Ustawa ws. dodatku 500 zł dla niepełnosprawnych od września

Polska
Ustawa ws. dodatku 500 zł dla niepełnosprawnych od września
Polsat News

Ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma wejść w życie 1 września br. - wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt przewiduje, że dodatek będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

 

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację, z której wynika, że ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma obowiązywać od 1 września 2019 r.

 

Dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.

 

"Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł" - napisano w informacji opublikowanej w wykazie prac Rady Ministrów.

 

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto dodatek ten będzie wolny od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniany w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do innych świadczeń.

 

Z budżetu państwa oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Decyzję o przyznaniu świadczenia będzie wydawał odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy) na wniosek osoby uprawnionej.

 

"W przypadku zaprzestania pobierania świadczenia uprawniającego osobę do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wzrostu wysokości tego świadczenia powyżej kwoty 1600 zł lub utraty orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie będzie przysługiwało" - napisano.

 

Projekt przewiduje, że świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano, że koszty obsługi świadczenia wyniosą 2,5 proc. wypłaty świadczeń.

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie