Matura 2021. Dziś egzamin z matematyki

Polska
Matura 2021. Dziś egzamin z matematyki
PAP/Marcin Bielecki
Dziś egzamin maturalny z matematyki

O 9:00 rozpoczęła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. O godzinie 14:00 Interia opublikuje za Centralną Komisją Egzaminacyjną arkusz wraz z odpowiedziami proponowanymi przez eksperta.

Arkusz CKE z matematyki na poziomie podstawowym zawiera zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich poleceń zdający może otrzymać w sumie 50 punktów. 

Przypomnijmy, że matura z matematyki - poziom podstawowy jest przedmiotem obowiązkowym. Oznacza to, że musi podejść do niego każdy, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i zdobyć wynik nie niższy niż 30 proc. Poza matematyką obowiązkowymi przedmiotami na maturze są: język polski oraz język obcy nowożytny.

 

ZOBACZ: Matura 2021 z języka polskiego. Znamy tematy

 

Najczęściej zdawanym na maturze 2021 językiem obcym na poziomie podstawowym jest angielski. Cieszy się on największą popularnością wśród maturzystów także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Matura z angielskiego (poziom podstawowy) odbędzie się o godz. 9:00 w czwartek.

Matura 2021. Gdzie arkusz CKE z matematyki? W Interii

W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze" już po zakończonych egzaminach będą codziennie publikowane arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują eksperci. Arkusze CKE z matematyki - poziom podstawowy wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami dostępne w środę tuż po godz. 14:00.

Matura 2021. Dziś po południu historia muzyki

Po południu odbędzie się egzamin z historii muzyki. Nie jest obowiązkowy. Historia muzyki należy do tzw. przedmiotów do wyboru. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

 

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - zdecydowano o obniżeniu wymagań maturalnych. Dlatego maturzyści nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów wyboru należy m.in. matematyka na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w przyszłym tygodniu we wtorek.

Matura 2021 w reżimie sanitarnym. Zasady 

Egzaminy maturalne odbywają się w reżimie sanitarnym. Zgodnie z zasadami na maturę może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jeśli sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

ZOBACZ: Matura 2021 z języka polskiego. Arkusz i odpowiedzi

 

Od tej reguły są dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) i osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) mogą przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie. 

Dodatkowa sesja w czerwcu

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

 

Zgodnie z wytycznymi na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Maturzyści mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

ac/Interia
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie