Wiadomo, kiedy może zebrać się nowy parlament. Plan na pierwsze tygodnie

Polska
Wiadomo, kiedy może zebrać się nowy parlament. Plan na pierwsze tygodnie
Polsat News
W Sejmie większość zgarnęło Prawo i Sprawiedliwość,zaś w Senacie komitety opozycyjne wraz z kandydatami niezależnymi mają przewagę

W związku z tym, że wybory parlamentarne odbyły się 13 października, pierwsze posiedzenia Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji odbędą się najpóźniej 12 listopada. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Parlamentarzyści złożą wtedy ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu, a prezydent może wygłosić orędzie.

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów; nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję"; może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg".

 

Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad; Sejm w uchwale ustala liczbę wicemarszałków.

 

Będzie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu

 

W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu dymisję rządu składa premier. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, które Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Jak głosi ustawa o Trybunale Stanu, TS zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji. Najpóźniej 12 listopada musi się także odbyć pierwsze posiedzenie Senatu; otwiera je prezydent lub najstarszy wiekiem senator - marszałek senior.

 

Zgodnie z regulaminem Senatu marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie: senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo "ślubuję", mogą dodać: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Senatu. Następnie marszałek Senatu przeprowadza wybór wicemarszałków.

wka/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie