Matura 2021. Dziś biologia i język francuski na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania w Interii

Polska
Matura 2021. Dziś biologia i język francuski na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania w Interii
Polsat News
Chęć zdawania biologii zadeklarowało 44,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

Maturzyści w środę rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu będą pisemne egzaminy z języka francuskiego: na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Nie są to egzaminy obowiązkowe.

Chęć zdawania biologii zadeklarowało 44,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 16,3 proc. z nich. Język francuski na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym należą do rzadko zdawanych egzaminów. Chęć przystąpienia d nich zadeklarował mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów.

 

MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

 

Razem z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci ze starszych roczników, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Matura 2021: Gdzie arkusze CKE i rozwiązania? 

Gdzie znaleźć arkusze CKE i rozwiązania? W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze CKE". Codziennie publikujemy tam arkusze maturalne z kolejnych przedmiotów, a sztab naszych ekspertów opracowuje proponowane rozwiązania. 

Tak samo dziś po południu zamieścimy tam arkusz CKE z biologii na poziomie rozszerzonym wraz z kolejnymi odpowiedziami. Szukajcie ich już po godz. 14:00!

Zmiany w tegorocznych maturach

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

 

ZOBACZ: Matura 2021. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi w Interii

 

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

 

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Króluje język angielski

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch – 29,3 proc, do trzech – 24,7 proc., do czterech – 5 proc., do pięciu – 0,5 proc., a do sześciu – 0,1 proc.

 

ZOBACZ: Matura 2021. Język polski poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

 

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

 

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski. Na drugim miejscu znalazła się matematyka, na trzecim – język polski, na czwartym – geografia, na piątym – biologia.

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

 

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja.

 

ZOBACZ: Matura 2021. Język angielski poziom rozszerzony - odpowiedzi w "Interii"

 

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

 

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

dk / PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie