Tarcza antykryzysowa 3.0. Odmrożenie postępowań administracyjnych i sądowych

Polska
Tarcza antykryzysowa 3.0. Odmrożenie postępowań administracyjnych i sądowych
pixabay
Zgodnie z Tarczą antykryzysową 3.0 terminy procesowe i sądowe zaczną swój bieg

W Dzienniku Ustaw opublikowano treść Ustawy Antykryzysowej 3.0. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami zniesione zostanie zawieszenie biegu terminów m.in. postępowań administracyjnych i sądowych na czas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zatem dzięki tzw. Tarczy 3.0 już 23 maja, czyli w 7 dni od jej wejścia w życie, ruszą sprawy których bieg nie rozpoczął się wcześniej.

Ustawa o Covid-19 przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg "terminów procesowych i sądowych" m.in. w postępowaniach administracyjnych, a także we wszelkich "innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw" nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

ZOBACZ: 1,5 mld zł dziennie w ramach Tarczy Finansowej. Morawiecki: zaskakujemy świat, Europę

 

Oznacza to, że od 31 marca zawieszony został bieg terminów w sprawach postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karnych-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, kontrolach celno-skarbowych.

Rozprawa na odległość

 

Jednak zgodnie z zapisami tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, której treść opublikowano w Dzienniku Ustaw przepis o zawieszeniu biegu zostanie uchylony. Wejście w życie ustawy oznacza rozpoczęcie lub wznowienie biegu zawieszonych dotychczas terminów procesowych i sądowych. Początek biegu terminów procesowych i sądowych rozpocznie się lub zacznie biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 23 maja.

 

ZOBACZ: Sejm poparł część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0


Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, "rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących". 

 

Co w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia?


"Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu" - głosi treść ustawy.


W ustawie zastrzeżono jednak, że "jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy".

 

Przyśpieszenie postępowań

 

Zgodnie z ustawą, od 18 maja, w sądach ponownie mogą być przeprowadzane wszystkie postępowania jawne, a więc z udziałem stron i świadków, np. sprawy rozwodowe i adopcyjne.

 

Ponadto - zdaniem MS - więcej spraw w sądach będzie mieć pilny charakter. Są to sprawy, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie, a także te dotyczące podjęcia warunkowego umorzenia postępowania i wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz np. o wyrażenie zgody na zabieg medyczny, tak ważne w czasie epidemii. Wśród spraw pilnych znajdą się m.in. przesłuchania świadków w postępowaniach dotyczących przestępstw seksualnych. Będą mogły być szybko przeprowadzane bez względu na to, czy podejrzany o takie przestępstwo został już zatrzymany.

 

ZOBACZ: W bombonierkach dostali zwolnienia z pracy. Idą z nimi do sądu

 

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w wielu nowych rodzajach spraw będzie można uzyskać wyrok bez rozprawy, aby nie narażać zdrowia uczestników postępowań sądowych. Będzie tak, gdy względy bezpieczeństwa epidemicznego nie pozwalają na normalną rozprawę, a sąd nie dysponuje sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie rozprawy na odległość. W razie konieczności rozpoznania sprawy będzie można ją rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu od stron np. pisemnych stanowisk albo odebraniu zeznań od świadków na piśmie.

 

Od 23 maja zaczną biec terminy procesowe i sądowe – np. na zaskarżenie orzeczenia lub wniesienie pisma procesowego do sądu, co pozwoli na zakończenie wielu czekających na rozstrzygnięcie spraw, również tych, które nie posiadają statusu pilnego. Terminy, które uległy zawieszeniu, będą biegły w dalszym ciągu, a te, które nie rozpoczęły biegu, zaczną biec.

msl/grz/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie