Sejm. Komisja zarekomendowała kandydaturę prof. Wiącka RPO. Jest jedynym kandydatem

Polska
Sejm. Komisja zarekomendowała kandydaturę prof. Wiącka RPO. Jest jedynym kandydatem
Polsat News
Za pozytywnym zaopiniowaniem tej kandydatury zagłosowało 15 posłów z sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała we wtorek kandydaturę prof. Marcina Wiącka na RPO. "Piastowanie funkcji RPO oparłbym na trzech filarach: godność, równość i dialog" - mówił do członków komisji kandydat na Rzecznika. W środę Sejm rozpocznie posiedzenie. Drugiego dnia obrad posłowie podejmą szóstą próbę wyboru nowego RPO. Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko jest prof. Wiącek.

Prawnik, dr hab. i prof. UW Marcin Wiącek był już kandydatem na RPO podczas poprzedniej, piątej próby powołania Rzecznika. Był wówczas zgłoszony jako wspólny kandydat przez kluby KO, KP-PSL i Lewicy, kół Polski 2050 i Polskie Sprawy, posłów niezrzeszonych; pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia. Przegrał jednak głosowanie w Sejmie z kandydatką PiS, senator niezależną Lidią Staroń, na powołanie której nie zgodził się jednak później Senat.

 

Tym razem Wiącek ma poparcie wszystkich klubów, więc zapewne zostanie wybrany przez Sejm oraz zaakceptowany przez Senat, i będzie mógł objąć urząd RPO.

Stanowisko opuści Adam Bodnar

15 lipca stanowisko RPO ma opuścić Adam Bodnar. To konsekwencja wyroku TK, który w kwietniu orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na pełnienie przez rzecznika obowiązków po upływie 5-letniej kadencji, do czasu powołania następcy, jest niekonstytucyjny. Przepis straci moc obowiązującą 15 lipca. Jak wskazał TK, do tego czasu parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.

 

Izba wysłucha też informacji Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

 

Pozytywne zaopiniowanie kandydatury

Za pozytywnym zaopiniowaniem tej kandydatury zagłosowało 15 posłów z sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, przeciw był jeden, zaś czterech wstrzymało się od głosu.

 

Wcześniej Wiącek przedstawił swoje plany w przypadku objęcia urzędu RPO, odpowiadał też na pytania posłów. - Będę korzystał ze swoich kompetencji w taki sposób, aby Polki i Polacy, a także cudzoziemcy podlegający polskiej jurysdykcji, byli przekonani, że w Biurze RPO posiadają niezależnego adwokata swoich spraw - zapewnił kandydat.

 

ZOBACZ: PiS poparło kandydata PSL na RPO. "Nie ma żadnego dealu"

 

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na środę i czwartek; jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad Sejmu, posłowie mają zająć się wyborem RPO drugiego dnia obrad, w popołudniowym bloku głosowań.

 

To już szósta próba wyboru następcy obecnego RPO Adama Bodnara, którego kadencja skończyła się we wrześniu ub.r. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu. Prof. Marcin Wiącek był już kandydatem na RPO podczas poprzedniej, piątej próby powołania Rzecznika. Tym razem Wiącek ma jednak poparcie wszystkich klubów.

Harmonogram obrad Sejmu

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu na początku środowych obrad Sejm ma rozstrzygnąć w głosowaniu o uzupełnieniu porządku obrad o informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji panującej w elektrowni w Ostrołęce oraz przeprowadzeniu pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolności i równości dla społeczności LGBT+.

 

Zgodnie z harmonogramem posłowie na posiedzeniu zajmą się rządowym projektem noweli o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Celem projektu jest m.in. dostosowanie do polskich przepisów prawa unijnego, w tym dyrektywy BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

 

ZOBACZ: ABW: Hakerzy zaatakowali system poczty elektronicznej Sejmu

 

Sejm zajmie się też poselskim projektem noweli o podatkach i opłatach lokalnych, którego celem jest jednoznaczne wskazanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle na tym obszarze.

 

Ponadto posłowie rozpatrzą rządowy projekt noweli o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowelizacja przepisów ma umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym.

 

Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR.

 

ZOBACZ: Lewica chce informacji Mateusza Morawieckiego w Sejmie na temat negocjacji ws. kopalni Turów

 

Sejm zajmie się także rządowym projektem ustawy o finansach publicznych, którego celem jest opóźnienie terminu powrotu do pełnego stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.

 

W harmonogramie obrad Izby znalazł się też rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ten ma wzmocnić nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową.

 

Ponadto Sejm rozpatrzy rządowy projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z projektem noweli przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł. "Opracowane rozwiązanie ma na celu ograniczenie możliwości naliczania niewspółmiernych opłat pobieranych od mieszkańców, wynikających np. z sezonowego, większego zużycia wody, awarii instalacji" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

 

ZOBACZ: Informacja prokuratury ws. Daniela Obajtka. Kłótnia w Sejmie

 

Prócz tego Izba zajmie się poselskim projektem noweli ustawy - Prawo wodne, który ma doprecyzować i uprościć procedurę udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe substancje.

 

Posłowie rozpatrzą także rządowym projekt nowelizacji o grupach producentów rolnych i ich związkach, który przewiduje usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, związków i organizacji producentów. Nowe przepisy mają zwiększyć konkurencyjność grup na rynku.

aml/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie