Wiadomo, ilu księży pracuje w więzieniach. Dane ministerstwa Ziobry

Polska
Wiadomo, ilu księży pracuje w więzieniach. Dane ministerstwa Ziobry
Pixabay/RobertCheaib

Według stanu na 1 kwietnia 2019 r. w Służbie Więziennej zatrudnionych jest 180 duchownych na 84,75 etatu - poinformował dotychczasowy wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. To odpowiedź na zapytanie posła PO-KO Krzysztofa Truskolaskiego. Według pisma resortu sprawiedliwości, duchowni pracują w zakładach karnych, aresztach śledczych, poprawczakach i w schroniskach dla nieletnich.

Krzysztof Truskolaski złożył zapytania poselskie do wszystkich ministerstw w sprawie duchownych zatrudnionych w jednostkach podległych każdemu z resortów. Większość z nich odpowiedziała, że w żadnej z podległych im jednostek nie są zatrudniani księża. Inaczej jest jednak w przypadku ministerstwa sprawiedliwości.

 

"Skazany ma prawo do praktyk"

 

Odpowiedź resortu Zbigniewa Ziobry wpłynęła dopiero we wtorek - poinformował serwis gazeta.pl. Jej autorem jest wybrany do Parlamentu Europejskiego dotychczasowy wiceminister Patryk Jaki.

 

Podkreślił on, że "skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów".

 

Jaki przypomniał, że skazany ma także prawo do uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego związku wyznaniowego, a także do spotkań indywidualnych z duchownym.

 

"Wynagrodzenie pozostaje od lat na zbliżonym poziomie"

 

Dotychczasowy wiceminister poinformował, że według stanu na 1 kwietnia 2019 r. w Służbie Więziennej zatrudnionych jest 180 duchownych na 84,75 etatu.

 

"Zauważyć należy, iż liczba etatów osób duchownych w całym roku 2015 wynosiła 85,60" - zaznaczył.

 

Jaki podkreślił, że "zarówno liczba etatów, jak i wynagrodzenie pozostają od lat na zbliżonym poziomie, zaś wynagrodzenie duchownych podlega tym samym regulacjom, co innych pracowników cywilnych więziennictwa". Nie doprecyzował jednak, ile dokładnie zarabiają duchowni. 

 

"Czas pracy duchownych zatrudnionych, podobnie jak innych pracowników Służby Więziennej, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przeliczeniu na wymiar etatu na jaki są zatrudnieni" - podkreślił polityk.

 

29 duchownych w poprawczakach i schroniskach dla nieletnich 

 

Według odpowiedzi resortu sprawiedliwości, więźniowie korzystają ze spotkań nie tylko z duchownymi Kościoła katolickiego, ale również innych wspólnot, m.in. Kościoła greckokatolickiego, prawosławnego, zielonoświątkowców, Związku Wyznania Świadków Jehowy, judaizmu, Muzułmańskiego Związku Religijnego, czy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

 

"W zakresie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, duchowni zatrudnieni są w szkołach funkcjonujących w tych placówkach - szkołach podstawowych, branżowych szkołach I-ego stopnia oraz w gimnazjach, które wygasną do dnia 31 sierpnia 2019 roku" - napisano w odpowiedzi do zapytania Truskolaskiego.

 

Jak poinformował Jaki, obecnie w 31 zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zatrudnionych jest 29 duchownych, na 9,91 etatu nauczycielskiego, w tym 28 wyznania rzymskokatolickiego i jeden wyznania prawosławnego - średnio jeden duchowny w placówce.

 

Miesięczny koszt zatrudnienia wszystkich duchownych w tych placówkach to średnio 62 239,08 zł, co daje ok. 2 146 zł na jednego duchownego.

 

Kapelan na lotnisku

 

Na zapytanie posła PO-KO odpowiedział także resort infrastruktury.

 

"Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Infrastruktury nie zatrudniają duchownych, z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Państwowego »Porty Lotnicze« w Warszawie (PPL), które zatrudnia jedną osobę duchowną na stanowisku kapelana" - poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

 

Do zadań i obowiązków kapelana ma należeć w szczególności "zapewnienie możliwości realizacji potrzeb religijnych pasażerów oraz prowadzenie pracy duszpasterskiej na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie".

 

"Kwestie związane ze stosunkiem pracy kapelana pozostają w kompetencji pracodawcy, tj. Prezesa PPL" - napisano.

 

Uczą religii w szkołach leśnych

 

Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk wytłumaczył, że w jednostkach podległych jego resortowi "osoby duchowne zatrudnione są
po jednej osobie w niepełnym wymiarze etatu, jedynie w szkołach leśnych".

 

Mowa o Technikum Leśnym w Białowieży, Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Zespole Szkół Leśnych w Goraju, Zespole Szkół Leśnych w Lesku, Technikum Leśnym w Miliczu, Technikum Leśnym w Straościnie, Technikum Leśnym w Tucholi oraz Technikum Leśnym w Warcinie.

 

Zatrudnieni duchowni zajmują się nauczaniem religii, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie (brutto) wynosi ok. 2465 zł.

zdr/ml/ polsatnews.pl, gazeta.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie