Nowy skład rządu. Zobacz, kto został ministrem

Polska
Nowy skład rządu. Zobacz, kto został ministrem
PAP/ Radek Pietruszka
Nowi ministrowie - rolnictwa i leśnictwa Grzegorz Puda, edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak

Premier Mateusz Morawiecki w środę ogłosił, że nowymi ministrami mają zostać m.in. Grzegorz Puda i Przemysław Czarnek. W randze wicepremiera do rządu wejdą prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Po rekonstrukcji ma być 14 ministerstw, czterech wicepremierów i czterech ministrów bez teki. Przemysław Czarnek będzie dzisiaj o 19:25 gościem "Wydarzeń".

- Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy - podkreślił Morawiecki.

 

Premier i czterech wicepremierów:

 

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

 

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów. Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów.


W wyborach parlamentarnych w 2019 r. został posłem na Sejm IX kadencji.


15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów.

 

Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów

 

Premier przedstawiając w środę nowy skład rządu poinformował, że jego członkiem będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Przede wszystkim też w tym miejscu chcę podkreślić obecność w rządzie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, który będzie z nami razem. Będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu - podkreślił Morawiecki.

 

Według niego, dzięki temu, że prezes PiS dołączył do rządu "z całą pewnością też cała Zjednoczona Prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu".

 

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Na stanowisko wicepremiera wraca Jarosław Gowin (zrezygnował w kwietniu, a funkcję tę objęła Jadwiga Emilewicz).

 

Gowin obejmie też Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rozwoju kierowane przez Emilewicz).

 

Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

 

9 stycznia 2018 r. został powołany na stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie również Sekretarza Rady Ministrów.


Od 4 czerwca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił urząd Wiceprezesa Rady Ministrów.


W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. 15 listopada 2019 r. został powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych.

 

Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

W latach 2015 – 2019 pełnił urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i - od czerwca 2019 r. - Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

 

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

WIDEO: wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego

  

Ministrowie:

 

Grzegorz Puda - Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa 

 

15 lipca 2019 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które z dniem 15 listopada 2019 roku zostało przekształcone w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach.

 

ZOBACZ: Nowy minister rolnictwa. Kim jest Grzegorz Puda?

 

Przemysław Czarnek - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Wcześniej szefem Ministerstwa Edukacji Narodowej był Dariusz Piontkowski, a Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wojciech Murdzek. 

 

Przyszły minister ma 43 lata. W latach 2015-2019 sprawował funkcję wojewody lubelskiego. W 2016 r. został członkiem zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy ówczesnym ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła startując z listy PiS w okręgu lubelskim. Dostał ponad 87 tysięcy głosów, najwięcej w okręgu.

 

ZOBACZ: Przemysław Czarnek nowym ministrem edukacji i nauki

 

Czarnek jest wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zasiada też w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ponadto jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Krajowej Administracji Skarbowej i Rozbudowy Przejść Granicznych.

 

Tadeusz Kościński - Minister Finansów i Funduszy

 

Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 1 lipca 2019 r. do 14 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od 7 stycznia 2019 r. Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego.


15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra finansów.

 

Michał Kurtyka - Klimatu i Środowiska

 

27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP 24.


Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.


15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra w nowoutworzonym Ministerstwie Klimatu.

 

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

 

Od jesieni 2001 r. członek Prawa i Sprawiedliwości. Szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Krakowskim. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa. 9 stycznia 2018 r. powołany na urząd ministra infrastruktury, którą pełnił do 15 listopada 2019 r.


15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra infrastruktury.

 

Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej

 

W latach 2015 – 2018 minister spraw wewnętrznych i administracji. Od 9 stycznia 2018 roku do 15 listopada 2019 r. pełnił urząd ministra obrony narodowej.


15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra obrony narodowej.

 

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

W XII 2018 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W wyborach do Sejmu RP w październiku 2019 r. wybrana na Posłankę IX kadencji.


15 listopada 2019 r. została powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości

 

W latach 2015 – 2019 sprawował urząd ministra sprawiedliwości, a w latach 2016 – 2019 Prokuratora Generalnego. 15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd ministra sprawiedliwości.

 

Prezes Solidarnej Polski.

 

Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Od listopada 2011 r. jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. został ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządzie premier Beaty Szydło, a następnie premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Na mocy rozporządzenia premiera uzyskał uprawnienia w zakresie koordynacji działalności służb specjalnych. 14 sierpnia 2019 r. Mariusz Kamiński został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych

 

W latach 2005-2007 jako senator był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od listopada 2019 do sierpnia 2020 jako poseł pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącego polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz przewodniczącego Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej.

 

Od sierpnia 2020 roku Minister Spraw Zagranicznych.

 

Adam Niedzielski – Minister Zdrowia

 

Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. - pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


26 sierpnia 2020 r. został powołany na urząd ministra zdrowia.

 

Konrad Szymański – Minister do spraw Unii Europejskiej

 

Od 17 listopada 2015 r. do 14 listopada 2019 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra – członka Rady Ministrów

 

Ministrowie "bez teki":

 

Michał Dworczyk (Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) - Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji. 15 listopada 2019 r. został powołany na urząd ministra – członka Rady Ministrów.

 

Łukasz Schreiber -przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów, przewodniczący Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

 

Michał Cieślak

 

Przedstawiciel Solidarnej Polski (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).

pgo/ polsatnews.pl, PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie