Kontrole warszawskich taksówek. Nieprawidłowości w 40 proc. przypadków

Polska
Kontrole warszawskich taksówek. Nieprawidłowości w 40 proc. przypadków
Polsat News
Do najczęściej występujących naruszeń należała jazda bez licencji

Stołeczny ratusz przedstawił w poniedziałek wyniki kontroli taksówek i przewozu osób w 2020 roku. W 40 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości, m.in. zatrzymane zostały 52 dowody rejestracyjne i nałożono 479 mandatów karnych na łączną kwotę ponad 322 tys. zł.

W 2020 roku po warszawskich ulicach jeździło ponad 17 tys. taksówek - podali urzędnicy. "To o 5567 więcej niż w 2019 roku. Tak znaczący wzrost to konsekwencja uregulowania prawnego statusu przewozu osób samochodem osobowym. Prezydent m.st. Warszawy jako organ licencyjny w 2020 r. wydał łącznie 1120 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób" - poinformowano.

 

Urzędnicy dodali, że kontrolowali przewoźników wspólnie z policją, Urzędem Celno-Skarbowym, Inspekcją Transportu Drogowego i Strażą Graniczną. Stwierdzono nieprawidłowości w ponad 40 proc. przypadków. "Efektem tej współpracy było przeprowadzenie 1207 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 502 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości" - podał ratusz.

 

ZOBACZ: Warszawa. Kolejna awaria ciepłownicza. Kilkadziesiąt budynków bez ogrzewania przez całą noc

 

Do najczęściej występujących naruszeń należały: wykonywanie transportu drogowego osób - bez licencji (187 przypadków) oraz pojazdem niezgłoszonym do licencji (66 przypadków), brak kasy fiskalnej (200 przypadków), brak badań kierowcy (176 przypadków), brak identyfikatora lub nieprawidłowo oznakowany pojazd (147 przypadków).

 

Zatrzymano kilkadziesiąt dowodów rejestracyjnych

 

Zatrzymano też 52 dowody rejestracyjne. "W przypadku 12 cudzoziemców wykonujących przewóz osób pojazdem nieoznakowanym jak taksówka, Straż Graniczna wszczęła procedurę wyjaśniającą w zakresie legalności ich pobytu w Polsce. Szczególnie niepokojący jest fakt ujawnienia wśród kontrolowanych kierowców 5 osób poszukiwanych przez organy ścigania" - podkreślił ratusz.

 

Nałożono 479 mandatów karnych na łączną kwotę 322 380 zł oraz skierowano 190 wniosków do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu. Dodatkowo ITD prowadzi też postępowania celem nałożenia kar w drodze decyzji administracyjnych. "Co ważne, suma kar pieniężnych nałożonych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi u tego samego przewoźnika podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć 14 tys. zł" - wyjaśnili urzędnicy.

 

Spośród 629 kierowców pojazdów nieoznakowanych "wykonujących transport": 52 kierowców poruszało się pojazdami bez uprawnień do kierowania, 3 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki), 26 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy, 3 kierowców kierowało po spożyciu alkoholu, a 80 kierowcom odholowano samochód.

 

"Realizując ustawowo nałożone obowiązki, sprawdziliśmy 346 przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do posiadania udzielonej licencji bądź zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego" - poinformował ratusz. W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych wydano też 239 decyzji o cofnięciu posiadanych uprawnień na transport drogowy, 174 decyzje o nałożeniu kary (w wysokości 500 zł) w związku z niezwróceniem druku licencji lub zezwolenia i wystawiono 165 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania wierzytelności.

 

ZOBACZ: Taksówkarz potrącił i przejechał rowerzystę. Jest wyrok

 

Przeprowadzono również 61 postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniami pasażerów. Dotyczyły one nieprawidłowo wykonanej usługi - 7 postępowań zakończyło się udzieleniem przewoźnikowi ostrzeżenia, a w 2 przypadkach wszczęciem postępowania administracyjnego ws. cofnięcia posiadanej licencji. W 10 sprawach powiadomiono urząd skarbowy wz. z nieprawidłowościami w rozliczeniach dochodu.

 

Ratusz przypomina, że wsiadając do taksówki należy sprawdzić, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem "TAXI" wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek. Ponadto wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, powinien znajdować się identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem.

 

Szczegółowy opis dodatkowego oznakowania warszawskich taksówek dostępny jest pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/taxi-sprawd-zanim-wsi-dziesz-0

 

Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon należy zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń.

 

W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie, pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115. 

emi/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie