Senackie komisje za przyjęciem ustawy o ochronie granicy bez poprawek

Polska
Senackie komisje za przyjęciem ustawy o ochronie granicy bez poprawek
PAP/Piotr Nowak
Wniosek głosowano dwukrotnie

Senacka Komisja Praw Człowieka i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji poparły w piątek rano wniosek o przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o ochronie granicy, która umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej.

Wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek komisje nie poparły we wtorek. Wtedy też zarekomendowały przyjęcie do niej trzech poprawek, które przewidują m.in., że zakaz przebywania mógłby być wprowadzony na tym samym obszarze, na którym obowiązuje obecnie stan wyjątkowy, i nie obejmowałby on dziennikarzy.

 

Kolejne propozycje zmian zgłoszono podczas debaty na posiedzeniu plenarnym w czwartek. Dlatego w piątek rano nowelizacją ponownie zajmowały się komisje. Większość senatorów tym razem poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowano go dwukrotnie.

 

ZOBACZ: Stan wyjątkowy na granicy, to nie było dobre posunięcie - Siemoniak w "Graffiti"

 

Za pierwszym razem nie uzyskał większości, bo za i przeciw głosowały po cztery osoby. Wynik nie uwzględniał jednak głosu senatora PiS Rafała Ambrozika, który w posiedzeniu uczestniczył zdalnie. Po reasumpcji za przyjęciem ustawy bez poprawek było 6 głosów, przeciwko 5.

W związku z poparciem tego wniosku nie głosowano już propozycji poprawek.

Komendant placówki SG będzie wydawał zezwolenia na pobyt

Uchwalona w minioną środę przez Sejm nowelizacja zakłada możliwość wprowadzenia zakazu przebywania na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej. Zakaz ma być wprowadzany w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

 

Regulacja wprowadza zmiany do ustawy o rekompensacie dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Zgodnie z nimi rekompensata będzie przysługiwała także osobom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.

We wtorek, poza poprawkami dotyczącymi zakazu przebywania, senackie komisje zarekomendowały zmianę w ustawie o rekompensacie. Poprawka ta zakłada, że rekompensata będzie przysługiwała także przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz w zakresie przewozu turystów.

 

ZOBACZ: Litwa. Od północy w strefie przy granicy z Białorusią zaostrzony stan wyjątkowy

 

Z kolei w czwartek szereg poprawek złożyli senatorowie. Jacek Bury z Polski 2050 zaproponował m.in. skreślenie z noweli zmian regulujących służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej i pozostawienie tylko tych o zakazie przebywania i rekompensacie. Jedna z jego poprawek zakłada też, że na wprowadzenie zakazu zgodę wyrażałby Sejm. Senatorowie KO Bogdan Klich, Marcin Bosacki i Marek Borowski w zgłoszonej poprawce zaproponowali natomiast, aby zakaz przebywania nie obowiązywał też przedstawicieli organizacji humanitarnych.

Ustawa reguluje m.in. wiek i kwalifikacje funkcjonariuszy SG

Uchwalona przez Sejm nowelizacja, poza ustanowieniem zakazu i zmian dotyczących rekompensaty, znosi m.in. górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja.

 

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Do 2 grudnia - w związku z presją migracyjną - w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, który oznacza m.in. zakaz przebywania na tym obszarze - poza mieszkańcami - osób nieuprawnionych, m.in. dziennikarzy. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas debaty senackiej podkreślił, że konstytucja nie pozwala przedłużać pewnych ograniczeń w postaci stanu wyjątkowego, ale pozwala wprowadzać pewne ograniczenia ustawą.

mad/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie