Prezydent chce zwiększenia liczby sędziów Sądu Najwyższego. Kolegium SN zajmie się projektem 21 maja

Polska
Prezydent chce zwiększenia liczby sędziów Sądu Najwyższego. Kolegium SN zajmie się projektem 21 maja
Polsat News

Według proponowanych przez prezydenta zmian w regulaminie SN ogólna liczba stanowisk zwiększyłaby się ze 120 do 125. Jeden dodatkowy etat miałby pojawić się w liczącej obecnie 35 sędziów Izbie Cywilnej. Kolejnych dwóch sędziów zyskałaby Izba Karna (obecnie 29 sędziów). Dodatkowe dwa stanowiska otrzymałaby również Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (obecnie 20) - poinformowało RMF FM.

Propozycja wprowadzenia zmian w nadawanym przez prezydenta regulaminie Sądu Najwyższego zmienia ogólną liczbę stanowisk ze 120 do 125. Oficjalnym uzasadnieniem zwiększenia liczby sędziów w Sądzie Najwyższym jest usprawnienie postępowań w związku ze znacznym obciążeniem sprawami. 

 

"Na 21 maja wyznaczone jest posiedzenie Kolegium Sądu Najwyższego, które zajmie się wówczas m.in. zaopiniowaniem prezydenckiego projektu zmiany w regulaminie SN zwiększającego liczbę stanowisk sędziowskich w tym sądzie ze 120 do 125" - poinformował zespół prasowy SN.

 

Jak powiedział w środę Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, projekt zmiany rozporządzenia - Regulamin Sądu Najwyższego wpłynął już do SN. Zgodnie z przepisami prezydent ustala w tym regulaminie m.in. liczbę stanowisk sędziowskich w SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN.

 

"Nowelizacja uzasadniona jest przede wszystkim potrzebą usprawnienia postępowania przed SN. Znaczne obciążenie sprawami powoduje konieczność zwiększenia liczby stanowisk sędziego SN" - głosi uzasadnienie projektu.

 

Jak poinformował Michałowski obecnie w SN jest 12 wakatów, czyli sędziów SN jest 108. Jednak niedawno jeden z sędziów Izby Karnej Wojciech Sych został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i będzie musiał zrezygnować z funkcji w SN. Pięcioro kandydatów na sędziów SN - wskazanych jeszcze przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa - oczekuje zaś na zaprzysiężenie przez prezydenta.

 

Kolegium Sądu Najwyższego tworzą I prezes SN, prezesi SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb SN na okres trzech lat.

 

Pięciu nowych sędziów w trzech izbach

 

RMF FM zwraca uwagę, że chodzi o zwiększenie liczby powołanych do Sądu Najwyższego nowych sędziów w proporcji do już tam orzekających. Po zmianie proponowanej przez prezydenta przybędzie kilkunastu nowych sędziów, co może mieć znaczenie przy wyborze kandydatów na Pierwszego Prezesa.

 

Kadencja obecnej prezes tego sądu Małgorzaty Gersdorf upływa bowiem wraz z końcem kwietnia 2020 roku.

 

Z końcem kwietnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, autorstwa PiS, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Teraz ustawa ta trafi do Senatu.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, nie będzie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN.

 

Umorzenie postępowań w sprawach indywidualnych

Nowelizacja zakłada też, że z chwilą wejścia w życie nowych przepisów z mocy prawa umorzeniu ulegną toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN.

Zdaniem autorów nowelizacji, przyjęte przepisy zmierzają do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca. TK orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.

msl/ RMF FM, PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze