Za granicą, w innym mieście lub przez pełnomocnika - sprawdź, jak głosować

Polska
Za granicą, w innym mieście lub przez pełnomocnika - sprawdź, jak głosować
Polsat News

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października. Jeszcze przez kilka dni można złożyć wnioski m.in. o głosowanie przez pełnomocnika i dopisanie do rejestru lub spisu wyborców. Ci, którzy chcą oddać głos poza miejscem stałego zamieszkania, powinni uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

Nie wszyscy wyborcy głosują w swoim miejscu stałego zamieszkania, nie każdy z nich dotrze samodzielnie do komisji. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl spotów wyjaśniających, jak nie stracić głosu w takiej sytuacji. Nie zabrakło również ogólnej informacji m.in. o przeliczaniu głosów na mandaty dla senatorów czy roli mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych. Wszystkie spoty przetłumaczono na język migowy.

 

 

Głosowanie korespondencyjne

 

W poniedziałek, 30 września upłynął termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenie takie przyjmował komisarz wyborczy.

 

Głosować korespondencyjnie mogą ci wyborcy, którzy zgłosili taki zamiar w terminie oraz posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie o:

  • całkowitej niezdolności do pracy
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby - o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Jeszcze do 4 października osoby po 75. roku życia oraz z niepełnosprawnościami mogą złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. Może być nim wyłącznie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

 

Aby zagłosować przez pełnomocnika należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której obywatel jest wpisany do rejestru wyborców. Po złożeniu wniosku, gmina sporządzi pełnomocnictwo do głosowania.

 

Można je wycofać, jednak musi się to stać najpóźniej dwa dni przed wyborami. Aby to zrobić trzeba złożyć w swojej gminie oświadczenie. Można także w dniu głosowania dostarczyć je do obwodowej komisji wyborczej jeszcze zanim pełnomocnik odda głos w imieniu osoby, która udzieliła mu pełnomocnictwa.

 

Dopisanie do rejestru wyborców

 

Również do 4 października można dopisać się do rejestru wyborców. Obejmuje on wszystkie osoby na stałe zamieszkałe na terenie całej gminy, które mają prawo wyborcze. Gdy wyborca mieszka w danej miejscowości na co dzień, ale nie ma w niej meldunku, może w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania złożyć odpowiedni wniosek.

 

Oprócz wypełnionego wniosku należy przygotować również dokument tożsamości oraz jego kopię.

 

Urzędnik, w celu zweryfikowania aktualnego miejsca zamieszkania, może poprosić o pokazanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego taką sytuację. Może to być np. umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd z danymi wyborcy lub oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym obywatel mieszka.

 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

 

Dopisanie do spisu wyborców

 

Chcąc głosować w miejscu czasowego pobytu poza miejscem zameldowania, można dopisać się do spisu wyborców. Jest to rejestr osób uprawnionych do głosowania w danej obwodowej komisji wyborczej.

 

Dopisanie do spisu wyborców jest jednorazowe, obowiązuje tylko na każde najbliższe wybory lub referendum. Termin na dopisanie się do spisu wyborców mija w przypadku tegorocznych wyborów 8 października.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w którym wyborca chce głosować. Jeśli obywatel chce zmienić miejsce głosowania na stałe - powinien dopisać się do rejestru wyborców.


Wniosek, zarówno o dopisanie do rejestru, jak i spisu wyborców możemy złożyć również elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego.

 

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Gdy ktoś 13 października będzie chciał zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim, będzie potrzebował zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Można je pobrać z urzędu gminy właściwego dla swojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub, w którym jest dopisany do rejestru wyborców na swój wniosek.

 

Na pobranie takiego dokumentu jest czas do 11 października.

 

 

Głosowanie za granicą

 

Przebywając nie tylko czasowo, ale na stałe poza granicami Polski jej obywatele mogą głosować w wyborach i referendach krajowych.

 

Na całym świecie jest dla takich osób organizowanych 320 lokali wyborczych, których spis można sprawdzić tutaj.

 

W takim wypadku należy zgłosić się do konsula RP właściwego dla danego obszaru geograficznego z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców.

 

Można to zrobić, posiadając polski paszport. Na dopisanie się do spisu w zagranicznej komisji wyborczej jest czas do 10 października.

 

Szczegółowych informacji należy szukać na stronie właściwego konsulatu. 

 

ac/hlk/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie