Kolejny dzień matur. Matematyka na poziomie rozszerzonym i filozofia

Polska

Maturzyści w czwartek rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z filozofii. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 61,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 22,8 proc., a filozofię - 1496 osób.

 

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawać będzie w czwartek także 6,2 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a filozofię 266 osób z wcześniejszych roczników.

 

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 180 minut.

 

- We wszystkich szkołach egzamin odbył się zgodnie z harmonogramem. Nie mamy żadnych informacji o nieprawidłowościach - poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik.

 

Egzamin z filozofii rozpocznie się o godzinie 14:00. Na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na rozszerzonym - 180 minut. Wybór poziomu mają tylko absolwenci z dawniejszych roczników. Od 2015 r. maturzyści z liceów, a od 2016 r. absolwenci techników mogą zdawać filozofię tylko na poziomie rozszerzonym.

 

Przedmioty obowiązkowe i do wyboru

 

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

 

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

 

Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do najczęściej wybieranych przedmiotów, po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i po geografii. Filozofia należy do przedmiotów rzadko wybieranych.

 

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

 

Minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych

 

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

 

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca.

 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

pgo/zdr/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie