500 plus dla niepełnosprawnych od października. Rząd przyjął projekt ustawy

Polska

Świadczenie uzupełniające początkowo obejmie osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. W pierwszym okresie będzie to ok. 300 tys. osób - mówił premier Morawiecki. Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

- Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to taki rozwój, który nikogo nie pozostawia samemu sobie, nikogo nie pozostawia w tyle - wskazywał premier na konferencji. - Chcemy przede wszystkim ten zrównoważony rozwój, tworzenie perspektyw rozwoju i jak najlepszych wynagrodzeń dla Polaków wspierać - mówił.

 

Premier podkreślił, że środki na realizację wypłaty świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będą pochodziły z funduszu solidarnościowego. - Jesteśmy odpowiedzialnym rządem, więc w momencie, kiedy pojawiają się środki, to staramy się te najbardziej istotne potrzeby społeczeństwa zabezpieczać - zaznaczył.

 

- Mogę z radością powiedzieć, że ten niezwykle ważny projekt społeczny będziemy mogli wdrożyć jeszcze w tym roku. To nasza obietnica i tej obietnicy na pewno dotrzymamy - przekonywał Morawiecki. 

 

 

Orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności

 

Premier na konferencji po posiedzeniu rządu przekazał, że świadczenie uzupełniające początkowo obejmie osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności.

 

- Szacujemy, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało tę grupę osób (...), mogą się pojawić kolejne 100 tys., 200 tys., może nawet więcej tysięcy naszych rodaków - podkreślił szef rządu.

 

- Dzisiaj nie mamy pełnej wiedzy, co do dokładnej liczby osób, ale mamy przybliżoną wiedzę i w związku z tym byliśmy w stanie zabezpieczyć środki na ten cel - dodał premier.

 

Źródła finansowania

 

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazywał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy. Premier poinformował, że chce, by zaczęło ono obowiązywać już od 1 października br.

 

- Środki w funduszu solidarnościowym już dzisiaj są zasilane z dwóch źródeł - to jest podatek od osób, które zarabiają powyżej 1 mln zł rocznie w wysokości 4 proc. oraz część składki na Fundusz Pracy - powiedział premier.

 

- W tym roku nie przewidujemy jakichkolwiek problemów m.in. ze względu na to również, że obejmie to niewielką część roku, prawdopodobnie trzy miesiące. W przyszłym roku pojawiają się już właśnie w pełnym cyklu rocznym środki z opodatkowania osób zarabiających powyżej 1 mln zł, a więc też to finansowanie jest zapewnione - zapewnił premier.

 

Odnosząc się do kwestii podatku handlowego, premier powiedział że nie ma jeszcze decyzji, kiedy i w jakim kształcie to źródło finansowania będzie wdrożone.

 

W połowie maja Polska w Sądzie Unii Europejskiej wygrała sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu "KE popełniła błąd", uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną.

 

Siła państwa polskiego

 

- Siła państwa polskiego musi być mierzona nie tylko tym, jak rośnie jego gospodarka, ile kilometrów dróg wybudowaliśmy, jak silne są nasze firmy, ale przede wszystkim taką najlepszą ludzką miarą jest to, w jaki sposób traktujemy naszych najsłabszych obywateli - powiedział szef rządu.

 

Jak dodał, projekt ten to część pakietu "Dostępność plus", dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece tych osób i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na leki.

 

- Ja się niezwykle cieszę z tego, że dzisiaj mówimy o nowej ustawie, bowiem rząd działając wiarygodnie i rzetelnie określił, że mamy środki. Te środki przewidziane są w wysokości 3 mld zł rocznie na to dodatkowe świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jako resort przewidujemy, że docelowa grupa ta to będzie około 500 tys. osób - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej na konferencji po posiedzeniu rządu.

 

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych może objąć kolejnych 100 tys., 200 tys., a nawet więcej osób.

 

- Powiem króciutko o procedurze: osoby, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do samodzielności, do samodzielnej egzystencji występują z wnioskiem do właściwych organów - powiedziała Borys-Szopa. Jak zaznaczyła świadczenie będzie przyznane na wniosek.

 

Pół roku na złożenie wniosku

 

Wyjaśniła, że osoba, które ma orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności wydane przez ZUS, z wnioskiem ma wystąpić do ZUS, osoba, która na orzeczenie wydane przez KRUS, ma wystąpić do KRUS. W przypadku służb mundurowych z wnioskiem należy wystąpić do właściwych im instytucji, a w przypadku orzeczeń wydanych przez inne przedmioty orzekające z wnioskami należy wystąpić do ZUS. Dodała, że na złożenie wniosku będzie pół roku.

 

- Wydaje się to proste. Mamy nadzieję, że zostanie dobrze przyjęte - mówiła minister.

 

- Cieszę się, że to jest kolejny etap podjęty przez ten rząd i skierowany do osób najbardziej potrzebujących pomocy. Mamy nadzieje również, że w ten sposób pomożemy trochę rodzinom opiekującym się tymi osobami przez lata, bo przypomnę, że 500 plus dla niepełnosprawnych skierowany jest dla osób powyżej 18 roku życia - powiedziała Borys-Szopa.

 

- Mamy nadzieję, że chociaż odrobinę rodzinom, które do tej pory samotnie dźwigały ciężar opieki nad tymi niepełnosprawnymi, w jakiś sposób konkretny, wymierny będziemy w stanie pomóc - dodała.

 

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

msl/wka/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze