Pożyczył 500 zł, musi oddać 112 tysięcy. Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną

Polska
Pożyczył 500 zł, musi oddać 112 tysięcy. Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną
Polsat News
Prokuratur Generalny wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego

Mężczyzna nie uiścił należności wynoszącej 500 zł, ma do spłaty już blisko 112 tys. zł. Odsetki za zwłokę określono bowiem w wysokości 1460 proc. w skali roku. Prokurator Generalny złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną - przekazała w piątek Prokuratura Krajowa. Jak informowaliśmy w "Wydarzeniach" o takie rozwiązanie wnioskował do Zbigniewa Ziobry minister Michał Wójcik.

- Celem umowy nie może być nadmierne bogacenie się pożyczkodawcy i faktyczne doprowadzenie pożyczkobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia - podkreślił Prokurator Generalny uzasadniając skargę.

 

Jak przekazała PK, sprawa dotyczy mężczyzny, który zawarł w marcu 2006 r. umowę, na podstawie której "zleceniobiorca zobowiązał się do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową". Za taką usługę mężczyzna miał uiścić zleceniobiorcy 500 zł. Jednocześnie zastrzeżono, że za każdy dzień zwłoki zapłaci on zleceniobiorcy 20 zł, czyli odsetki wynosiły cztery proc. dziennie - 1460 proc. w skali roku.

 

ZOBACZ: Ponad połowa Polaków w długach. Sprawdź, na co najczęściej biorą pożyczki

 

- W związku z faktem, że mężczyzna nie uregulował należności, wierzyciel złożył pozew do Sądu Rejonowego w Bytomiu o zapłatę. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę 500 zł z umownymi odsetkami. Obecnie toczy się trzecie postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. Łączna kwota objęta egzekucją to blisko 112 tys. zł, z tego wyegzekwowano już kwotę blisko 60 tys. zł  - poinformowała PK.

 

Wysokość odsetek niezgodna z prawem

 

W skardze nadzwyczajnej PG podkreślono, że zarówno umowa z marca 2006 r., jak i późniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Bytomiu, były sprzeczne z obowiązującymi wówczas przepisami. Obowiązywał bowiem wtedy już znowelizowany art. 359 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym "maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w ujęciu rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP".

 

- Przepis ten wszedł w życie 20 lutego 2006 r., a więc obowiązywał w momencie podpisania umowy określającej bezprawne stawki, a tym bardziej w sierpniu 2006 r., kiedy sąd wydawał nakaz zapłaty - zaznaczyła prokuratura.

 

WIDEO: Pożyczył 500 zł, musi oddać 112 tysięcy. Materiał "Wydarzeń" z 25 lutego

  

Jak wskazano w skardze, w momencie orzekania przez bytomski sąd przepisy cywilne "określały wysokość odsetek maksymalnych na poziomie 22 proc. w skali roku". "Pomimo tego wydając nakaz zapłaty sąd usankcjonował odsetki w wysokości 1460 proc. w skali roku" - zaznaczyła prokuratura.

 

"Sprzeczne ze sprawiedliwością społeczną"

 

Jednocześnie - jak wskazała PK - orzeczenie sądu rejonowego "godzi nie tylko w obowiązujący porządek prawny, ale również jest sprzeczne ze sprawiedliwością społeczną". - Sąd naruszył konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela, w tym godność człowieka. W ocenie PG w przedmiotowej sprawie władze publiczne – w tym przypadku sąd – nie wywiązały się z obowiązku podejmowania działań chroniących konsumenta przez nieuczciwymi praktykami rynkowymi - zaznaczyła prokuratura w piątkowym komunikacie.

 

ZOBACZ: Skarga nadzwyczajna. Finał sądowej batalii z ZUS-em

 

W związku z tym Prokurator Generalny wniósł w skardze nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego o uchylenie w całości zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi w Bytomiu.

 

Ponad 200 skarg

 

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Prokurator Generalny dotychczas wniósł ponad 200 skarg nadzwyczajnych do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która w SN zajmuje się ich rozpatrywaniem.

 

ZOBACZ: Polacy toną w długach. Rekordowa liczba bankrutów

 

Skargi na prawomocne wyroki polskich sądów zasadniczo wnosi się w terminie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia. Natomiast skargi na wyroki z ostatnich ponad 20 lat PG i RPO mogą obecnie składać do 3 kwietnia br. W czwartek Sejm uchwalił przygotowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o SN, która m.in. ma przedłużyć ten termin o dwa lata.

dsk/ PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie