Koniec kopalni węgla brunatnego Adamów. Zamiast wydobycia, odnawialne źródła energii

Biznes
Koniec kopalni węgla brunatnego Adamów. Zamiast wydobycia, odnawialne źródła energii
Polsat News

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. podał w komunikacie, że w ślad za zamknięciem elektrowni Adamów do końca roku zakończy się wydobycie w kopalni węgla brunatnego Adamów koło Turku (woj. wielkopolskie). Tereny odkrywek zostaną przeznaczone na inne inwestycje, m.in. na budowę farmy fotowoltaicznej, która powstanie w Brudzewie. Pracownicy wezmą udział w programie zdobywania kwalifikacji OZE.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. poinformował, że 3 sierpnia 2020 roku Zarząd PAK KWB Adamów S.A. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

 

Kopalnia odkrywkowa kończy wydobycie 

 

Zarząd PAK KWB Adamów S.A. złożył do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek o podjęcie uchwały m. in. o rozwiązaniu i likwidacji PAK KWB Adamów SA oraz powołaniu zarządu PAK KWB Adamów S.A. do pełnienia funkcji likwidatorów. ZE PAK SA ma 99,35 proc. udziałów w PAK KWB Adamów SA.

 

Likwidowana spółka prowadziła wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową na potrzeby elektrowni Adamów. W 2017 roku elektrownia Adamów zakończyła produkcję energii, 6 maja została podpisana umowa na rozbiórkę jej obiektów i przygotowanie terenów pod nowe potencjalne inwestycje. Działalność kopalni odkrywkowej PAK KWB Adamów S.A. została jednak wydłużona z uwagi na pozostałe do wydobycia zasoby węgla brunatnego i możliwości jego dostawy do elektrowni Pątnów.

 

"Bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku energii nie generują impulsów do utrzymywania obecnego potencjału w segmencie wydobycia. Głównymi czynnikami wpływającymi na zmniejszającą się efektywność działalności są m. in.: malejące zużycie energii wywołane m.in. skutkami COVID-19, zawężająca się różnica pomiędzy ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2, dynamicznie rosnący import energii, rosnąca konkurencyjność gazowych i odnawialnych źródeł energii. W przypadku PAK KWB Adamów SA istotny jest również koszt dostawy węgla, który jest wyższy niż w przypadku dostaw z odkrywek eksploatowanych przez PAK KWB Konin S.A." - poinformowała spółka ZE PAK S.A.

 

Wydobycie węgla w kopalni PAK KWB Adamów SA ma być wstrzymane do końca 2020 roku. Spółka PAK KWB Adamów SA będzie podlegać likwidacji. "Oprócz zakończenia działalności wydobywczej przeprowadzi wszystkie czynności wynikające z prawa geologicznego i górniczego (dokumentacja geologiczna, zrzeczenie się koncesji, plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego itp.). Ważnym zakresem zadań związanych z likwidacją będzie inwentaryzacja i przygotowanie do sprzedaży majątku spółki" - podała spółka.

 

ZE PAK S.A. poinformował, że nieruchomości PAK KWB Adamów SA w możliwie dużym zakresie mogą zostać wykorzystane na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

Centrum szkoleniowe OZE dla pracowników


Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. poinformował o podpisaniu 31 lipca umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Porozumienie ma na celu współpracę w jednym z najbardziej istotnych obszarów procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski. Chodzi o umożliwienie pracownikom sektora energetyczno-węglowego pozyskania nowych lub rozszerzenie dotychczasowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Porozumienie ma zapewnić przede wszystkim osobom zagrożonym utratą pracy możliwość dostępu do środków unijnych bądź krajowych, które przeznaczone są na finansowanie szkoleń i kursów zawodowych. Chodzi m.in. o udział w projektach szkoleniowo-doradczych realizowanych m.in. przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.


ZE PAK SA zobowiązał się do sfinansowania budowy Centrum Szkoleniowego OZE umożliwiającego prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla instalatorów systemów fotowoltaicznych. Ich absolwenci będą uzyskiwać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centrum Szkoleniowe OZE ma służyć społeczności Konina i Regionu Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy szkoleń teoretycznych i praktycznych, które będą prowadzone w ramach Centrum, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych środków unijnych i krajowych wspierających zdobywanie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obszarze OZE.


W szkoleniach będą mogli wziąć udział w szczególności pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA (Grupa) zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.

 

Pracownicy, którzy wezmą udział w szkoleniu, będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szeroko pojętej Grupie Kapitałowej. Jedną z wielu możliwości pracy dla takich osób będzie montaż instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych w sieci Cyfrowego Polsatu i Plusa pod marką ESOLEO, jak również udział w projekcie związanym z budową na terenach należących do Grupy ZE PAK farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Brudzewie.

hlk/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie