Raport NASK: młodzież wysoko ocenia poziom edukacji zdalnej, ale dostrzega również wiele problemów

Polska
Raport NASK: młodzież wysoko ocenia poziom edukacji zdalnej, ale dostrzega również wiele problemów
pixabay
Nauczanie zdalne powoduje u nastolatków poczucie, że przebywają przed komputerem, tabletem bądź smartfonem dłużej, niż tego chcą.

Ponad połowa badanych nastolatków (61,0 proc.) pozytywnie oceniło zdalny tryb edukacji podczas pandemii. Pomimo tego niemal połowa uczniów (45,3 proc.) nie chciałaby przeniesienia większości zajęć szkolnych do trybu online - wynika z raportu Nastolatki 3.0 opublikowanego przez NASK.

W czasie pandemii COVID-19 zajęcia szkolne odbywały się w innym niż wcześniej trybie – zdalnym i hybrydowym.

 

ZOBACZ: Badanie: wpływ nauki zdalnej na uczniów. "Skutki były na pewno negatywne"

 

Pedagodzy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie musieli przystosować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, dlatego badacze NASK poprosili nastolatków o podzielenie się opiniami na temat odczuć związanych z formułą nauczania zdalnego.

Nie chcą stałej edukacji zdalnej

Jak wynika z raportu, ponad połowa badanych pozytywnie zaopiniowała zdalny tryb edukacji (61,0 proc.).

 

ZOBACZ: Nauczanie zdalne w liceum w Świdniku. Prawie stu uczniów zostało w domach

 

Negatywnie ocenił go co piąty ankietowany nastolatek (20,5 proc.) i niemal tyle samo uczniów wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć" (18,5 proc.).

 

Mimo, że ponad połowa nastolatków pozytywnie oceniło poziom edukacji zdalnej w szkole, to jednak nie chcieliby oni przenieść większości zajęć szkolnych do trybu online.

Dostrzegają wiele problemów

Wskazują na to deklaracje prawie połowy uczniów (45,3 proc.). Niezdecydowany jest co siódmy – 15,9 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć". Niespełna 40 proc. młodych ankietowanych jest pozytywnie nastawionych do zdalnego nauczania i chciałoby realizować większą część aktywności szkolnych w trybie online.

 

Niezależnie od deklarowanego pozytywnego nastawienia do nauczania online nastolatki dostrzegają w tej formie edukacji wiele problemów. Młodzież najczęściej wskazywała na poczucie zniechęcenia do nauki po całym dniu lekcji zdalnych (zadeklarowało tak 57,8 proc. badanych).

 

Prawie połowa respondentów (49,4 proc.) stwierdziła, że podczas edukacji online "nauczyciele dają za mało czasu na realizację klasówek czy sprawdzianów". Natomiast 44,4 proc. wskazało, że w czasie lekcji prowadzonych na odległość są przez nauczycieli obciążeni zbyt dużą ilością materiałów i treści, które trudno jest przyswoić.

Zbyt dużo czasu przed komputerem

Blisko 30 proc. nastolatków odpowiedziało, że "nie posiada odpowiedniego łącza internetowego", a częściej niż co piąty ankietowany (21,1 proc.) miewał problemy z urządzeniem (komputerem) podczas sprawdzianów.

 

Ponad połowa (55,4 proc.) nastolatków stwierdziło też, że nauczanie zdalne powoduje u nich poczucie, że przebywają przed komputerem, tabletem bądź smartfonem dłużej, niż tego chcą. Podobne, chociaż bardziej jednoznaczne zdanie, mają rodzice – 75,7 proc. ankietowanych w tej grupie wybrało taką odpowiedź.

 

W czasie pandemii uczniom brakowało głównie bezpośredniego kontaktu z kolegami, koleżankami ze szkoły/klasy – wskazało tak 3/4 badanych uczniów, podobnie też zaznaczyli ich rodzice (76,0 proc.).

Brakowało im wyjścia z domu

Uczniom w czasie edukacji online brakowało szczególnie wychodzenia z domu (63,3 proc.), czego nie zauważyli rodzice, wśród których tylko nieliczni zaznaczyli taką odpowiedź (6,0 proc.).

 

Uczniowie ocenili też kompetencje techniczne nauczycieli podczas nauki zdalnej. Według nich nauczyciele w czasie trwania lekcji nie radzili sobie z pojawiającymi się trudnościami technicznymi, np. związanymi z połączeniem internetowym – wskazało tak 33,4 proc. ankietowanych. Niemal co trzeci (31,7 proc.) respondent zadeklarował, że podczas nauki zdalnej brakowało mu "odpowiedniego przygotowania nauczycieli do obsługi urządzeń elektronicznych (komputer, kamera, mikrofon itd.)".

 

Niespełna połowa (49,2 proc.) ankietowanych stwierdziła, że główną potrzebą w czasie edukacji w trybie zdalnym jest dla nich odpoczynek od ekranu komputera między zajęciami.

Relacje z rodzicami i znajomymi

Badacze NASK zapytali także o stan relacji w trakcie pandemii. Prawie 40 proc. rodziców bądź opiekunów zaznaczyło, że relacje dzieci z kolegami i koleżankami w czasie pandemii i edukacji online pogorszyły się.

 

W tej kwestii dzieci myślą bardziej optymistycznie niż rodzice – 30,5 proc. uczniów zadeklarowało, że ich stosunki z kolegami bądź koleżankami pogorszyły się. Jeśli chodzi o relacja pomiędzy rodzicami i dziećmi - więcej niż połowa (56,4 proc.) rodziców/ opiekunów nie widzi zmian w swojej relacji z dzieckiem.

 

Również nastolatki twierdzą, że relacje z rodzicami nie uległy zmianie i zostały na tym samym poziomie co przed pandemią – tak zadeklarowało 45 proc. uczniów.

rsr / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie