Przyznano Nagrodę Nobla z ekonomii. David Card, Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens laureatami

Świat
Przyznano Nagrodę Nobla z ekonomii. David Card, Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens laureatami
nobelprize.org
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2021

David Card, Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens zostali laureatami Nagrody Nobla z ekonomii. Card otrzymał nagrodę "za empiryczny wkład w ekonomię pracy", natomiast Angrist i Guido "za ich metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych".

Zgodnie z werdyktem, połowa nagrody przypadła Cardowi, a druga połowa Angristowi i Imbensowi. Cała trójka pracuje w USA. Imbens jest profesorem Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, Angrist wykładowcą MIT, a Card - profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

 

W uzasadnieniu tegorocznej decyzji podano: "Tegoroczni laureaci - David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens - dostarczyli nam nowych spostrzeżeń na temat rynku pracy i pokazali, jakie wnioski na temat przyczyny i skutku można wyciągnąć z naturalnych eksperymentów. Ich podejście rozprzestrzeniło się na inne dziedziny i zrewolucjonizowało badania empiryczne."

 

 

Jak podkreśliła Akademia, klasyczne podejście z użyciem eksperymentów losowych nie nadaje się do modelowania szeregu zjawisk społecznych. Laureaci znaleźli jednak metody. Okazało się, że eksperymenty naturalne - czyli sytuacje, które zdarzają się w rzeczywistym życiu - przypominają te modelowe, przeprowadzane w sposób losowy.

Eksperyment naturalny 

W latach 90. Card wykorzystał eksperyment naturalny najpierw do badania efektów poziomu płacy minimalnej. Ponieważ w przypadku jej zmiany pojawia się problem ze znalezieniem tzw. grupy kontrolnej, badacz porównywał sytuację w sąsiadujących ze sobą częściach dwóch amerykańskich stanów - Pennsylvanii i New Jersey. O ile w pierwszym płaca minimalna nie wzrosła, w drugim została podniesiona. Card skoncentrował się na pracownikach fast-foodów, gdzie zarobki są niskie, a poziom płacy minimalnej ma duże znaczenie. Okazało się, że wzrost płacy minimalnej nie ma wpływu na liczbę zatrudnionych.

 

Laureat przeprowadził potem inne, podobne eksperymenty, które potwierdziły wyniki. Rezultaty te otworzyły drogę do innych badań - nad popytem, zachowaniami pracowników na rynku pracy itd.

Wpływ imigrantów na rynek pracy

W innej serii badań Card zajął się wpływem imigrantów na rynek pracy, badając efekty fali imigracji z Kuby na Florydę z początku lat 80. Ponieważ większość imigrantów osiadła w Miami, badacz użył do porównania czterech innych miast. Okazało się, że w grupie mieszkańców o niskich dochodach nie zanotowano negatywnych efektów ekonomicznych z powodu napływu dodatkowej siły roboczej. Negatywne efekty zauważono jedynie w grupie wcześniejszej imigracji, stąd wniosek, że imigranci konkurują między sobą.

 

Wszystkie eksperymenty Davida Carda były podstawą do dalszych badań empirycznych, dzięki którym udało się opisać szereg procesów społecznych.

 

ZOBACZ: Nagroda Nobla 2021 w dziedzinie fizyki. Zdobyli ją Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi

 

Joshua Angrist i Giudo Imbens wykazali z kolei, w jaki sposób za pomocą metody zmiennych instrumentalnych konstruować prawidłowe związki przyczynowo-skutkowe i wyciągać wnioski z eksperymentów naturalnych. Była to rewolucja w badaniach empirycznych - podkreśliła Szwedzka Akademia. Metoda Angrista i Imbensa pozwala bowiem wskazać, jakie dokładne wnioski można wyciągnąć z eksperymentów naturalnych, a jakich nie.

 

Opracowana przez nich metoda była potem szeroko stosowana przez innych badaczy. Wskazując co jest niezbędne, by ustanowić związki przyczynowo-skutkowe, metoda podniosła przejrzystość, a więc i wiarygodność badań empirycznych - zaznaczyła Akademia.

Nobel za zeszły rok

W zeszłym roku Nagrodę Nobla z ekonomii otrzymali Amerykanie Paul Milgrom i Robert Wilson za badania nad znaną w mikroekonomii teorią aukcji.

 

Nagroda Nobla z ekonomii przyznawana jest od 1969 roku. Otrzymali ją wtedy Jan Tinbergen i Ragnar Frisch.

 

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także 10 mln koron (980 tys. euro). Nagroda z ekonomii fundowana przez centralny Bank Szwecji.

an / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie