Ustawa o walce z Covid-19. Jest decyzja Senatu

Polska
Ustawa o walce z Covid-19. Jest decyzja Senatu
PAP/Mateusz Marek
Senatorowie w poniedziałek po południu zajmują się ustawą dot. walki z Covid-19

We wtorek po godz. 1:00 w nocy senatorowie przyjęli nowelę ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 wraz z poprawkami. "Za" było 92 senatorów, "przeciw" jeden senator, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Senat skierował do Sejmu także projekt ustawy znoszący zakaz handlu w niedzielę na czas epidemii.

Senator PO Beata Małecka-Libera przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia komisji zdrowia. Senatorowie zadawali pytania. - To jest projekt, który gasi pożary - mówiła senator.

 

Senat uzupełnił porządek obrad od razu o drugie czytanie ustawy ws. Covid-19. "Za" było 47 senatorów, przeciw 30, wstrzymało się sześciu senatorów.

 

- Ta ustawa nie jest cudownym lekiem, a środkiem doraźnym, spóźnionym na sytuację, która ma miejsce w naszym kraju - mówił poseł Koalicji Polskiej-PSL Dariusz Klimczak.

 

Informacje ze strony rządu przedstawiał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Senatorowie zadawali mu pytania.

 

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę

 

Przed 22:00 senatorowie przeszli do drugiego czytania projektu, który zakłada m.in. zniesienie handlu w niedzielę "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni".

 

W trakcie dyskusji senatorowie, m.in. sprawozdawca Adam Szejnfeld, zwracali uwagę, że sytuacja pandemiczna i związane z nią restrykcje dla handlu zwiększają liczbę godzin pracy pracowników sklepów oraz mogą zwiększać zagęszczenie podczas zakupów, zwiększając ryzyko zakażenia.

 

W nocy odbyło się też trzecie czytanie tego projektu. "Za" zagłosowało 45 senatorów, "przeciw" 43, nikt się nie wstrzymał. Dalszymi pracami zajmie się Sejm.

 

 

ZOBACZ: Wrócą niedziele handlowe? Senacka komisja proponuje czasowe zniesienie zakazu

 

W poniedziałek senacka komisja zdrowia rozpatrzyła przepisy tzw. ustawy covidowej. Nowelizacja przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy.

 

Ustawę wraz z poprawkami poparło sześciu członków komisji. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

Członkowie komisji zaproponowali poprawkę zmierzającą do utworzenia Funduszu pomocy w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 mld zł. Jak wyjaśniała przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera, byłby to państwowy fundusz celowy, a jego dysponentem byłby minister zdrowia. Środki z tego funduszu mają być przeznaczone m.in. na zakup testów dla pracowników medycznych i pracowników DPS-ów, seniorów oraz rodziców małych dzieci, które przebywają w szpitalach.

 

ZOBACZ: Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski ma koronawirusa. "COVID-19 przebiega u mnie w sposób objawowy"

 

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zapewniał, że również dla MZ "wyzwania związane z testowaniem są ogromnie istotne". Jednocześnie zwrócił uwagę, że resort wspiera się opiniami zespołu ekspertów, który "od samego początku dość negatywnie podchodzi do testowania przesiewowego określonych grup osób". Wiceminister zapewnił, że pracownicy medyczni mają wykonywane testy, jeśli jest taka potrzeba. - Nie znam żadnego przypadku, kiedy NFZ odmówiłby sfinansowania takich testów pracownikom medycznym, o ile tylko w danej jednostce taka była wola i uzasadnienie dyrekcji tych podmiotów - powiedział.

 

Bez pisemnej decyzji o kwarantannie

 

Przypomniał, że minister zdrowia już teraz dysponuje częścią funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości wyższej niż zaproponowana przez komisję senacką. "Na ten rok mieliśmy we wstępnym planie dedykowane 10 mld zł z zastrzeżeniem, że to jest kluczowa pozycja tego funduszu i jeżeli tylko potrzeby będą większe, to będziemy tę część zwiększali" - powiedział Gadomski.

 

Kolejna z przyjętych poprawek zmierza do tego, aby wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane za zgodą właściwego terytorialnego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

 

Senatorowie zgodzili się również na poprawkę PiS, która przewiduje, że Inspekcja Sanitarna nie będzie już miała obowiązku wydawania pisemnej decyzji o nałożeniu kwarantanny.

 

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada m.in. wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z epidemią. Zgodnie z nowymi przepisami nie popełniają przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba, że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

 

ZOBACZ: Ustawa o walce z Covid-19. Jest decyzja Sejmu

 

Nowelizacja podwyższa pensje personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

 

Jednocześnie nie tylko personel medyczny, ale także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służba Ochrony Państwa delegowani do pracy przy epidemii będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji. Zyskali je również funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej delegowani do zadań przy epidemii.

 

Łatwość w zatrudnianiu lekarzy z zagranicy

 

Zakłada też ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Będzie można ich zatrudniać w systemie ochrony zdrowia po spełnieniu wymogów ustawowych (np. pod warunkiem posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista).

 

ZOBACZ: Grodzki: ustawą zdrowotną Senat zajmie się w najszybszym możliwym tempie. Obrady w poniedziałek

 

Według noweli do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli staż podyplomowy, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo nie zdali egzaminu końcowego. Skierowani do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19 mogą być również m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.

 

Grzywna za nienoszenie maseczek

 

Samorządy lekarskie na wniosek wojewody lub właściwego ministra zdrowia będą musiały w ciągu 7 dni przekazać tym organom listę osób wykonujących zawód medyczny, które można skierować do zwalczania epidemii.

 

W noweli przewidziano karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, m.in. dotyczących noszenia maseczek. Wprowadzono także przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

 

W poniedziałek rano zbierze się senacka komisja zdrowia, która zajmie się nowelizacją.

 

Nowelizacja budżetu

 

Senat zajmie się też nowelą ustawy budżetowej na 2020r. zgodnie, z którą deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł, limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze obecnie ustawy budżetowej - do 508 mld zł.

 

Dochody są szacowane na 398,7 mld zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe. Według noweli spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 proc., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 proc. Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 proc., a płace wzrosną o 3,5 proc., czyli wolniej niż w poprzednich latach.

 

ZOBACZ: Ponad 109 mld złotych deficytu. Sejm znowelizował tegoroczny budżet

 

W porządku obrad Senatu jest też ustawa o doręczeniach elektronicznych. Według Ministerstwa Cyfryzacji zmiany są przełomowe, m.in. dlatego, że wprowadzają tzw. domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad rozwiązaniami tradycyjnymi. Według ustawy, obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, służącą do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami, działającą podobnie jak skrzynka mailowa, ale z odpowiednimi zabezpieczeniami.

 

Senatorowie mają też wysłuchać informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) oraz w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)

 

Planowane jest też drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i polskich bohaterów.

ac/zdr/prz/ PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie