"Transparentne". Dworczyk o nowych zasadach wynagrodzeń dla samorządowców i parlamentarzystów

Polska
"Transparentne". Dworczyk o nowych zasadach wynagrodzeń dla samorządowców i parlamentarzystów
Polsat News

Sejmowa komisja przyjęła projekt zmiany ustaw o wynagradzaniu osób sprawujących funkcje publiczne i o zmianie ustawy o partiach politycznych, dotyczący podwyższenia wynagrodzenia m.in. posłów. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk określił je w programie "Graffiti", jako "transparentne". Posłowie mają zarabiać ok. 12,6 tys. zł brutto - o 4,5 tys. zł "na rękę" zł więcej niż dotychczas.

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych jednogłośnie przyjęła w czwartek własny projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych, dotyczący podwyższenia wynagrodzenia m.in. parlamentarzystom.

 

ZOBACZ: "PiS funduje kolejne stopnie piekła kobiet". Mocne słowa na komisji ws. wyrównania płac

 

Projekt, który w nocy z czwartku na piątek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu przewiduje, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Zaproponowano, by wynagrodzenie przysługiwało również pierwszej damie.

 

"Transparentne zasady powiązane z sytuacją ekonomiczną"

 

Pytany w programie "Graffiti" o planowane podwyżki szef KPRM odparł, że "jest to komisyjny projekt, pod którym podpisały się wszystkie kluby parlamentarne i dotyczy zarówno samorządowców, jak i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie".

 

- Projekt przewiduje transparentne zasady wynagrodzeń - ocenił Dworczyk.

 

-  Na pewne rozmowy na forum parlamentu w tej sprawie musiały się toczyć, stąd ta jedność czy zgodność w przedłożeniu komisyjnego projektu - dodał Dworczyk, pytany o uzgodnienia w sprawie projektu na poziomie klubów parlamentarnych.

 

ZOBACZ: Spór o płacę minimalną w 2021 r. Rząd nie rezygnuje z podwyżki do 2800 zł

 

Zdaniem szefa KPRM zasady przewidziane w projekcie są "transparentne" i powiązane z sytuacją ekonomiczną w kraju - "przyszłą i obecną", a także porządkują wynagrodzenia wśród przedstawicieli trzech rodzajów władzy: sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej.

 

WIDEO: "Zasady przewidziane w projekcie są "transparentne" i powiązane z sytuacją ekonomiczną w kraju"

  

 

Powiązanie z wynagrodzeniami sędziów SN 

 

Projekt wiąże wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie nie jak dotychczas z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.

 

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN. W projekcie wskazano, że Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, aby uposażenie posła i senatora odpowiadało wysokości w0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

 

ZOBACZ: Wyższe wynagrodzenia dla prezydenta, premiera i posłów. Jest projekt ustawy

 

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, wiceprezesowi Rady Ministrów - 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, ministrowi - 0,9-krotności, a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi - 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN. Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności.

 

Poseł zarobi ok. 12600 zł brutto. Więcej o 4,5 tys. zł na rękę

 

Zgodnie z projektem, marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

 

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN. Przewodniczącemu zarządu związku i pozostałym członkom zarządu (w związkach jednostek samorządu terytorialnego) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN. 

 

W przeliczeniu na konkretne kwoty oznacza to w przypadku posłów, że zarabialiby oni  ok. 12600 zł brutto w stosunki do dzisiejszych 8 tys. brutto. Wyższa byłaby też dieta poselska – wzrosłaby z ok 2,5 tys. zł do ok. 4250 zł. Oznacza to łączną podwyżkę miesięcznego uposażenia i diety poselskiej o ok. 4,5 tys. netto. 

grz/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie