nie obowiązywał dziennikarzy. Nowelizacja jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy umożliwią wydanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Senat chciał ośmiu poprawek

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

 

ZOBACZ: Ekspert: hybrydowa operacja na granicach UE zainicjowana przez Białoruś ma zielone światło z Kremla

 

W piątek do uchwalonej 17 listopada nowelizacji Senat wniósł osiem poprawek. We wtorek wszystkie propozycje odrzucił Sejm. Regulacja była procedowana w trybie pilnym.

 

Senackie poprawki zakładały m.in., że zakaz przebywania nie obowiązywałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji niosących pomoc humanitarną, medyczną i prawną. Jedna z proponowanych zmian przewidywała ponadto, że przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna ograniczyłaby obszar, na którym może zostać wprowadzony zakaz, do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli do pasa 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią. Kolejna z poprawek skreślała możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny.

Więcej funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Nowelizacja, poza wprowadzeniem przepisów o zakazie, zmienia również ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie stanu wyjątkowego, tak, aby rekompensatę otrzymali też działający na obszarze, na którym obowiązywać będzie zakaz.

 

ZOBACZ: SG: agresywne grupy migrantów forsowały granicę z Białorusią w okolicach Mielnika i Szudziałowa

 

Nowela znosi ponadto górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej i reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania ich na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja.

 

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

grz / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie