Stołeczne nieruchomości. Kolejne decyzje komisji weryfikacyjnej uchylone

Polska
Stołeczne nieruchomości. Kolejne decyzje komisji weryfikacyjnej uchylone
Polsat News
Stołeczne nieruchomości. Kolejne decyzje komisji weryfikacyjnej uchylone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w środę decyzje komisji weryfikacyjnej dotyczące dwóch warszawskich nieruchomości przy ulicy Senatorskiej 7 i Krakowskie Przedmieście 83. W sprawie tej roszczenia do nieruchomości wartych 9,5 mln zł zostały kupione za 100 tys. zł.

Chodzi o decyzje komisji weryfikacyjnej z lipca. Komisja uchyliła wówczas decyzje prezydenta Warszawy o zwrocie nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorskiej 7 właścicielom roszczeń. Zdaniem komisji decyzje miasta zostały wydane z naruszeniem prawa. Beneficjenci tych decyzji i warszawski ratusz zaskarżyli postanowienia komisji do WSA.

 

ZOBACZ: Komisja weryfikacyjna. Sędzia Anna Maria Wesołowska kontra Patryk Jaki

 

W ustnych motywach środowego wyroku sędzia Joanna Skiba wskazała, że decyzje komisji weryfikacyjnej zostały nieprawidłowo sformułowane. Wskazała przy tym, że w rozstrzygnięciu decyzji komisji zabrakło elementów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Żaden organ administracji nie może podważyć aktu notarialnego

 

Sąd wskazał też, że argument podniesiony przez komisję dot. zakupu roszczeń do dwóch nieruchomości za kwotę niewspółmierną do faktycznej wartości jest nietrafny. Sąd zwrócił uwagę, że przeniesienie własności roszczeń do tych nieruchomości nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jak dodała sędzia, żaden organ administracji nie może podważyć aktu notarialnego.

 

Sąd nie zgodził się też ze stanowiskiem komisji, zgodnie z którym miasto rażąco naruszyło przepisy, badając przesłankę posiadania. Sędzia zaznaczyła też, że przepisy dot. badania przesłanki posiadania nie są jednoznaczne i budzą wątpliwości interpretacyjne, więc nie można ich rażąco naruszyć.

 

Sąd zwrócił też uwagę, że tzw. dekret Bieruta z 1945 r. o własność i użytkowaniu gruntów warszawskich nadal obowiązuje. "Skoro nie został on uchylony, musi wiec cały czas być stosowany w brzmieniu ustalonym w 1945 r. Sytuacja jest taka, że sprawy dotyczące roszczeń są nieuregulowane" - podkreśliła sędzia Skiba.

 

ZOBACZ: Sebastian Kaleta wiceministrem i przewodniczącym komisji weryfikacyjnej

 

Podczas II wojny światowej budynki przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały całkowicie spalone, a zgliszcza zostały rozebrane przy budowie Trasy W-Z. W 1949 r. na płycie tunelu Trasy powstał - ze środków Skarbu Państwa - nowy budynek.

 

Pełnomocnik jednego z dawnych właścicieli nieruchomości złożył w 1947 r. wniosek dekretowy, jednakże zaniechał uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Orzeczeniem z 1950 r. prezydent m.st. Warszawy nie przyznał dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej do przedmiotowych gruntów wobec niezłożenia wniosku.

 

W 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność orzeczenia prezydenta m.st. Warszawy, wskazując, iż błędnie przyjęto, że wniosek dekretowy do nieruchomości nie został złożony. Spadkobiercy dawnych właścicieli nieruchomości zbyli prawa i roszczenia za 100 tys. zł. W 2011 r. prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz nabywców roszczeń.

W 2011 roku prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz nabywców roszczeń.

 

ZOBACZ: Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje prezydenta Warszawy ws. nieruchomości przy Puławskiej 107b

 

W lipcu 2018 r. komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje zwrotowe. Jak wskazywał wówczas przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, prawo do roszczeń do nieruchomości przy ul. Senatorskiej 7 i Krakowskie Przedmieście 83 późniejsi beneficjenci zakupili za 100 tys. zł, podczas gdy rynkowa wartość tych nieruchomości to 9,5 mln zł. Tym samym według komisji doszło do rażącej sprzeczności z interesem społecznym.

 

Zdaniem komisji, ratusz wydając decyzje zwrotowe nie zbadał też przesłanki posiadania obu nieruchomości przez pierwotnych właścicieli, a była ona niespełniona, bo właściciele nie przebywali po II wojnie światowej w Warszawie.

las/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze